Zavod za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku

Zavod za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku


Predstojnik zavoda: izv. prof. dr. sc. Lidia Hrnčević dipl. ing.

Zamjenik predstojnika zavoda: doc. dr. sc. Sonja Koščak Kolin dipl. ing.

Administrator/ica: Ivana Giljanović Subašić


Tel: +385 1 / 5535842

Fax: +385 1 / 4836074

Email: ivana.giljanovic-subasic@rgn.unizg.hr

Djelatnici

Redoviti profesor u trajnom zvanju

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Katarina Simon55358446844siteN306
dr. sc.Nediljka Gaurina-Međimurec55358256825siteN106
dr. sc.Zdenko Krištafor55358326832 V508

Redoviti profesor

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Tomislav Kurevija55358346834siteV509
dr. sc.Domagoj Vulin55358466846siteN102
dr. sc.Daria Karasalihović Sedlar55358296829siteN303

Izvanredni profesor

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Borivoje Pašić55358406840siteN105
dr. sc.Lidia Hrnčević55358376837 N312
dr. sc.Luka Perković55358226822siteV213
dr. sc.Vladislav Brkić55603506350 N108

Docent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Sonja Koščak Kolin55358556855siteN305
dr. sc.Karolina Novak Mavar55358246824 N103

Poslijedoktorand

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Katarina Žbulj55358266826 N311
dr. sc.Marija Macenić55603516351 V214
dr. sc.Petar Mijić55358566856 V513

Asistent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Lucija Jukić55358386838siteN307
Igor Medved5535851 6851  V513
Amalia Lekić Brettschneider55358496849 N304
Ivan Smajla55358576857 N302

Viši Tehničar

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Bojan Kuhar55358396839 V512

Administrativni referent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Ivana Giljanović Subašić55358426842 N104

Djelatnosti

Djelatnosti

Osoblje
Staff

24

Aktivnosti zavoda
Departments activity

80

Nastavno osoblje
Teaching staff

10

Znanstveni projekti
Scientifi c projects

4

Suradnička zvanja
Research associates

9

Novi stručni projekti
New professional projects

6

Administrativno i pomoćno osoblje
Administrative-technical staff

5

Mentorstva diplomskih
MSc supervising

37

 

 

Mentorstva završnih radova
BSc supervising

33

 

 

 

 

 


Područja znanstvenog i stručnog interesa djelatnika Zavoda za naftno inženjerstvo jesu projektiranje, izrada i opremanje bušotina; proizvodnja, obrada, transport i skladištenje nafte i plina; razrada ležišta ugljikovodika i geotermalnih ležišta; zaštita okoliša u naftnom rudarstvu te energetika.
Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2018. godini odobrena je za tri nova projekta: „Analiza mogućnosti povećanja ekološke i ekonomske učinkovitosti eksploatacije ugljikovodika u Hrvatskoj” voditeljice izv. prof. dr. sc. Darije Karasalihović Sedlar, „Utjecaj nanočestica na čepljenje pora i povećanje podmazivosti isplake” voditeljice red. prof. dr. sc. Nediljke Gaurina-Međimurec i „Istraživanje koncentracije radona u javnim objektima lokalnih zajednica smještenih neposredno uz prostor eksploatacije energetskih mineralnih sirovina” voditelja izv. prof. dr. sc. Tomislava Kurevije.
Radi uklapanja u Europski prostor visokog obrazovanja i rada, Zavod radi na promjeni nastavnih programa i na uvođenju diplomskog studija na engleskom jeziku.
Članovi Zavoda objavljivali su svoje radove u domaćim i međunarodnim znanstvenim publikacijama te ih izlagali na međunarodnim skupovima. Na međunarodnoj konferenciji i izložbi svjetske stručne Udruge naftnih inženjera (Society of Petroleum Engineers – SPE), održane početkom listopada 2018. godine u San Antoniju, SAD, hrvatski ogranak, čiji su članovi i djelatnici Zavoda za naftno inženjerstvo, dobio je nagradu predsjednika za doprinos razvoju i radu Udruge.
U lipnju 2018. godine održana je dvotjedna Ljetna škola naftnog rudarstva (Petroleum Engineering Summer School, PESS) u suradnji s Interuniverzitetskim centrom Dubrovnik (IUC). U prvom tjednu Škole (interaktivni seminar 45) održan je tečaj Making Petroleum Industy Greener, u sklopu kojeg su razmatrane mogućnosti revitalizacije iscrpljenih naftnih ležišta primjenom suvremenih metoda povećanja iscrpka (EOR metode) s posebnim naglasnom na utiskivanje CO2. U drugom su tjednu
interaktivni seminar 46) održana dva tečaja − Petroleum Sevices, s naglaskom na izazovima u naftnim servisnim kompanijama, i Energy Business & Natural Gas Value Chain, koji je obradio tematiku vezanu uz tržište prirodnog plina i izazove plinskih kompanija u Europi. Kao i prijašnjih godina, na Školi su kao predavači angažirani priznati znanstvenici i stručnjaci u određenim područjima.
Kroz izradu elaborata i studija Zavod je surađivao s gospodarskim subjektima i državnim institucijama (INA d.d., PSP Okoli, HROTE), a članovi Zavoda sudjelovali su i u vještačenjima u parničnim postupcima. Tijekom izrade navedenih stručnih projekata ostvarena je i suradnja s različitim visokoobrazovnim institucijama u
Republici Hrvatskoj.
U protekloj je akademskoj godini na Zavodu za naftno inženjerstvo pod mentorstvom doc. dr. sc. Vladislava Brkića obranjen doktorski rad pod naslovom „Modeliranje radnog obujma podzemnog skladišta plina u funkciji ležišnih parametara i proizvodne opreme”.


 

 

 

 

 

Predmeti

Preddiplomski - obavezni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Uvod u geotehnologiju1Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Uvod u geotehnologiju1Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Uvod u geotehnologiju1Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Tehnika izrade bušotina 13Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Termodinamika3Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Termodinamika3Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Ljetna praksa4Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Osnove strojarstva4Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Bušenje 15Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Bušotinski fluidi 15Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Opremanje i održavanje bušotina 15Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Osnovna svojstva ležišnih stijena i fluida5Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Proizvodnja nafte i plina 15Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Automatizacija6Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Ekonomika naftnog rudarstva6Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Ekonomika rudarstva6Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Razrada ležišta fluida6Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Sabiranje i transport nafte i plina 16Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu6Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo

Preddiplomski - izborni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Osnove sigurnosti na radu4Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Osnove strojarstva4Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Gospodarenje plinovima 15Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Ispitivanja u bušotini5Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo

Diplomski - obvezni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Bušenje 21Sveučilišni diplomski Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Bušenje 21Sveučilišni diplomski Energetika
Bušenje 21Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Opremanje i održavanje bušotina 21Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Osnove energetike1Sveučilišni diplomski Energetika
Primijenjena termogeologija1Sveučilišni diplomski Energetika
Proizvodnja i pretvorba energije1Sveučilišni diplomski Energetika
Tehnika izrade bušotina 21Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Višefazni protok u poroznoj stijeni1Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Zaštita voda i tala1Sveučilišni diplomski Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Zaštita zraka1Sveučilišni diplomski Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Bušotinski fluidi 22Sveučilišni diplomski Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Bušotinski fluidi 22Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Obrada stijena u bušotinama2Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Postupanje s otpadom iz naftnog rudarstva2Sveučilišni diplomski Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Potrošnja i skladištenje energenata2Sveučilišni diplomski Energetika
Proizvodnja nafte i plina 22Sveučilišni diplomski Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Proizvodnja nafte i plina 22Sveučilišni diplomski Energetika
Proizvodnja nafte i plina 22Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Sabiranje i transport nafte i plina 22Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Sabiranje i transport nafte i plina 22Sveučilišni diplomski Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Sabiranje i transport nafte i plina 22Sveučilišni diplomski Energetika
Vođenje i upravljanje energetskim sustavima2Sveučilišni diplomski Energetika
Aktivnosti u akvatoriju3Sveučilišni diplomski Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Aktivnosti u akvatoriju3Sveučilišni diplomski Energetika
Aktivnosti u akvatoriju3Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Analiza hidrodinamičkih mjerenja3Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Gospodarenje energijom3Sveučilišni diplomski Energetika
Gospodarenje plinovima3Sveučilišni diplomski Energetika
Iskorištavanje podzemnih voda3Sveučilišni diplomski Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Iskorištavanje podzemnih voda3Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Procjena rizika akcidentnih situacija3Sveučilišni diplomski Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Procjena rizika akcidentnih situacija3Sveučilišni diplomski Energetika
Projektiranje razrade ležišta ugljikovodika3Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotine3Sveučilišni diplomski Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Poslovno upravljanje4Sveučilišni diplomski Energetika
Poslovno upravljanje4Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Poslovno upravljanje4Sveučilišni diplomski Geotehnika
Poslovno upravljanje4Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Poslovno upravljanje4Sveučilišni diplomski Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu

Diplomski - izborni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Fizika ležišta fluida1Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Karakterizacija i modeliranje PVT ponašanja fluida1Sveučilišni diplomski Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Karakterizacija i modeliranje PVT ponašanja fluida1Sveučilišni diplomski Energetika
Karakterizacija i modeliranje PVT ponašanja fluida1Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Osnove energetike1Sveučilišni diplomski Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Osnove energetike1Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Primijenjena termogeologija1Sveučilišni diplomski Geotehnika
Primijenjena termogeologija1Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Primijenjena termogeologija1Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Primijenjena termogeologija1Sveučilišni diplomski Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Primijenjena termogeologija1Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Zaštita voda i tala1Sveučilišni diplomski Energetika
Zaštita voda i tala1Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Zaštita zraka1Sveučilišni diplomski Energetika
Zaštita zraka1Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Distribuirani energetski sustavi2Sveučilišni diplomski Energetika
Iskorištavanje geotermijskih ležišta2Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Iskorištavanje geotermijskih ležišta2Sveučilišni diplomski Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Iskorištavanje geotermijskih ležišta2Sveučilišni diplomski Energetika
Iskorištavanje geotermijskih ležišta2Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Iskorištavanje geotermijskih ležišta2Sveučilišni diplomski Geotehnika
Iskorištavanje geotermijskih ležišta2Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Izrada bušotina i proizvodnja nafte i plina2Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Kontrola tlaka u bušotini2Sveučilišni diplomski Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Kontrola tlaka u bušotini2Sveučilišni diplomski Energetika
Kontrola tlaka u bušotini2Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Obrada stijena u bušotinama2Sveučilišni diplomski Energetika
Osnove ležišnog inženjerstva2Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Postupanje s otpadom iz naftnog rudarstva2Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Postupanje s otpadom iz naftnog rudarstva2Sveučilišni diplomski Energetika
Primjena programskih paketa u bušenju2Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Distribucija i korištenje energije3Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Distribucija i korištenje energije3Sveučilišni diplomski Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Distribucija i korištenje energije3Sveučilišni diplomski Energetika
Energetska tržišta3Sveučilišni diplomski Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Energetska tržišta3Sveučilišni diplomski Energetika
Energetska tržišta3Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotine3Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotine3Sveučilišni diplomski Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotine3Sveučilišni diplomski Energetika
Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotine3Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Zakoni i propisi u naftnom rudarstvu3Sveučilišni diplomski Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Zakoni i propisi u naftnom rudarstvu3Sveučilišni diplomski Energetika
Zakoni i propisi u naftnom rudarstvu3Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Zakoni i propisi u zaštiti okoliša3Sveučilišni diplomski Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Zakoni i propisi u zaštiti okoliša3Sveučilišni diplomski Energetika
Zakoni i propisi u zaštiti okoliša3Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo

Projekti

Projekti

Šifra projektaNazivVoditeljZnan.područje