Zavod za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju

Predstojnik zavoda: prof. dr. sc. Rajna Rajić

Zamjenik predstojnika zavoda: izv. prof. dr. sc. Ema Jurkin

Administrator/ica: Tatjana Rendulić

Tel: +385 1 / 5535748

Fax: +385 1 /

Email: tatjana.rendulic@rgn.hr

Djelatnici

Redoviti profesor u trajnom zvanju

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
dr. sc.Željko Andreić55359203920siteV107

Redoviti profesor

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
dr. sc.Rajna Rajić55359263926siteV105

Izvanredni profesor

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
dr. sc.Ema Jurkin55359223922siteV103

Docent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
dr. sc.Anja Vrbaški55609353935 V106
dr. sc.Krešimir Pavlić55359313931siteV703

Asistent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
Boris Blagojević55609363936 V106
Ivana Protrka55359253925 V104

Viši predavač

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
Nikolina Kovačević55359243924 V104

Viši stručni suradnik

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
Indramani Sharma55359273927 V709

Predavač

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
Zrinka Vidović-Tisanić55359283928 NP01

Administrativni referent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
Tatjana Rendulić5535748 3748 V227
Marina Rožmarić5535748 3748 V227

Djelatnosti

Djelatnosti

Osoblje
Staff

12

Aktivnosti zavoda
Departments activity

 

Nastavno osoblje
Teaching staff

6

 

 

Suradnička zvanja
Research associates

4

 

 

Administrativno i pomoćno osoblje
Administrative-technical staff

 2

 

 

Područja znanstvenog interesa djelatnika Zavoda su: C*-algebre, Hilbertovi C*-moduli, ortonormirani valići, sintetička geometrija, geometrija euklidske ravnine i neeuklidskih ravnina, konstruktivna projektivna geometrija, matematičko modeliranje, matematička analiza i homogenizacija višefaznog toka fluida kroz poroznu sredinu, fizika plazme i astrofizika, planetologija, prirodni EM u okolišu, zaštita okoliša (svjetlosno i EM zagađenje), hidrologija i hidrogeologija, seizmologija, mehanika tla.
U ak. god. 2016./2017. Zavod je sredstva za znanstvenu djelatnost osigurao putem znanstveno-istraživačkih projekata, koje je financirala Hrvatska zaklada za znanost, pod nazivom „Matematičko modeliranje i numeričke simulacije procesa u tankim i poroznim sredinama” i „Operatori na C*-algebrama i Hilbertovim modulima“; kroz financijske potpore znanstvenom istraživanju za 2017. godinu Sveučilišta u Zagrebu za sljedeća istraživanja: „Optimalizacija eksploatacije mineralnih sirovina povećanjem energetske učinkovitosti” i „Matematička istraživanja u geologiji II” te pomoću sredstava Fonda za razvoj RGNF-a.
Znanstvenu i stručnu suradnju djelatnici Zavoda ostvaruju s djelatnicima drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Prirodoslovno-matematički fakultet, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Tekstilno-tehnološki fakultet, Građevinski fakultet), kao i s djelatnicima drugih sveučilišta i znanstvenih organizacija diljem svijeta (HTWK, Leipzig, Njemačka; University of Life Sciences, Lublin, Poljska; Ferdowsi University of Mashad, Iran; Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, Rusija; Université de Pau et des Pays de l'Adour, Pau, Francuska) te sa Znanstveno-edukacijskim centrom Višnjan i Zvjezdarnicom Višnjan.
Tijekom ak. god. 2016./2017. djelatnici Zavoda objavili su tri znanstvena rada u časopisima s međunarodnom recenzijom, jedan znanstveni rad u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa i jedan stručni rad. Članu našeg Zavoda, kao prvom autoru znanstvenog rada objavljenog u prvoj kvartili časopisa relevantnih za područje istraživanja, dodijeljena je nagrada RGN fakulteta. Djelatnici Zavoda urednici su znanstvenog časopisa „Operators and Matrices” i znanstveno-stručnog časopisa „KoG”, a aktivni su i u organiziranju znanstveno-stručnih skupova. Ove akademske godine su djelatnice našeg Zavoda sudjelovale u organizaciji skupa „20th Scientific-Professional Colloquium on Geometry and Graphics“ koji se održao u Fužinama, a koji okuplja brojne međunarodne i domaće stručnjake iz područja geometrije, računalne grafike i edukacije, s ciljem unaprjeđivanja znanja, vještina i kompetencija iz navedenih područja. Djelanica našeg Zavoda održala je pozvano predavaje na međunarodnom skupu „Conference on Geometry: Theory and Applications“ održanom u Plzenu. Osim toga, djelatnici Zavoda održali su predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima: „Man and Karst 2017“ održanom u Zadru, „Equadiff 2017“ održnom u Bratislavi, „8th Linear Algebra Workshop“ održanom u Ljubljani, na međunarodnim znanstveno-stručnim kolokvijima „The 6th International Scientific Colloquium Mathematics and Children“ održanom u Osijeku i „20th Scientific-Professional Colloquium on Geometry and Graphics“ održanom u Fužinama, te sudjelovali u radu nekoliko radionica: „Modern Challenges in Continuum Mechanics“ održanoj u Zagrebu, „Young Researcher Workshop on Differential Geometry in Minkowski Space“ održanoj u Granadi i „1st Croatian-Chinese Workshop on Graph Theory in Nanomaterials“ održanoj u Zagrebu.
Djelatnici Zavoda aktivno sudjeluju u radu Seminara za funkcionalnu analizu, Seminara za geometriju, Seminara za diferencijalnu geometriju, Seminara za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu i Seminara za metodiku na Matematičkom odsjeku PMF-a te Seminara četvrtkom RGNF-a, u okviru kojih izlažu svoja znanstvena dostignuća. Djelatnici Zavoda obnašaju istaknute dužnosti u strukovnim udruženjima iz svog znanstvenog područja: potpredsjednica, te članica Upravnog i Organizacijskog odbora Hrvatskog društva za geometriju i grafiku, potpredsjednica udruge International Society for Geometry and Graphics. Redovito sudjeluju na Festivalu znanosti. Redovito sudjeluju na Festivalu znanosti; ove akademske  godine je član našeg Zavoda održao predavanje „Zanimljive znanstvene fotografije“.

Predmeti

Preddiplomski - obavezni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Matematika 11Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Matematika 11Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Matematika 11Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Nacrtna geometrija1Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Nacrtna geometrija1Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Nacrtna geometrija1Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Osnove računalstva i programiranje1Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Osnove računalstva i programiranje1Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Osnove računalstva i programiranje1Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Fizika2Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Fizika2Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Fizika2Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Matematika 22Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Matematika 22Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Matematika 22Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Nacrtna geometrija s računalnom grafikom2Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Nacrtna geometrija s računalnom grafikom2Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Nacrtna geometrija s računalnom grafikom2Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Mehanika fluida3Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Mehanika fluida3Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Statistika3Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Statistika3Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Mehanika fluida5Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo

Diplomski - obvezni predmeti

Hidrologija 11Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Hidrologija 11Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Matematika 31Sveučilišni diplomski Energetika
Matematika 31Sveučilišni diplomski Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Matematika 31Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Numerička matematika1Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Numerička matematika1Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Numerička matematika1Sveučilišni diplomski Geotehnika
Numerička matematika1Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Problematika svjetlosnog onečišćenja1Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Problematika svjetlosnog onečišćenja1Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Problematika svjetlosnog onečišćenja1Sveučilišni diplomski Energetika
Problematika svjetlosnog onečišćenja1Sveučilišni diplomski Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Problematika svjetlosnog onečišćenja1Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Statistika1Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Statistika1Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Statistika1Sveučilišni diplomski Geotehnika
Hidrologija 23Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija

Projekti

Projekti

Šifra projektaNazivVoditeljZnan.područje
       

NAVIGACIJA