Raspored predavaonica

RGNf

Raspored i rezervacije predavaonica - Ljetni semestar ak. god. 2020./2021.

U prilogu: Raspored predavaonica

Napomena: raspored na web-u je zadnji važeći i podložan je promjenama tijekom prva tri tjedna nastave.


Fotografije predavaonica