Razvoj

O RGNF-u

Tijekom posljednjeg desetljeća evidentirane su brojne promjene u sustavu visokog obrazovanja i znanosti Republike Hrvatske, koje su uzrokovane promjenama studijskih programa u duhu Bolonjske deklaracije, promjenama u načinu financiranja visokog obrazovanja i znanosti te uvođenjem kulture kvalitete u sve segmente djelatnosti visokoobrazovnih institucija. Rudarsko-geološko-naftni fakultet (RGNF), kao aktivna sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, koja ustrojava i izvodi sveučilišne studije te se bavi znanstvenim i stručnim radom u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstvenom polju rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo i u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstvenom polju geologija - aktivni je dionik ovih intenzivnih promjena.
Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju sve više dobiva na značaju potreba da se definiraju relevantne i ostvarive aktivnosti i mjere, koje će omogućiti da se RGNF značajnije uključuje i aktivno sudjeluje u različitim europskim projektima i programima. Od ključnoga je značaja i prilagodba znanstvenih, stručnih i nastavnih aktivnosti i potencijala fakulteta s potrebama otvorenog tržišta.
U tom smislu, značajan iskorak predstavlja donošenje Strategije razvoja RGNF-a za razdoblje 2012.-2016. godine, koju je krajem 2011. godine usvojilo Fakultetsko vijeće RGNF-a. Navedenim dokumentom RGNF je jasno definirao svoju misiju aktivne sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, koja obrazuje kompetentne stručnjake i provodi visokokvalitetna znanstvena i stručna istraživanja iz područja rudarstva, geologije i geološkog inženjerstva te naftnog rudarstva. RGNF je jedini fakultet u državi koji djeluje u polju rudarstva, naftnog rudarstva i geološkog inženjerstva, te jedan od dva fakulteta koji djeluje u polju geologija prirodnih znanosti. U znanstveno-istraživačkom, stručnom i nastavnom smislu RGNF predstavlja referentnu instituciju, koja nudi rješenja za čitav niz problema i izazova koji se javljaju u suvremenom društvu, poput održivoga upravljanja i gospodarenja mineralnim i vodnim resursima, zaštite okoliša, istraživanja alternativnih izvora energije i utjecaja klimatskih promjena, predviđanja i identificiranja prirodnih i antropogenih hazarda i rizika i otklanjanja njihovih posljedica i sl. Svoju europsku i međunarodnu perspektivu fakultet ostvaruje kroz viziju svojega razvoja, kao međunarodno priznate obrazovne i znanstvene institucije u području svojega djelovanja, koja je ravnopravan dionik Europskog prostora visokog obrazovanja (eng. European Higher Education Area - EHEA) i Europskog istraživačkog prostora (eng. European Research Area - ERA).
Preddiplomski i diplomski studijski programi RGNF-a sukladni su konceptu suvremenih studija rudarstva, geologije, geološkog inženjerstva i naftnoga rudarstva, kakvi se danas izvode na uglednim europskim i svjetskim visokim učilištima. Uvođenjem novih studijskih programa znatno je povećana mobilnost studenata i nastavnika RGNF-a, naročito u zadnjih nekoliko godina, a primjena novih metoda poučavanja u nastavi, što uključuje i e-učenje, doprinijela je podizanju kvalitete izvođenja nastave. Svi pokazatelji upisa na preddiplomske i diplomske studije pokazuju da postoji značajan i stalan interes za studije koji se izvode na RGNF-u. U posljednjih nekoliko godina sva raspoloživa mjesta na preddiplomskim studijima svih smjerova RGNF-a gotovo se u potpunosti popunjavaju već u ljetnim upisnim rokovima. Posljednjih godina utvrđen je trend povećanja broja studenata s drugih fakulteta koji svoje obrazovanje na diplomskim studijima žele nastaviti na RGN-u.
RGNF ispunjava vrlo važnu društvenu ulogu u obrazovanju jedinstvenih kadrova za potrebe ne samo hrvatskog već i međunarodnog tržišta rada. Ulaskom u EU znatno se povećavaju mogućnosti zapošljavanja za diplomirane studente RGNF-a, a motivirajući mogu biti i podaci da u već tradicionalnim programima Freshhh i Growww koje provodi Ina i Mol, studenti RGNF-a tradicionalno ostvaruju dobre rezultate. Ovi programi, kao i programi stipendiranja najboljih studenata RGNF-a, primjerice oni koje već godinama provodi američka kompanija Nabors Drilling International Ltd. za studente naftnog rudarstva, osim što su izrazito motivirajući za studente, omogućavaju najboljim studentima izravno zapošljavanje u vrlo atraktivnim tvrtkama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.