Raspored predavaonica

RGNf

Raspored i rezervacije predavaonica - Zimski semestar ak. god. 2022./2023.

U prilogu: Raspored predavaonica

Napomena: raspored na web-u je zadnji važeći i podložan je promjenama tijekom prva tri tjedna nastave.


Fotografije predavaonica