Registar sklopljenih ugovora

Javna nabava

U skladu s čl.21. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011 i 83/13, 143/13 i odluke Ustavnog suda republike Hrvatske NN13/14),  Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, MB:03207005, OIB: 99534693762, kojeg zastupa dekan, Prof. dr. sc. Zoran Nakić, objavljuje pregled sklopljenih ugovora/okvirnih sporazuma o javnoj nabavi u 2012.g. i 2013.g. i 2014.g. i 2015.g. i 2016.g. i 2017.g. njihovog izvršenja u 2012.g. i 2013.g. i 2014.g. i 2015.g. i 2016.g. i 2017.g.


REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI  I OKVIRNIH SPORAZUMA   -   2012.g.,2013.g.,2014.g.,2015.g.,2016.g. i 2017.g. možete naći u prilozima.