Javmi razgovor 19. srpnja 2017.

DOKTORSKI STUDIJ

DANIJEL IVANIŠEVIĆ, dipl. ing. geol.

održat će u srijedu, 19. srpnja 2017. u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

Geokemijske anomalije i trendovi u vodotočnom sedimentu psunjskih drenažnih bazena"

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:
1. dr. sc. Goran Durn, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2. dr. sc. Marta Mileusnić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Josip Halamić, naslovni izv. prof. Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
4. dr. sc. Zoran Peh, znanstveni savjetnik Hrvatskog geološkog instituta u Zagrebu,
5. dr. sc. Marija Horvat, naslovna doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.