Javni seminar 11. rujna 2017.

DOKTORSKI STUDIJ

ŠIME BILIĆ, mag. geol.
održat će

u ponedjeljak, 11. rujna 2017. u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

pod naslovom:

"Petrografske i geokemijske karakteristike peridotita na području Banije"

Sastav povjerenstva:
- dr. sc. Vesnica Garašić, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
- dr. sc. Bruno Tomljenović, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
- dr. sc. Damir Slovenec, znanstveni savjetnik Hrvatskog geološkog instituta u Zagrebu.