Natječaj

DOKTORSKI STUDIJ

N A T J E Č A J

za upis studenata na

doktorski studij Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo

za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akad. god. 2020./2021.

PODRUČJE

POLJE

SMJER

Broj studenata

Tehničke znanosti

Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo

Rudarstvo

8

Naftno inženjerstvo

8

Geološko inženjerstvo

8

Prirodne
znanosti

Geologija

Geologija

8

 

Doktorski studij traje 6 semestara (180 ECTS bodova), a završetkom studija stječe se akademski stupanj doktora tehničkih ili prirodnih znanosti odgovarajućeg polja i grane. Studij se sastoji od nastave tijekom prvog semestra (30 ECTS bodova), te znanstveno-istraživačkog rada (150 ECTS bodova) u preostalom dijelu studija. Za osobu koja je stekla akademski stupanj magistra znanosti doktorski studij počinje izravnim upisom u drugi semestar.

Osobe zaposlene u sustavu znanosti i visokog obrazovanja upisuju studij u trajanju od 3 godine kao redovni studenti, dok osobe zaposlene izvan sustava upisuju studij s produženim trajanjem istraživačkog rada od 5 godina kao izvanredni studenti.

Uvjeti za upis:

 • završen odgovarajući sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij, ili stečen stupanj magistra znanosti u odgovarajućem znanstvenom području;
 • težinski prosjek svih ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju ili dodiplomskom studiju najmanje 3,5 ili najmanje jedan objavljeni znanstveni rad u časopisu s međunarodnom recenzijom koji je referiran u bazi Web of Science ili dva znanstvena rada u znanstvenom časopisu s međunarodnom recenzijom koji nije referiran u bazi Web of Science;
 • poznavanje jednog stranog jezika. 

Prijava pristupnika treba sadržavati:

 

Ostali prilozi:

 • diploma diplomskog studija ili diploma dodiplomskog studija;
 • prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog studija ili dodiplomskog studija (dokument iz kojeg je vidljiv prosjek ocjena;
 • dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (razina B2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike ili ekvivalentna potvrda);
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice (original na uvid);
 • dokument iz kojeg je vidljivo tko će snositi troškove studija (izjava poslodavca o plaćanju troškova školarine ili pristupnika da će sam podmiriti troškove školarine)
 • izjava da raspoloživo radno vrijeme omogućava ispunjenje studentskih obveza prema planu studija (za izvanredne studente)
 • diploma o stečenom stupnju magistra znanosti (za izravni upis u 2. semestar)
 • preslika indeksa poslijediplomskog studija i diploma o stečenom stupnju magistra znanosti (za izravni upis u 2. semestar);

 

Svi potrebni dokumenti prilažu se prilikom prijave u skeniranom obliku. Pristupnici kojima je odobren upis, dostavit će originale ili ovjerene preslike naknadno (presliku dokumenata koje je izdao RGNF nije potrebno ovjeravati).
Razgovor s pristupnikom obvezan je sastavni dio upisnog postupka.
Imena izabranih pristupnika objavljuju se na internetskoj stranici studija.

Visina školarine: Studenti doktorskog studija plaćaju školarinu u ukupnom iznosu od 60.000,00 kuna, a plaća se u ratama od 10.000,00 kuna po semestru. Studenti doktorskog studija koji su zaposleni na nekoj od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, a studij im plaća MZO ili institucija u kojoj su zaposleni, te studenti koji su zaposlenici nekog od javnih znanstvenih instituta unutar Republike Hrvatske, plaćaju školarinu u ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna, a plaća se u ratama od 5.000,00 kuna po semestru.

Nastava započinje u zimskom semestru akad. godine 2020./21.

Prijave se šalju e-poštom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do zaključno 15. rujna 2020. godine. Detaljnije obavijesti mogu se dobiti na e-mail adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., te na https://www.rgn.unizg.hr/hr/studiji/poslijediplomski-studij/doktorski-studij/osnovne-informacije-o-studiju


Upisani doktorandi u akademskoj godini 2020./21.