Javni razgovor 22. veljače 2017.

DOKTORSKI STUDIJ

MATE VUJEVIĆ, dipl. ing. geol.

održat će u srijedu, 22. veljače 2017. u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Identifikacija karaktera i hidrogeološke značajnosti trendova razina podzemne vode zagrebačkog i samoborsko-zaprešićkog vodonosnika "

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:
1. dr. sc. Andrea Bačani, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2. dr. sc. Kristijan Posavec, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Ozren Larva, viši znanstveni suradnik Hrvatskog geološkog instituta u Zagrebu.