Laboratorij za koroziju i zaštitu metala

Djelatnost laboratorija

Ispitivanja se provode u znanstveno istraživačke svrhe i za potrebe nastave. Laboratorij se bavi istraživanjem korozije različitih vrsta metala i njihove zaštite u uvjetima koji simuliraju realne, a to su: maritimni uvjeti, slojna voda ležišta nafte, tlo i porna voda betona, pri čemu se koriste neelektrokemijske i elektrokemijske DC i AC metode.
Neelektrokemijska korozijska ispitivanja uključuju gravimetrijsku metodu određivanja korozijske brzine metala, koja se temelji na mjerenju mase uzorka prije i nakon određenog vremenskog perioda izlaganja djelovanju agresivnog medija.
Od elektrokemijskih DC metoda provode se linearne polarizacije u uskom i širokom području potencijala, ciklička polarizacija, ciklička voltametrija i kronoamperometrija.
Od nedestruktivnih elektrokemijskih metoda korozijskog ispitivanja provodi se istraživanje granice faza metal-elektrolit s pomoću metode elektrokemijske impedancijske spektroskopije.
U svrhu ispitivanja korozije metala u tlu ispituju se pH vrijednost tla, redoks potencijal tla i otpornost tla.

Usluge:

  • Prilikom ukopavanja metalnih konstrukcija u tlo važna je procjena korozivnosti tla. Pri procjeni korozivnosti tla možemo određivati minimalnu otpornost tla terenski i laboratorijski te pH vrijednost tla prema standardima AASHTO 288 i AASHTO 289.

 

Popis metoda i postupaka
Analitički postupak Metoda ispitivanja

Određivanje Na, K, Ca (silikatna industrija, industrija umjetnih gnojiva, agronomski i klinički laboratoriji)

 

Ispitivanje korozije metala i metalnih legura u prirodnim vodama, morskoj vodi i industrijskim fluidima (do 70°C, atmosferski pritisak)

 

Mjerenje otpornosti tla

ASTM G-57

  Sitna i srednja oprema
Naziv inventara Tehničke karakteristike Primjena Slika

Plameni fotometar

Foto električna ćelija S60/107 UR, baterija 9V

Određivanje kalija, natrija i kalcija u : silikatnoj industriji, industriji umjetnih gnojiva, agronomskim te kliničkim laboratorijima.

Plameni fotometar

Potenciostat

Snaga: 100...240V, 50-60 Hz, 15 W, Stopa skeniranja : 60, 30, 15, 6,3...0,03

Istraživanje korozije i zaštita kovina i kovinskih slitina: u rashladnim sistemima, brodogradnji, pri dobivanju proizvodnji i transportu nafte i plina, mostogradnji, lučkoj opremi, opremi električnih centrala i ostaloj procesnoj opremi.

Potenciostat

NAVIGACIJA

Dokumenti