Uputa za promjenu studijskog savjetnika/mentora

Upute i korisni materijali

📜

  • Kandidat koji smatra da postoje opravdani razlozi za promjenu studijskog savjetnika ispunjava obrazac Zahtjev za promjenu studijskog savjetnika koji se nalazi na https://www.rgn.unizg.hr/hr/studiji/poslijediplomski-studij/doktorski-studij/obrasci
  • Zahtjevu prilaže i pisano očitovanje dotadašnjeg studijskog savjetnika (nije obavezno) te ga dostavlja Uredu za poslijediplomski studij, međunarodnu suradnju i projekte.
  • Ured o zahtjevu obavještava prodekana za znanost i međunarodnu suradnju (voditelja studija) koji obavlja razgovor s doktorandom i voditeljem smjera, te po potrebi s dotadašnjim studijskim savjetnikom.
  • Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju upućuje zahtjev Odboru za poslijediplomski studij koji, ako se radi o opravdanim razlozima, doktorandu imenuje novog studijskog savjetnika.
  • Kandidat koji smatra da postoje opravdani razlozi za promjenu teme doktorskog rada/mentora ispunjava obrazac SC.-06 Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora koji se nalazi na https://www.rgn.unizg.hr/hr/studiji/poslijediplomski-studij/doktorski-studij/obrasci
  • Zahtjev prosljeđuje mentoru koji ispunjava očitovanje mentora (nije obavezno) te ga dostavlja Uredu za poslijediplomski studij, međunarodnu suradnju i projekte.
  • Ured o zahtjevu obavještava prodekana za znanost i međunarodnu suradnju (voditelja studija) koji obavlja razgovor s doktorandom i voditeljem smjera, te po potrebi s dotadašnjim mentorom.
  • Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju upućuje zahtjev Odboru za poslijediplomski studij koji, ako se radi o opravdanim razlozima, predlaže novog mentora/temu doktorskog rada te se prijedlog upućuje Fakultetskom vijeću na usvajanje.
  • Odluka Fakultetskog vijeća upućuje se Sveučilištu u Zagrebu koji razmatra promjenu mentora/teme doktorskog rada, a konačnu odluku donosi Senat.