Javni seminar 16. listopada 2017.

DOKTORSKI STUDIJ

MARINA TRPČIĆ, dipl. ing. rud.
održat će

u ponedjeljak, 16. listopada 2017., u 13 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

pod naslovom:

„Konceptualni model zaštite sedrenih barijera na primjeru rijeke Slunjčice"

Sastav povjerenstva:
- dr. sc. Frankica Kapor, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
- dr. sc. Jelena Parlov, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
- dr. sc. Uroš Brudžija, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.