Raspoloživa sredstva za materijalne troškove studenta

Upute i korisni materijali

RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE STUDENTA ZA IZRADU DOKTORSKOG RADA

Semestralna školarina za doktorski studij iznosi 10.000,00 kn. Nakon uplate školarine, student raspolaže iznosima navedenim u tablici:     

 

Semestar

Poslijediplomski doktorski studij na RGN fakultetu

(studenti upisani od ak. god. 2006./07. do 2012./13.)

Primijenjene geoznanosti,
rudarsko i naftno inženjerstvo
(studenti upisani od ak. god. 2014./15. do 2018./19.)

Primijenjene geoznanosti,
rudarsko i naftno inženjerstvo
(studenti upisani od ak. god. 2020./21.)

1.

0,00

1.044,00

1.000,00

2.

0,00

1.044,00

1.000,00

3.

1.566,00

1.044,00

1.000,00

4.

1.566,00

1.044,00

1.000,00

5.

1.102,00

1.044,00

1.000,00

6.

1.102,00

1.044,00

1.000,00

UKUPNO

5.336,00

6.264,00

6.000,00

 

Semestralna školarina po studentu koji je zaposlenik neke od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, a studij mu plaća Ministarstvo znanosti i obrazovanja ili institucija u kojoj je zaposlen, ili zaposlenik nekog od javnih znanstvenih instituta unutar Republike Hrvatske, iznosi 5.000,00 kn. Ti studenti raspolažu s polovinom iznosa navedenog u tablici gore.

Sredstva za materijalne troškove studenta mogu se utrošiti na:

  • analize za potrebe izrade doktorskog rada u laboratorijima RGNF-a po internim cijenama ili trošak kemikalija, umjeravanja, standarda, laboratorijskog posuđa i sl.
  • analize za potrebe izrade doktorskog rada u laboratorijima izvan RGNF-a
  • boravak na stranom Sveučilištu (ljetna škola/seminari) vezano uz izradu doktorskog rada
  • terenski rad (prijevoz, dnevnice, smještaj)
  • kupovinu digitalnih podataka/snimki/knjiga/članaka
  • računalnu opremu i programe
  • sudjelovanje na domaćem ili međunarodnom skupu s temom postera/predavanja vezanom uz doktorski rad
  • ostale stavke relevantne za izradu doktorskog rada.

Sve stavke namijenjene su isključivo za izradu doktorskog rada i ne mogu se koristiti za druge namjene.