Diplomski studijski program Naftno rudarstvo - Smjer Energetika

Diplomski studijski program Naftno rudarstvo - Smjer Energetika

Trajanje: 5 godine

Potrebno ECTS bodova: 300

Diplomski studijski program Naftno rudarstvo - Smjer Energetika

Akademski naziv:

Magistar inženjer / magistra inženjerka naftnog rudarstva (kratica: mag. ing. petrol.)

Kompetencije studenata diplomskog studija Naftnog rudarstva, smjer Energetika

  • Planiranje, projektiranje, izvođenje i nadziranje tehnoloških procesa u naftnom rudarstvu (bušenje, opremanje i održavanje bušotina, priprema nafte i prirodnog plina za transport)
  • Izvođenje inženjerskih zahvata pri proizvodnji, sabiranju i transportu nafte i prirodnog plina te iskorištavanju geotermalnih ležišta
  • Prepoznavanje i rješavanje inženjerskih problema u području energetike
  • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju energetskih postrojenja
  • Analiza i optimiranje energetskih sustava
  • Primjena metoda za racionalno korištenje energije
  • Poznavanje poslovanja naftne kompanije u geopolitičkom okruženju
  • Prepoznavanje, razumijevanje i vrednovanje u širem društvenom kontekstu čimbenika (socijalni, etički, organizacijski, ekološki, zakonodavni čimbenici) koji utječu na planiranje i izgradnju energetskih postrojenja i/ili sustava
  • Procjena utjecaja energetskih sustava na okoliš
  • Poznavanje odgovarajućih zakonskih propisa Republike Hrvatske i Europske unije.