Obavijesti

Obrana doktorskog rada 30. rujna 2016.

HELENA VUČENOVIĆ, dipl. ing. rud.
branit će
u petak, 30. rujna 2016. godine, u 12 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Razvoj metode laboratorijskog ispitivanja plinopropusnosti glinenih geosintetičkih barijera"

Obrana doktorskog rada 30. rujna 2016.

DANIJELA KOSIĆ, dipl. ing. rud.
branit će
u petak, 30. rujna 2016. godine, u 9 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Dugoročna učinkovitost glinenih geosintetičkih barijera"

Javni seminar 29. rujna 2016.

JASMINA MARTINČEVIĆ LAZAR, dipl. ing. geol.
održat će

u četvrtak, 29. rujna 2016., u 9 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
vezan uz temeljni predmet iz I. semestra doktorskog studija

pod naslovom:

"Vrste tla unutar litostratigrafskih jedinica panonskih i pleistocenskih naslaga Podsljemenske zone u gradu Zagrebu"

Javni seminar 28. rujna 2016.

DANIJEL IVANIŠEVIĆ, dipl. ing. geol.
održat će

u srijedu, 28.rujna 2016., u 9 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
vezan uz temeljni predmet iz I. semestra doktorskog studija

pod naslovom:

"Mineralogija i kemija metapelita"

Javni seminar 29. rujna 2016.

BRANIMIR FARKAŠ, dipl. ing. rud.
održat će u četvrtak, 29. rujna 2016., u 11 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
vezan uz izborni predmet iz II. semestra doktorskog studija

 pod naslovom: 

“Proračun potrebnih količina zraka pri vjetrenju podzemnog kopa arhitektonsko-građevnog kamena Crvene stijene"

Javni razgovor 15. rujna 2016.

SANJA ŠUICA, mag. geol.

održat će u četvrtak, 15. rujna 2016. u 9 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Granitoidi podloge Panonskog bazena na području Istočne Hrvatske"

Javni seminar 14. srpnja 2016.

mr. sc. SONJA KOŠČAK KOLIN, dipl. ing. naft. rud.
održat će u četvrtak, 14. srpnja 2016., u 13 sati
u predavaoni P6 510 RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

 pod naslovom: 

“Procjena pouzdanosti analize testova porasta tlaka u slabo propusnim plinskim ležištima"

Obrana doktorskog rada 14. srpnja 2016.

BOJAN MOSLAVAC, dipl. ing. naft. rud.
branit će
u četvrtak, 14. srpnja 2016. godine, u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Istraživanje strukture brtvenih elemenata bubrećih pakera za optimalno bubrenje u nafti iz hrvatskih naftnih ležišta"

Javni seminar 6. srpnja 2016.

DAVOR ANTOLJAK, dipl. ing. rud.
održat će u srijedu, 6. srpnja 2016., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

 pod naslovom: 

“Zavisnost specifične energije rezanja stijene o specifičnoj energiji bušenja"

Javni seminar 1. srpnja 2016.

mr. sc. GORAN LEŠKOVIĆ, dipl. ing. naft. rud.
održat će u petak, 1. srpnja 2016., u 9 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

 pod naslovom: 

“Utjecaj velikih brzina protjecanja plina na određivanje optimalne geometrije frakture"

Javni seminar 30. lipnja 2016.

MARINA FILIPOVIĆ, dipl. ing. geol.
održat će u četvrtak, 30. lipnja 2016., u 10.30 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

 pod naslovom: 

“Hidrogeološka istraživanja šireg slijevnog područja Baćinskih jezera"

Obrana doktorskog rada 18. svibnja 2016.

KREŠIMIR PAVLIĆ, dipl. ing. fiz.
branit će
u srijedu, 18. svibnja 2016. godine, u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Regionalna hidrološka analiza krškog porječja Kupe"

Javni seminar 21. travnja 2016.

mr. sc. GORAN LEŠKOVIĆ, dipl. ing. naft. rud.
održat će u četvrtak, 21. travnja 2016., u 13 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

 pod naslovom: 

“Procjena indeksa proizvodnosti bušotina opremljenih tehnikom FRAC-and-PACK koje proizvode iz tanko proslojenih nekonsolidiranih ležišta plina"

Obrana doktorskog rada 11. ožujka 2016.

mr. sc. VITOMIR PREMUR, dipl. ing. rud.
branit će
u petak, 11. ožujka 2016. godine, u 9 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Oporaba otpadnih tiskanih pločica metodama oplemenjivanja mineralnih sirovina"

Javni razgovor 04. ožujka 2016.

PETRA ĐOMLIJA, dipl. ing. geol.

održat će u petak, 04. ožujka 2016. u 12 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Identifikacija pojave klizišta i erozije vizualnom interpretacijom digitalnog modela reljefa izrađenog na temelju laserskog skeniranja iz zraka na području Vinodolske doline"

Obrana doktorskog rada 04. ožujka 2016. - ODGOĐENO NA 11.03.2016. U 9h

mr. sc. VITOMIR PREMUR, dipl. ing. rud.
branit će
u petak, 04. ožujka 2016. godine, u 9 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Oporaba otpadnih tiskanih pločica metodama oplemenjivanja mineralnih sirovina"

Javni seminar 25. veljače 2016.

DAVOR ANTOLJAK, dipl. ing. rud.
održat će u četvrtak, 25. veljače 2016., u 10.30 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

 pod naslovom: 

“Istraživanje zavisnosti specifične energije rezanja stijena o specifičnoj energiji bušenja"

Javni razgovor 23. veljače 2016.

JOSIP IVŠINOVIĆ, mag. ing. petrol.

održat će u utorak, 23. veljače 2016. u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Tehno-ekonomska analiza zbrinjavanja slojne vode kao funkcija graničnih troškova eksploatacije naftno-plinskih polja"

Javni seminar 4. veljače 2016.

ZORAN KOVAČ, mag. ing. geol.
održat će u četvrtak, 04. veljače 2016., u 11 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

 pod naslovom: 

“Nitrati u podzemnoj vodi zagrebačkoga vodonosnog sustava"

Javni seminar 26. siječnja 2016.

SANJA ŠUICA, dipl. ing. geol.
održat će u utorak, 26. siječnja 2015., u 9 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

 pod naslovom: 

“Graniti i gnajsevi podloge Panonskog bazena istočne Hrvatske"

Javni razgovor 11. siječnja 2016.

KAROLINA GRADIŠKI, mag. ing. min.

održat će u ponedjeljak, 11. siječnja 2016. u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Utvrđivanje modela interakcije armaturne trake i nekoherentnog tla"

Obrana doktoskog rada 14. prosinca 2015.

ANDRIJA MIKULIĆ, dipl. ing. rud.
branit će
u ponedjeljak, 14. prosinca 2015. godine, u 14 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Održivi razvoj rudarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj"

Javni razgovor 3. prosinca 2015.

DUJE SMIRČIĆ, dipl. ing. geol.

održat će u četvrtak, 3. prosinca 2015. u 12.30 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Geneza vulkanoklastičnih naslaga srednjega trijasa Vanjskih Dinarida"

Javni seminar 23. studenog 2015.

DAVOR ANTOLJAK, dipl. ing. rud.
održat će u ponedjeljak, 23. studenog 2015., u 10.30 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
vezan uz izborni predmet iz II. semestra doktorskog studija

 pod naslovom: 

“Nekonvencionalne metode mjerenja tlaka i temperature detonacije u minskoj bušotini"

Javni razgovor 17. studenog 2015.

IRIS BOSTJANČIĆ, dipl. ing. geol.

održat će u utorak, 17. studenog 2015. u 10.30 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Razvoj sustava za procjenu ugroženosti od odrona duž željezničke pruge u karbonatnim stijenama Hrvatske"

Javni seminar 11. studenog 2015.

DIJANA BIGUNAC, dipl. ing. geol.
održat će u srijedu, 11. studenog 2015., u 9.30 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

 pod naslovom: 

“Litološke karakteristike donjomiocenskih sedimentnih stijena Dravske depresije"

Javni seminar 9. studenog 2015.

JASMINA MARTINČEVIĆ LAZAR, dipl. ing. geol.
održat će u ponedjeljak, 9. studenog 2015., u 12 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
vezan uz izborni predmet iz II. semestra doktorskog studija

 pod naslovom: 

“Sustavi monitorniga s opisom glavnih karakteristika velikih europskih klizišta"

Javni razgovor 9. studenog 2015.

HELENA VUČENOVIĆ, dipl. ing. rud.

održat će u ponedjeljak, 9. studenog 2015. u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Razvoj metode laboratorijskog ispitivanja plinopropusnosti glinenih geosintetičkih barijera"

Javni razgovor 4. studenog 2015.

mr. sc. DAMIR PALENIK, dipl. ing. geol.

održat će u srijedu, 4. studenog 2015. u 13.30 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Rekonstrukcija geološke građe i tektogeneza sjeverozapadnog i središnjeg dijela Ćićarije"

Javni seminar 30. listopada 2015.

DUJE SMIRČIĆ, dipl. ing. geol.
održat će u petak, 30. listopada 2015. u 11h
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

 pod naslovom: 

“Petrografske, biostratigrafske i geokemijske karakteristike vulkanoklastita srednjeg trijasa Vanjskih Dinarida na osnovi prvih analitičkih podataka“

Javni seminar 19. listopada 2015.

KAROLINA GRADIŠKI, mag. ing. min.
održat će u ponedjeljak, 19. listopada 2015., u 9 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

 pod naslovom: 

“Ispitivanje interakcije armaturnih traka i nekoherentnih materijala"

Javni razgovor 16. listopada 2015.

mr. sc. OZREN HASAN, dipl. ing. geol.

održat će u petak, 16. listopada 2015. u 9 sati
u predavaonici P6 414 Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Paleookolišna rekonstrukcija slivova Karinskog mora, Novigradskog mora i Velebitskog kanala tijekom holocena"

Javni seminar 22. rujna 2015.

HELENA VUČENOVIĆ, dipl. ing. rud.
održat će u utorak, 22. rujna 2015., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

 pod naslovom: 

“Ispitivanje plinopropusnosti bentonitne gline"

Javni seminar 16. rujna 2015.

DUJE SMIRČIĆ, dipl. ing. geol.
održat će u srijedu, 16. rujna 2015., u 15 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
vezan uz temeljni predmet iz I. semestra doktorskog studija

 pod naslovom: 

“Geokemijske metode pri istaživanju piroklastičnih stijena"

Javni seminar 16. rujna 2015.

IRIS BOSTJANČIĆ, dipl. ing. geol.
održat će u srijedu, 16. rujna 2015., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

 pod naslovom: 

“Procjena opasnosti od nestabilnosti stijenske mase na dinaridskom dijelu željezničke mreže u Hrvatskoj"

Obrana doktorskog rada 21. srpnja 2015.

MAJA BRIŠKI, dipl. ing. geol.
branit će
u utorak, 21. srpnja 2015. godine, u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Određivanje značajki napajanja vodonosnog sustava na širem području crpilišta Sikirevci u istočnoj Slavoniji"

Obrana doktorskog rada 17. srpnja 2015.

MARTIN KRKAČ, dipl. ing. geol.
branit će
u petak, 17. srpnja 2015. godine, u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Fenomenološki model gibanja klizišta Kostanjek na osnovi praćenja parametara klizanja"

Javni seminar 16. srpnja 2015.

mr. sc. NEVEN TRENC, dipl. ing. geol.
održat će u četvrtak, 16. srpnja 2015., u 11 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

 pod naslovom: 

“Učinkovitost mjera zaštite okoliša na području Zagrebačke županije tijekom eksploatacije mineralnih sirovina značajnih u građevinarstvu"

Javni seminar 15. srpnja 2015.

KAROLINA GRADIŠKI, mag. ing. min.
održat će u srijedu, 15. srpnja 2015., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

 pod naslovom: 

“Ispitivanje interkacije armaturnih traka i nekoherentnih materijala kod armiranog tla"

Javni seminar 15. srpnja 2015.

HELENA VUČENOVIĆ, dipl. ing. rud.
održat će u srijedu, 15. srpnja 2015., u 9 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

 pod naslovom: 

“Utjecaj stupnja saturacije na plinopropusnost bentonitne gline"

Javni seminar 15. srpnja 2015.

JOSIP IVŠINOVIĆ, mag. ing. petrol.
održat će u srijedu, 15. srpnja 2015., u 11 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

 pod naslovom: 

“Razrada modela zbrinjavanja slojne vode kao funkcija ekonomike naftno-plinskih polja"

Javni seminar 13. srpnja 2015.

mr. sc. OZREN HASAN, dipl. ing. geol.
održat će u ponedjeljak, 13. srpnja 2015., u 7.30 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

 pod naslovom: 

“Zapis promjena u okolišu u sedimentima slivova Karinskog mora, Zrmanje i Velebitskog kanala tijekom holocena"

Javni seminar 06. srpnja 2015.

DUJE SMIRČIĆ, dipl. ing. geol.
održat će u ponedjeljak, 06. srpnja 2015., u 8.30 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

 pod naslovom: 

“Vulkanoklastiti srednjeg trijasa Vanjskih Dinarida“

Obrana doktorskog rada 03. srpnja 2015.

STAŠA BOROVIĆ, dipl. ing. geol.
branit će
u petak, 03. srpnja 2015. godine, u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Integrirani hidrogeološko-hidrogeokemijski model Daruvarskog geotermalnog vodonosnika"

Javni seminar 03. srpnja 2015.

mr. sc. Damir Palenik, dipl. ing. geol.
održat će u petak, 03. srpnja 2015., u 9 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

 pod naslovom: 

“Geološka građa, strukturni sklop i tektogeneza Ćićarije u okviru geodinamske evolucije SZ dijela Krških Dinarida“

Javni seminar 23. lipnja 2015.

SANJA ŠUICA, dipl. ing. geol.
održat će u utorak, 23. lipnja 2015., u 13 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

 pod naslovom: 

“Kratki pregled dosadašnjih istraživanja o granitima podloge Panonskog bazena“

Javni seminar 03. lipnja 2015.

IRIS BOSTJANČIĆ, dipl. ing. geol.
održat će u srijedu, 03. lipnja 2015., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

 pod naslovom: 

“Postojeći sustavi za procjenu opasnosti od odrona duž prometnica“

Javni seminar 02. lipnja 2015.

PETRA ĐOMLIJA, dipl. ing. geol.
održat će u utorak, 02. lipnja 2015., u 12 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

 pod naslovom: 

“Identifikacija i kartiranje klizišta primjenom metode vizualne interpretacije digitalnih modela terena visoke rezolucije“

Javni seminar 04. svibnja 2015.

ZORAN KOVAČ, mag. ing. geol.
održat će u ponedjeljak, 04. svibnja 2015., u 11 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

 pod naslovom: 

“Uvod u hidroekonomsko modeliranje“

Javni seminar 17. travnja 2015.

DIJANA BIGUNAC, dipl. ing. geol.
održat će u petak, 17. travnja 2015., u 9 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

 pod naslovom: 

“Kratki pregled dosadašnjih istraživanja o naslagama 1. megaciklusa Dravske depresije“

Obrana doktorskog rada 13. travnja 2015.

VINKO ŠKRLEC, dipl. ing. rud.
branit će
u ponedjeljak, 13. travnja 2015. godine, u 13 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Analiza primjenjivosti eksploziva smanjene gustoće za gospodarska miniranja"

Obrana doktorskog rada 13. travnja 2015.

KAROLINA NOVAK, dipl. ing. rud.
branit će
u ponedjeljak, 13. travnja 2015. godine, u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Modeliranje površinskoga transporta i geološki aspekti skladištenja ugljikova dioksida u neogenska pješčenjačka ležišta Sjeverne Hrvatske na primjeru polja Ivanić"

Javni seminar 06. ožujka 2015.

JOSIP IVŠINOVIĆ, mag. ing. petrol.
održat će u petak, 06. ožujka 2015., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

Javni razgovor 5. rujna 2014.

MARTIN KRKAČ, dipl. ing. geol.

održat će u petak, 5. rujna 2014. u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Fenomenološki model klizišta Kostanjek na osnovu praćenja parametara klizanja"

Javni seminar 4. rujna 2014.

STAŠA BOROVIĆ dipl. ing. geol.
održat će

u četvrtak, 4. rujna 2014., u 11 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

pod naslovom:

"Rezultati hidrogeokemijskih i geotermijskih istraživanja Daruvarskog geotermalnog vodonosnika"

Javni seminar 2. rujna 2014.

MAJA BRIŠKI dipl. ing. geol.
održat će

u utorak, 2. rujna 2014., u 12 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

pod naslovom:

"Kalibracija matematičkog modela strujanja podzemne vode na crpilištu Sikirevci"

Javni seminar 17. srpnja 2014.

Mr. sc. NEVEN TRENC, dipl. ing. geol.
održat će u četvrtak, 17. srpnja 2014., u 11 sati
u predavaonici P6 002 RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

Natječaj za upis na sveučilišni združeni doktorski studij Joint Doctoral Programme "Geo-engineering and Water Management"

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaj za upis na sveučilišni združeni doktorski studij Joint Doctoral Programme "Geo-engineering and Water Management" u ak. god. 2014./2015. za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u znanstvenom području tehničkih znanosti (građevinarstvo ili rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo).

Natječaj za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Ekoinženjerstvo u ak. god. 2014./2015.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
CENTAR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE
raspisuje
N A T J E Č A J
za upis na
SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI POSLIJEDIPLOMSKI
SPECIJALISTIČKI STUDIJ
EKOINŽENJERSTVO
U AKADEMSKOJ GODINI 2014./2015.
ZA STJECANJE AKADEMSKOG NAZIVA:
SVEUČILIŠNI SPECIJALIST EKOINŽENJERSTVA

Obrana doktorskog rada 4. 7. 2014.

ANA MARIČIĆ, dipl. ing. geol.
branit će
u petak, 4. srpnja 2014. godine, u 10 sati
u predavaonici P6 002 Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Utjecaj svojstava benkovačkoga prirodnoga kamena na njegovu postojanost"

Javni seminar 2. srpnja 2014.

DARKO DUDJAK, dipl. ing. geol.
održat će

u srijedu, 2. srpnja 2014., u 15 sati
u predavaonici P6 01 RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
vezan uz izborni predmet iz II. semestra doktorskog studija

pod naslovom:

"Metode seizmičke tomografije u plitkim refrakcijskim i dubokim teleseizmičkim istraživanjima"

Javni razgovor 13. lipnja 2014.

VLATKO BRČIĆ, dipl. ing. geol.

održat će u petak, 13. lipnja 2014. u 10 sati
u predavaonici P6 111 Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Relativne promjene morske razine tijekom mlađe krede na sjeverozapadnom dijelu Jadranske karbonatne platforme"

Javni seminar 6. lipnja 2014.

Maja Briški, dipl. ing. geol.
održat će

u petak, 6. lipnja 2014., u 11 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

pod naslovom:

"Izrada regionalnog konceptualnog i matematičkog modela strujanja podzemne vode na crpilištu Sikirevci"

Javni seminar 30. svibnja 2014.

Staša Borović, dipl. ing. geol.
održat će

u petak, 30. svibnja 2014., u 14 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

pod naslovom:

"Metodologija izrade modela geotermalnog vodonosnika"

Obrana doktorskog rada 22. 5. 2014.

ANAMARIJA GRBEŠ, dipl. ing. rud.
branit će
u četvrtak, 22. svibnja 2014. godine, u 11 sati
u predavaonici P6 112 Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Analiza ciklusa eksploatacije kvarcnoga pijeska u Hrvatskoj"

Javni seminar 9. svibnja 2014.

MARTIN KRKAČ, dipl. ing. geol.
održat će

u petak, 9. svibnja 2014., u 14 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

pod naslovom:

"Pregled parametara monitoringa na klizištu Kostanjek"

Obrana doktorskog rada 12. svibnja 2014.

LASZLO PODOLSZKI, dipl. ing. geol.

branit će
u ponedjeljak, 12. svibnja 2014. godine, u 14.30 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Stereoskopska analiza klizišta i relativne opasnosti od klizanja na južnim obroncima Medvednice"

Javni razgovor 18. travnja 2014.

ALEKSANDAR TOŠEVSKI, dipl. ing. geol. održat će u petak, 18. travnja 2014. u 8.30 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom: „Podložnost površinskim geohazardnim procesima u slivu rijeke Dubračine“

Javni razgovor 1. travnja 2014.

Mr. sc. VITOMIR PREMUR, dipl. ing. rud. održat će u utorak, 1. travnja 2014. u 12 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

Javni razgovor 20. ožujka 2014.

KREŠIMIR PAVLIĆ, dipl. ing. fizike

održat će u četvrtak, 20. ožujka 2014. u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom: „Regionalna hidrološka analiza porječja Kupe i pritoka u kršu“

Istraživanje Sveučilišta u Zagrebu

Obavještavamo vas o istraživanju na Sveučilištu u Zagrebu, u okviru projekta MODOC - Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.
Nakon istraživanja koje smo pokrenuli među poslodavcima, započeli smo i s istraživanjem među doktorandima. Istraživanje je u tijeku i već smo prikupili određeni broj odgovora,
ali s obzirom da želimo imati što više podataka da bismo dobili kvalitetne rezultate molimo vas da popunite upitnik :

Javni seminar 12. veljače 2014.

Mr. sc. SONJA KOŠČAK KOLIN, dipl. ing. naft. rud.

održat će u srijedu, 12. veljače 2014., u 12.30 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije
            
pod naslovom:

“Utjecaj modela pritjecanja fluida u frakturiranim ležištima slabo propusnih pješčenjaka na prognoziranje proizvodnje plina“

Javni seminar 10. veljače 2014.

VLATKO BRČIĆ, dipl. ing. geol.

održat će u ponedjeljak, 10. veljače 2014., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja
            
pod naslovom:

“Gornjokredne dubljevodne naslage sjeverozapadnog dijela Jadranske karbonatne platforme“

Javni seminar 17. siječnja 2014.

KREŠIMIR PAVLIĆ, dipl. ing. fizike

održat će u petak, 17. siječnja 2014., u 11 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja
            
pod naslovom:

“Analiza osnovnih podloga kod regionalne hidrološke analize na primjeru sliva gornje Dobre“

Javni razgovor 20. prosinca 2013.

BOJAN MOSLAVAC, dipl. ing. naft. rud. održat će u petak, 20. prosinca 2013. u 16.30 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom: „Istraživanje strukture brtvenih elemenata bubrećih pakera za optimalno bubrenje u nafti s hrvatskih polja“

Javni razgovor 20. prosinca 2013.

KRUNOSLAV SEDIĆ, dipl. ing. naft. rud. održat će u petak, 20. prosinca 2013. u 14 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom: „Optimiranje sastava cementnih kaša za cementiranje zaštitnih cijevi u bušotinama za utiskivanje ugljikovog dioksida“

Obrana doktorskog rada 13. prosinca 2013.

JELENA LOBOREC, dipl. ing. geotehnike

branit će
u petak, 13. prosinca 2013. godine, u 9.30 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorski rad pod naslovom:

“Procjena rizika od onečišćenja podzemnih voda u kršu na području sliva izvora Jadra i Žrnovnice“

Javni seminar 11. prosinca 2013.

DIJANA BIGUNAC, dipl. ing. geol.

održat će u srijedu, 11. prosinca 2013., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
vezan uz izborni predmet iz II. semestra doktorskog studija
            
pod naslovom:

“Statistički testovi i variogramske analize podataka o šupljikavostima i debljinama mogućih ležišnih stijena donjega miocena u hrvatskom dijelu Panonskoga bazenskoga sustava, primjer polja Obod-Lacići“

Obrana doktorskog rada 5. prosinca 2013.

MARKO CVETKOVIĆ, dipl. ing. geol.

branit će
u četvrtak, 5. prosinca 2013. godine, u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorski rad pod naslovom:

“Naftnogeološki potencijal i litostratigrafska razradba trećega neogensko-kvartarnoga megaciklusa u Savskoj depresiji“ Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnik braniti doktorski rad:

Obrana doktorskog rada 29. studenoga 2013.

STANKO RUŽIČIĆ, dipl. ing. geol.

branit će
u petak, 29. studenoga 2013. godine, u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorski rad pod naslovom:

Javni seminar 28. studenoga 2013.

ZORAN KOVAČ, dipl. ing. geol.

održat će
u četvrtak, 28. studenoga 2013., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
vezan uz temeljni predmet iz I. semestra doktorskog studija
            
pod naslovom:

“Krivulja zadržavanja vode u nezasićenoj zoni“

Obrana doktorskog rada 14. studenoga 2013.

KOSTA URUMOVIĆ, dipl. ing. geol.

branit će
u četvrtak, 14. studenoga 2013. godine, u 12 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorski rad pod naslovom:

Obrana doktorskog rada 14. studenoga 2013.

TIHOMIR FRANGEN, dipl. ing. geol.

branit će
u četvrtak, 14. studenoga 2013. godine, u 9 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorski rad pod naslovom:

“Određivanje značajki krškoga vodonosnika na području jugozapadnoga Žumberka kvantitativnim trasiranjem u različitim hidrološkim uvjetima“

Javni seminar 25. listopada 2013.

KRUNOSLAV SEDIĆ, dipl. ing. naft. rud.

održat će u petak, 25. listopada 2013., u 14 sati
u predavaonici P6 510 RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja
            
pod naslovom:  “Optimiranje sastava cementnih kaša za potrebe cementiranja kolona zaštitnih cijevi u bušotinama za utiskivanje ugljikovog dioksida“

Javni seminar 24. listopada 2013.

Mr. sc. VITOMIR PREMUR, dipl. ing. rud.

održat će
u četvrtak, 24. listopada 2013., u 9 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6 JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja
            
pod naslovom:  “Zbrinjavanje nemetalne komponente tiskanih pločica“

Javni seminar 21. listopada 2013.

VLATKO BRČIĆ, dipl. ing. geol.
održat će u ponedjeljak, 21. listopada 2013., u 12 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije
            
pod naslovom:  “Pregled dosadašnjih istraživanja gornjokrednih dubljevodnih naslaga na sjeverozapadnom dijelu Jadranske karbonatne platforme“

Javni seminar 27. rujna 2013.

BOJAN MOSLAVAC, dipl. ing. naft. rud.

održat će
u petak, 27. rujna 2013., u 9 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja
            
pod naslovom:

 “Istraživanje nitrilnih guma određivanjem ravnotežnog bubrenja i mehaničkih svojstava“

Javni razgovor 2. rujna 2013.

KAROLINA NOVAK, dipl. ing. rud. održat će u ponedjeljak, 2. rujna 2013. u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom: „Modeliranje uvjeta površinskoga transporta i geološkoga skladištenja ugljikova dioksida u neogenska pješčenjačka ležišta Sjeverne Hrvatske na primjeru polja Ivanić“

Javni seminar 5. srpnja 2013.

DANIJELA KOSIĆ, dipl. ing. rud.

održat će u petak, 5. srpnja 2013., u 15 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja
            
pod naslovom: “Utjecaj temperature sušenja uzorka na Atterbergove granice, indeks slobodnog bubrenja i sposobnost upijanja vode bentonitne gline“

Javni seminar 3. srpnja 2013.

ALEKSANDAR TOŠEVSKI, dipl. ing. geol.

održat će
u srijedu, 3. srpnja 2013., u 11 sati
u predavaonici P6 06 RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja
            
pod naslovom: “Inventar klizišta u tlima sliva rijeke Dubračine“

Javni seminar 14. lipnja 2013.

MARTIN KRKAČ, dipl. ing. geol.

održat će u petak, 14. lipnja 2013., u 9.30 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije
            
pod naslovom: “Inženjerskogeološki model klizišta Kostanjek“

Javni seminar 23. svibnja 2013.

Mr. sc. Vitomir Premur, dipl. ing. rud.

održat će u četvrtak, 23. svibnja 2013., u 9.30 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije
            
pod naslovom: “Zbrinjavanje nemetalne komponente tiskanih pločica“

Javni seminar 20. svibnja 2013.

KRUNOSLAV SEDIĆ, dipl. ing. naft. rud.

održat će u ponedjeljak, 20. svibnja 2013., u 13 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije
            
pod naslovom:

“Utjecaj zeolita na povećanje otpornosti cementnog kamena prema CO2 koroziji“

Javni seminar 20. svibnja 2013.

KRUNOSLAV SEDIĆ, dipl. ing. naft. rud.

održat će u ponedjeljak, 20. svibnja 2013., u 12 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
vezan uz izborni predmet iz II. semestra doktorskog studija
            
pod naslovom:  “Hidraulički proračun cementacije proizvodne kolone zaštitnih cijevi u bušotini Selec -1“

Javni seminar 15. svibnja 2013.

KREŠIMIR PAVLIĆ, dipl. ing. fizike

održat će u petak, 17. svibnja 2013., u 12 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije
            
pod naslovom: “Temeljni istraživački radovi u regionalnoj hidrološkoj analizi“

Obrana doktorskog rada 8. travnja 2013.

VJEČISLAV BOHANEK, dipl. ing. rud.

branit će
u ponedjeljak, 8. travnja 2013. godine, u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorski rad pod naslovom:

“Model nastajanja i analiza djelovanja kumulativnoga procesa linearnih eksplozivnih naboja“

Javni seminar 6. veljače 2013.

Ivan Zelenika, dipl. ing. naft. rud.

održat će u srijedu, 6.veljače 2013., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Pierottijeva 6, Zagreb JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije
           
pod naslovom: ''Matematički model podzemnog skladišta plina''

Javni seminar 28. siječnja 2013.

VLATKO BRČIĆ, dipl. ing. geol.

održat će u ponedjeljak, 28. siječnja 2013., u 11.30 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
vezan uz izborni predmet iz II. semestra doktorskog studija
            
pod naslovom:  “Epizode dubljevodne sedimentacije u mezozojskim naslagama Krških Dinarida“

Javni seminar 28. siječnja 2013.

VLATKO BRČIĆ, dipl. ing. geol.

održat će u ponedjeljak 28. siječnja 2013., u 11 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
vezan uz temeljni predmet iz I. semestra doktorskog studija
            
pod naslovom:  “ Oceanski anoksični događaj OAE 2 (cenoman-turon)“

Javni seminar 25. siječnja 2013.

KAROLINA NOVAK, dipl. ing. rud.

održat će
u petak, 25. siječnja 2013., u 9.30 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja
            
pod naslovom:  “Geostatističko kartiranje ležišta polja Ivanić i određivanje volumena dostupnog za utiskivanje ugljikovog-dioksida“

Javni razgovor 22. siječnja 2013.

KOSTA URUMOVIĆ, dipl. ing. geol. održat će u utorak, 22. siječnja 2013. u 14 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom: „Parametarska kvantifikacija hidrogeoloških svojstava klastičnih naslaga na primjerima pokusnih polja u sjevernoj Hrvatskoj“

Obrana doktorskog rada 20. prosinca 2012.

DUBRAVKO DOMITROVIĆ, dipl. ing. rud.

branit će
u četvrtak, 20. prosinca 2012. godine, u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorski rad pod naslovom:

„Utjecaj bubrenja bentonitne gline na njezina mehanička svojstva“

Obrana doktorskog rada 19. prosinca 2012.

VLATKO GULAM, dipl. ing. geol.

branit će
u srijedu, 19. prosinca 2012. godine, u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6
doktorski rad pod naslovom:

„Erozija ogolina u flišu središnje Istre“

Javni razgovor 18. prosinca 2012.

KOSTA URUMOVIĆ, dipl. ing. geol. održat će u utorak, 18. prosinca 2012. u 12.15 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Parametarska kvantifikacija hidrogeoloških svojstava klastičnih naslaga na primjerima pokusnih polja u sjevernoj Hrvatskoj“

Javni razgovor 18. prosinca 2012.

MARIO KLANFAR, dipl. ing. rud. održat će u utorak, 18. prosinca 2012. u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom: „Optimizacija eksploatacije dijabaza u složenim ležišnim uvjetima“

Javni razgovor 18. prosinca 2012.

TOMISLAV KORMAN, dipl. ing. rud. održat će u utorak, 18. prosinca 2012. u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom: „Utjecaj konstrukcijskih i radnih parametara na učinak lančane sjekačice“

Javni razgovor 18. prosinca 2012.

ANAMARIJA KUTLIĆ, dipl. ing. rud.

održat će u utorak, 18. prosinca 2012. u 9 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom: „Analiza životnog ciklusa eksploatacije kvarcnog pijeska u Hrvatskoj“

Javni razgovor 17. prosinca 2012.

VINKO ŠKRLEC, dipl. ing. rud.

održat će

u ponedjeljak, 17. prosinca 2012. u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom: „Mogućnost primjene eksploziva smanjene gustoće za gospodarska miniranja“

Obrana doktorskog rada 14. prosinca 2012.

ADRIANO BANAK, dipl. ing. geol.

branit će
u petak, 14. prosinca 2012. godine, u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorski rad pod naslovom:

„Rekonstrukcija klimatskih promjena u kasnom pleistocenu na temelju sedimentologije prapora te paleontološke i izotopne analize malakofaune (Baranja, istočna Hrvatska)“

Javni razgovor 14. prosinca 2012.

LASZLO PODOLSZKI, dipl. ing. geol. održat će u petak, 14. prosinca 2012. u 14 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom: „Stereoskopska analiza klizišta i relativne opasnosti od klizanja na južnim padinama Medvednice“

Obrana doktorskog rada 13. prosinca 2012.

IVANA KALIČANIN, dipl. ing. naft. rud.

branit će
u četvrtak, 13. prosinca 2012. godine, u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorski rad pod naslovom:

„Utvrđivanje rizika od propuštanja naftovoda i razvoj sustava za upravljanje cjevovodima u Republici Hrvatskoj“

Javni razgovor 12. prosinca 2012.

TIHOMIR FRANGEN, dipl. ing. geol.

održat će u srijedu, 12. prosinca 2012. u 13 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom: „Određivanje značajki krškog vodonosnika kvantitativnim trasiranjem u različitim hidrološkim uvjetima“

Javni seminar 12. prosinca 2012.

ALEKSANDAR TOŠEVSKI, dipl. ing. geol.

održat će   u srijedu, 12. prosinca 2012., u 11 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije
            
pod naslovom: “ Prirodni faktori klizanja u slivu rijeke Dubračine“

Obrana doktorskog rada 11. prosinca 2012.

BRANIMIR FUK, dipl. ing. rud.

branit će
u utorak, 11. prosinca 2012. godine, u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorski rad pod naslovom:

„Recikliranje elektroničkoga otpada primjenom metoda oplemenjivanja mineralnih sirovina“

Obrana doktorskog rada 7. prosica 2012.

DRAGAN VIDIĆ, dipl. ing. rud.

branit će
u petak, 7. prosinca 2012. godine, u 14 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorski rad pod naslovom:

„Poboljšanje iskorištenja ležišta arhitektonsko-građevnog kamena okrupnjavanjem blokova i povezivanjem raspucanih stijena“

Obrana doktorskog rada 7. prosinca 2012.

IRMA BELAMARIĆ, dipl. ing. naft. rud.

branit će
u petak, 7. prosinca 2012. godine, u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorski rad pod naslovom:
„Termodinamička karakterizacija ugljikovodika jedinstvenom jednadžbom stanja i pri temperaturama različitim od ležišne“

Obrana doktorskog rada 5. prosinca 2012.

NATALIJA MATIĆ, dipl. ing. geol.

branit će
u srijedu, 5. prosinca 2012. godine, u 12 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorski rad pod naslovom:

„Definiranje hidrogeoloških odnosa na području južnog dijela Biokova pomoću simultanog trasiranja“

Obrana doktorskog rada 30. studenog 2012.

RATKO VASILJEVIĆ, dipl. ing. geol.

branit će
u petak, 30. studenog 2012. godine, u 14 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorski rad pod naslovom:

Identifikacija utjecaja odlagališta Jakuševec-Prudinec na podzemne vode zagrebačkoga vodonosnika“

Obrana doktorskog rada 30. studenog 2012.

IVA KOLENKOVIĆ, dipl. ing. geol.

branit će
u petak, 30. studenog 2012. godine, u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorski rad pod naslovom:

Mogućnosti za geološko skladištenje ugljičnoga dioksida u gornjomiocenskim pješčenjacima zapadnoga dijela Savske depresije“

Javni razgovor 20. studenoga 2012.

ANA MARIČIĆ, dipl. ing. geol. održat će u utorak, 20. studenoga 2012. u 13.30 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom: „Uzroci varijabilnosti svojstava koja utječu na postojanost benkovačkog prirodnog kamena“

Javni razgovor 8. studenog 2012.

MARKO CVETKOVIĆ, dipl. ing. geol. održati u četvrtak, 8. studenog 2012. u 10 sati
u predavaonici P6 003 Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom: „Naftnogeološki potencijal i litostratigrafska razradba trećega neogensko-kvartarnog megaciklusa u Savskoj depresiji“

Javni seminar 6. studenog 2012.

ANAMARIJA KUTLIĆ, dipl. ing. rud.

održat će u utorak, 6. studenog 2012., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja
            
pod naslovom: “Analiza ciklusa eksploatacije kvarcnog pijeska: faza inventarizacije“

Javni seminar 31. listopada 2012.

TIHOMIR FRANGEN, dipl. ing. geol.

održat će
u srijedu, 31. listopada 2012., u 11 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja
            
pod naslovom:  “Analiza trasiranja tokova podzemne vode s područja donjeg Oštrca na Žumberku“

Javni seminar 31. listopada 2012.

LASZLO PODOLSZKI, dipl. ing. geol.

održat će u srijedu, 31. listopada 2012., u 14 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja
            
pod naslovom:  “Identifikacija klizišta u Podsljemenskoj zoni stereoskopskom analizom avionskih snimaka“

Javni seminar 30. listopada 2012.

VINKO ŠKRLEC, dipl. ing. rud.

održat će u utorak, 30. listopada 2012., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja
            
pod naslovom: “Mogućnost primjene eksploziva smanjene gustoće za gospodarska miniranja“

Javni seminar 29. listopada 2012.

TOMISLAV KORMAN, dipl. ing. rud.

održat će u ponedjeljak, 29. listopada 2012., u 11 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja
            
pod naslovom:

 “Određivanje optimalnih radnih veličina pri radu lančane sjekačice“

Obrana doktorskog rada 26. listopada 2012.

ZLATKO BRIŠEVAC, dipl. ing. rud.

branit će
u petak, 26. listopada 2012. godine, u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorski rad pod naslovom:

Model međuovisnosti fizikalno-mehaničkih značajki karbonatnih stijena“

Javni seminar 12. listopada 2012.

KOSTA URUMOVIĆ, dipl. ing. geol.

održat će u petak, 12. listopada 2012., u 12 sati
u predavaonici P6 203 RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja
            
pod naslovom:  “Parametarska kvantifikacija hidrogeoloških svojstava sitnozrnastih i srednjozrnastih naslaga na primjerima Sjeverne Hrvatske“

Obrana doktorskog rada 9. listopada 2012.

KRISTINA NOVAK ZELENIKA, dipl. ing. geol.

branit će
u utorak, 9. listopada 2012. godine, u 12 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorski rad pod naslovom:

„Deterministički i stohastički geološki modeli gornjomiocenskih pješčenjačkih ležišta u naftno-plinskom polju Kloštar“

Javni seminar 3. listopada 2012.

Bojan Moslavac, dipl. ing. naft. rud.

održat će u srijedu, 3. listopada 2012., u 9 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije
            
pod naslovom:

“Bubreći pakeri i njihova primjena u naftnom inženjerstvu“

Javni seminar 1. listopada 2012.

Karolina Novak, dipl. ing. rud.

održat će u ponedjeljak, 1. listopada 2012., u 13 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije
            
pod naslovom: “Skladištenje ugljikovog dioksida u cilju smanjenja njegove emisije i povećanja iscrpka ugljikovodika“

Javni seminar 1. listopada 2012.

Ajka Šorša, dipl. ing. geol.

održat će u ponedjeljak, 1. listopada 2012., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije
           
pod naslovom: “Urbana geokemija: raspodjela potencijalno toksičnih elemenata u tlima grada Siska“

Javni seminar 5. rujna 2012.

MARIO KLANFAR, dipl. ing. rud.

održat će u srijedu, 5. rujna 2012., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja
            
pod naslovom:  “Preliminarni model esploatacije dijabaza na ležištu Žervanjska“

Javni seminar 3. rujna 2012.

TOMISLAV KORMAN, dipl. ing. rud.

održat će u ponedjeljak, 3. rujna 2012., u 13 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije
            
pod naslovom: “Određivanje optimalnih veličina rezanja lančane sjekačice uređajem za linearno rezanje“

Javni seminar 27. srpnja 2012.

TOMISLAV KORMAN, dipl. ing. rud.

održat će u petak, 27. srpnja 2012., u 13 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
vezan uz temeljni predmet iz I. semestra doktorskog studija
            
pod naslovom: “Utjecaj fizikalno-mehaničkih svojstava stijena na učinak lančane sjekačice“

Javni seminar 25. srpnja 2012.

VINKO ŠKRLEC, dipl. ing. rud.

održat će u srijedu, 25. srpnja 2012., u 13 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije
            
pod naslovom: “Primjena eksploziva smanjene gustoće za oprezna miniranja“

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.