Jednostavna nabava - postupci u tijeku

Poziv za dostavu ponuda u predmetu nabave - Nabava računalne opreme

 Ev. Broj nabave: 1-JN/2022


Nabava mini bagera - Rok za dostavu ponuda 15.04.2022 do 12 sati

Nabava mini bagera - Rok za dostavu ponuda 15.04.2022 do 12 sati

Ev. Broj nabave:: 87-JN/2022

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge u pokretnoj mreži i oprema za korištenje tih usluga na dvije godine

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge u pokretnoj mreži i oprema za korištenje tih usluga na dvije godine - Rok za dostavu ponuda 04.04.2022 do 12 sati

Ev. Broj nabave:: 70-JN/2022

Poziv za dostavu ponuda: Prijenosni XRF

Poziv za dostavu ponuda: Prijenosni XRF - Rok za dostavu ponuda 25.03.2022 do 12 sati

Zahtjev za dostvu ponuda - Predmet nabave: Osiguranje imovine, odgovornosti, nezgode i odgovornosti managera

Zahtjev za dostavu ponuda - Osiguranje imovine, odgovornosti, nezgode, vozila i odgovornosti menagera

Poziv za dostavu ponuda u predmetu nabave - Nabava računalne opreme

 Ev. Broj nabave: 1-JN/2022

Idejna i tehnčka organizacija Dana otvorenih vrata na RGN fakultetu

 Ev. Broj nabave: 133-JN/2021

Nabava i isporuka uredskog materijala za 2022. godinu - ponovljeni postupak - Rok za dostavu ponuda 06.12.2021 do 12 sati

 Ev. Broj nabave: 124-JN/2021

Poziv za dostavu ponuda - Nabava Višekanalnog osciloskopa - Rok za dostavu 02.12.2021 do 12 sati

Evidencijski broj nabave: 3-JN/2021


Nabava i isporuka higijenskog materijala za 2022. godinu - ponovljeni postupak - Rok za dostavu ponuda 30.11.2021 do 12 sati

  Ev. Broj nabave: 123-JN/2021

Idejna i tehnčka organizacija Dana otvorenih vrata na RGN fakultetu

 Ev. Broj nabave: 133-JN/2021

Nabava i isporuka potrošnog materijala za printere i ostalog potrošnog materijala za inf. opremu za 2022.g.

 Ev. Broj nabave: 125-JN/2021

Nabava i isporuka uredskog materijala za 2022. godinu

 Ev. Broj nabave: 124-JN/2021

Nabava i isporuka higijenskog materijala za 2022. godinu

  Ev. Broj nabave: 123-JN/2021

Nabava i isporuka čistaćeg materijala za 2022. godinu

 Ev. Broj nabave: 122-JN/2021

Rok za dostavu ponuda: 03.11.2021. godine do 12:00 sati

Nabava radnih stanica

Evidencijski broj nabave: 46-JN/2021

Nabava računalne opreme

Evidencijski broj nabave: 2-JN/2021

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, Zagreb, Pierottijeva 6 (dalje u tekstu: RGNF) i SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET, Zagreb, Pierottijeva 6 (dalje u tekstu: PBF), na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18) i članka 3. i 8. Odluke Ministarstva državne imovine o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora (Klasa: 372-01/19-01/186, Urbroj: 536-02/01-19-02 od 29. studenog 2019. godine), raspisuju JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave usluga prikupljanja podataka i ispitivanja tržišta u okviru projekta EIT RM RC ADRIA

Ev.broj nabave: 126-JN/2021

Nabava i isporuka promidžbenog materijala

Ev.broj nabave: 62-JN/2021

KROVOPOKRIVAČKI RADOVI - SANACIJA KROVIŠTA RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Ev.broj nabave: 129-JN/2021

Poziv na dostavu ponuda za Nabavu Infracrvenog spektroskopa s fourierovom transformacijom, za potrebe Projekta Zapadnoistarska antiklinala kao idealni prirodni laboratorij za proučavanje regionalnih diskordancije u karbonatnim stijenama – WIANLab

EV.BR. 120-JN/2021.

Nabava promidžbenih materijala

Evidencijski broj nabave: 62-JN/2021

Poziv na dostavu ponuda za promidžbeni materijal

Evidencijski broj nabave: 62-JN/2021

Zahtjev za dostavu ponuda - Osiguranje imovine, odgovornosti, nezgode, vozila i odgovornosti menagera

Zahtjev za dostavu ponuda - Osiguranje imovine, odgovornosti, nezgode, vozila i odgovornosti menagera.

EV. BROJ:11-JN/2021.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.