Zavod za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju

Predstojnik zavoda: doc. dr. sc. Krešimir Pavlić dipl. ing.

Zamjenik predstojnika zavoda: izv. prof. dr. sc. Ema Jurkin prof.

Administrator/ica: Tatjana Rendulić

Tel: +385 1 / 5535748

Fax: +385 1 /

Email: tatjana.rendulic@rgn.unizg.hr

Djelatnici

Redoviti profesor u trajnom zvanju

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Željko Andreić55359203920siteV107

Redoviti profesor

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Rajna Rajić55359263926siteV105

Izvanredni profesor

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Ema Jurkin55359223922siteV103

Docent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Anja Vrbaški55609353935siteV106
dr. sc.Krešimir Pavlić55359313931siteV703

Poslijedoktorand

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Ivana Filipan55359253925siteV104

Asistent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Boris Blagojević55609363936siteV106

Viši predavač

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Nikolina Kovačević55359243924siteV104

Predavač

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Zrinka Vidović-Tisanić55359283928siteNP01

Viši stručni suradnik

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Indramani Sharma55359273927siteV709

Administrativni referent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Marina Rožmarić5535748 3748siteV227
Tatjana Rendulić5535748 3748siteV227

Djelatnosti

Djelatnosti

Osoblje
Staff

12

Aktivnosti zavoda
Departments activity

 

Nastavno osoblje
Teaching staff

7

 

 

Suradnička zvanja
Research associates

3

 

 

Administrativno i pomoćno osoblje
Administrative-technical staff

 2

 

 

Područja znanstvenog interesa djelatnika Zavoda za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju jesu: C*-algebre, Hilbertovi C*-moduli, sintetička geometrija, geometrija euklidske ravnine i neeuklidskih ravnina, konstruktivna projektivna geometrija, matematičko modeliranje, matematička analiza i homogenizacija višefaznog toka fluida kroz poroznu sredinu, fizika plazme i astrofizika, planetologija, prirodni EM u okolišu, zaštita okoliša
(svjetlosno i EM zagađenje), hidrologija i hidrogeologija, seizmologija i mehanika tla.
U ak. god. 2017./2018. Zavod je sredstva za znanstvenu djelatnost osigurao putem istraživačkih projekata koje je financirala Hrvatska zaklada za znanost: „Operatori na C*-algebrama i Hilbertovim modulima”, „Matematičko modeliranje i numeričke simulacije procesa u tankim i poroznim sredinama” i „Matematička analiza i numeričke metode za višefazne sustave vođene difuzijom”; kroz financijske potpore znanstvenom istraživanju za 2018. godinu Sveučilišta u Zagrebu za istraživanja: „Optimalizacija eksploatacije mineralnih sirovina povećanjem energetske učinkovitosti”, „Matematička istraživanja u geologiji III” i „Razvoj postupka mjerenja i prikupljanja podataka prilikom in situ određivanja naprezanja i modula deformabilnosti stijenske mase” te s pomoću sredstava Fonda za razvoj RGNF-a.
Znanstvenu i stručnu suradnju djelatnici Zavoda ostvaruju s djelatnicima drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Prirodoslovno-matematički fakultet, Građevinski fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva), kao i s djelatnicima drugih sveučilišta i znanstvenih organizacija diljem svijeta (HTWK, Leipzig, Njemačka;
University of Life Sciences, Lublin, Poljska; Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, Rusija; Université de Pau et des Pays de l’Adour, Pau, Francuska) te sa Znanstvenoedukacijskim
centrom Višnjan i Zvjezdarnicom Višnjan. Djelatnici Zavoda urednici su znanstvenog časopisa „Operators and Matrices” i znanstveno-stručnog časopisa „KoG”.
Tijekom ak. god. 2017./2018. djelatnici Zavoda objavili su sedam znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom, četiri znanstvena rada u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova i dva stručna rada. Aktivni su u organiziranju znanstveno-stručnih skupova. Ove akademske godine djelatnica našeg Zavoda sudjelovala je u organizaciji skupa „ICGG 2018 – The 18th International Conference on Geometry and Graphics” koji se održao u Milanu te skupa „4th Croatian Conference on Geometry and Graphics” održanog u Vodnjanu. Djelatnici Zavoda prezentirali su svoje radove na međunarodnim znanstvenim skupovima: „ApplMath 2018” održanom u Šibeniku, „The 6th International Conference on Geometry and Graphics Mongeometrija 2018” održanom u Novom Sadu, „4th Conference on Geometry and Graphics” održanom u Vodnjanu, „ICGG – 2018 The 18th International Conference on Geometry and Graphics” održanom u Milanu, „Mathematical Inequalities and Applications 2018” održanom u Zagrebu i „EWM General Meeting 2018” održanom u Grazu. Također su sudjelovali u radu nekoliko radionica održanih u Zagrebu: „International workshop on PDEs: analysis and modelling”, „Workshop on calculus of variations and applications” i „Parametarsko modeliranje i Grasshopper”.
Djelatnici Zavoda aktivno sudjeluju u radu Seminara za funkcionalnu analizu, Seminara za geometriju, Seminara za diferencijalnu geometriju, Seminara za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu te Seminara za metodiku na Matematičkom odsjeku PMF-a te u radu Seminara RGNF-a, u okviru kojih izlažu svoja znanstvena dostignuća.
Djelatnici Zavoda obnašaju istaknute dužnosti u strukovnim udruženjima iz svog znanstvenog područja: članica Upravnog odbora Hrvatskog društva za geometriju i grafiku, potpredsjednica međunarodnog udruženja International Society for Geometry and Graphics (ISGG).

Predmeti

Preddiplomski - obavezni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Matematika 11Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Matematika 11Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Matematika 11Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Nacrtna geometrija1Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Nacrtna geometrija1Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Nacrtna geometrija1Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Osnove računalstva i programiranje1Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Osnove računalstva i programiranje1Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Osnove računalstva i programiranje1Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Fizika2Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Fizika2Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Fizika2Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Matematika 22Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Matematika 22Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Matematika 22Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Nacrtna geometrija s računalnom grafikom2Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Nacrtna geometrija s računalnom grafikom2Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Nacrtna geometrija s računalnom grafikom2Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Mehanika fluida3Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Mehanika fluida3Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Statistika3Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Statistika3Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Mehanika fluida5Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo

Diplomski - obvezni predmeti

Hidrologija1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Geološko inženjerstvo
Hidrologija 11Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Hidrologija 11Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Inženjerska statistika1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Geološko inženjerstvo
Inženjerska statistika1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Inženjerska statistika1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Geološko inženjerstvo
Inženjerska statistika1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Inženjerska statistika1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Naftno inženjerstvo
Inženjerska statistika1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Geologija
Inženjerska statistika1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Geološko inženjerstvo
Inženjerska statistika1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Inženjerska statistika1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Naftno inženjerstvo
Inženjerska statistika1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Geologija
Inženjerska statistika1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Naftno inženjerstvo
Inženjerska statistika1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Geologija
Inženjerska statistika1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Geološko inženjerstvo
Inženjerska statistika1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Inženjerska statistika1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Naftno inženjerstvo
Inženjerska statistika1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Geologija
Matematika 31Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Matematika 31Sveučilišni diplomski Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Matematika 31Sveučilišni diplomski Energetika
Numerička matematika1Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Numerička matematika1Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Numerička matematika1Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Numerička matematika1Sveučilišni diplomski Geotehnika
Numerička matematika i geomatematika ND1 Sustavi linearnih jednadžbi i obične diferencijalne jednadž1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Naftno inženjerstvo
Numerička matematika i geomatematika ND1 Sustavi linearnih jednadžbi i obične diferencijalne jednadž1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Geologija
Numerička matematika i geomatematika ND1 Sustavi linearnih jednadžbi i obične diferencijalne jednadž1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Geološko inženjerstvo
Numerička matematika i geomatematika ND1 Sustavi linearnih jednadžbi i obične diferencijalne jednadž1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Statistika1Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Statistika1Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Statistika1Sveučilišni diplomski Geotehnika
Hidrologija 23Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija

Projekti

Projekti

Šifra projektaNazivVoditeljZnan.područje