Javni razgovor 2. liostopada 2017.

DOKTORSKI STUDIJ

PETAR MIJIĆ, mag. ing. petrol.

održat će u ponedjeljak, 2. listopada 2017. u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Povećanje stabilnosti kanala bušotine primjenom isplake s nanočesticama"

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:
1. dr. sc. Katarina Simon, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2. dr. sc. Nediljka Gaurina - Međimurec, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Stanislav Kurajica, red. prof. Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.