Jednostavna nabava - postupci u tijeku

Poziv na dostavu ponude za izgradnju parkirališta za osobna vozila

Predmet nabave: Poziv na dostavu ponude za izgradnju parkirališta za osobna vozila - projekt prometnice...

Nabava i isporuka potrošnog materijala za printere i ostalog potrošnog materijala za informatičku opremu za 2019 - RGNf

Predmet nabave: Nabava i isporuka potrošnog materijala za printere i ostalog potrošnog materijala...

Nabava i isporuka uredskog materijala za 2019 - RGNf

Predmet nabave: Nabava i isporuka uredkog materijala za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta...

Nabava materijala za čišćenje i održavanje 2019 - RGNf

Predmet nabave: Nabava i isporuka materijala za čišćenje i održavanje za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog...

Nabava higijenskog materijala – toaletnog pribora 2019 - RGNf

Predmet nabave: Nabava i isporuka higijenskog materijala – toaletnog pribora za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog...

NAVIGACIJA