Laboratorij za koroziju i zaštitu metala

Laboratoriji

Djelatnost laboratorija

Ispitivanja se provode u znanstveno istraživačke svrhe i za potrebe nastave. Laboratorij se bavi istraživanjem korozije različitih vrsta metala i njihove zaštite u uvjetima koji simuliraju realne, a to su: maritimni uvjeti, slojna voda ležišta nafte, tlo i porna voda betona, pri čemu se koriste neelektrokemijske i elektrokemijske DC i AC metode.
Neelektrokemijska korozijska ispitivanja uključuju gravimetrijsku metodu određivanja korozijske brzine metala, koja se temelji na mjerenju mase uzorka prije i nakon određenog vremenskog perioda izlaganja djelovanju agresivnog medija.
Od elektrokemijskih DC metoda provode se linearne polarizacije u uskom i širokom području potencijala, ciklička polarizacija, ciklička voltametrija i kronoamperometrija.
Od nedestruktivnih elektrokemijskih metoda korozijskog ispitivanja provodi se istraživanje granice faza metal-elektrolit s pomoću metode elektrokemijske impedancijske spektroskopije.
U svrhu ispitivanja korozije metala u tlu ispituju se pH vrijednost tla, redoks potencijal tla i otpornost tla.

Voditelj laboratorija: Prof.dr.sc. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Projekti:

  • Korozija čeličnih i bakrenih konstrukcija u tlu
  • Prirodni ekstrakti u zaštiti metala

Usluge:

  • Prilikom ukopavanja metalnih konstrukcija u tlo važna je procjena korozivnosti tla. Pri procjeni korozivnosti tla možemo određivati minimalnu otpornost tla terenski i laboratorijski te pH vrijednost tla prema standardima AASHTO 288 i AASHTO 289.

 

Popis metoda i postupaka
Analitički postupak Metoda ispitivanja

Određivanje Na, K, Ca (silikatna industrija, industrija umjetnih gnojiva, agronomski i klinički laboratoriji)

 

Ispitivanje korozije metala i metalnih legura u prirodnim vodama, morskoj vodi i industrijskim fluidima (do 70°C, atmosferski pritisak)

 

Mjerenje otpornosti tla

ASTM G-57

 Sitna i srednja oprema
Naziv inventara Tehničke karakteristike Primjena Slika

Plameni fotometar

Foto električna ćelija S60/107 UR, baterija 9V

Određivanje kalija, natrija i kalcija u : silikatnoj industriji, industriji umjetnih gnojiva, agronomskim te kliničkim laboratorijima.

Plameni fotometar

Potenciostat

Snaga: 100...240V, 50-60 Hz, 15 W, Stopa skeniranja : 60, 30, 15, 6,3...0,03

Istraživanje korozije i zaštita kovina i kovinskih slitina: u rashladnim sistemima, brodogradnji, pri dobivanju proizvodnji i transportu nafte i plina, mostogradnji, lučkoj opremi, opremi električnih centrala i ostaloj procesnoj opremi.

Potenciostat
Nastava u laboratoriju

Nastava u laboratoriju (praktičan rad studenata) u 2016./2017. 

Naziv kolegija 

Obavezni ili izborni kolegij 

Broj sati vježbi u laboratoriju 

Broj studenata u grupi 

Broj grupa 

Primijenjena kemija /

Izborni 

15

17

2

Kemija i analitika okoliša 

Izborni 

30

14

1

Odabrana poglavlja iz kemije 

Obavezni 

30

2

0

Odabrana poglavlja iz kemije 

Izborni 

30

16

2

Primijenjena analitika okoliša 

Obavezni

15

8

1

Projekti u laboratoriju

Projekti u laboratoriju u 2016./2017. 

Znanstveno istraživački projekti (uključivo i sveučilišne potpore) 

Prirodni organski inhibitori korozije

Nastava u laboratoriju (zanstveno-istraživački rad studenata) 

Nastava u laboratoriju u 2016./2017. (zanstveno-istraživački rad studenata) 

Ime i Prezime studenta 

Naslov teme rada 

Diplomski radovi 

Tomislav Penava

Ispitivanje korozije bakra i cinka u bentonitnim glinama