Društvene i druge posebne usluge - javni ugovori - poziv za postupak: Nabava usluge čuvarske službe – usluge tjelesne zaštite osoba i imovine na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu i Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u 2020.g.

Objava:
Društvene i druge posebne usluge - javni ugovori - poziv za postupak: Nabava usluge čuvarske službe – usluge tjelesne zaštite osoba i imovine na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu i Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u 2020.g. 


Broj objave: 2019/S F21-0040804.

Publish modules to the "offcanvas" position.