Zavodi i katedre

Zavod za rudarstvo i geotehniku

Zavod za rudarstvo i geotehniku


Predstojnik zavoda: izv. prof. dr. sc. Vinko Škrlec dipl. ing.

Zamjenik predstojnika zavoda: izv. prof. dr. sc. Mario Klanfar dipl. ing.

Administrator/ica: Svjetlana Brala


Tel: +385 1 / 5535929

Fax: +385 1 / 5535869

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Djelatnici

Redoviti profesor u trajnom izboru

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Trpimir Kujundžić55358817881Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.siteV209
dr. sc.Biljana Kovačević Zelić55358797879Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.siteV224
dr. sc.Gordan Bedeković55358617861Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.siteV212

Redoviti profesor

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Dalibor Kuhinek55358807880Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.siteV208
dr. sc.Mario Dobrilović55358657865Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. V228
dr. sc.Ivo Galić55358727872Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.siteV502
dr. sc.Muhamed Sućeska5535874 7874Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. V218

Izvanredni profesor

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Petar Hrženjak55358757875Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.siteV229
dr. sc.Antonia Jaguljnjak Lazarević55358767876Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.siteV108
dr. sc.Tomislav Korman55359047904Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.siteV210
dr. sc.Vječislav Bohanek55358707870Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.siteV225
dr. sc.Zlatko Briševac55358647864Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.siteV226
dr. sc.Vinko Škrlec55358637863Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. V223
dr. sc.Dubravko Domitrović55358677867Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.siteV711
dr. sc.Mario Klanfar55358997899Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.siteV507
dr. sc.Želimir Veinović55358947894Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.siteV504
dr. sc.Anamarija Grbeš Babić 55359017901Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.siteV202

Docent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Branimir Farkaš55358857885Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.siteV515
dr. sc.Ivan Sobota55358897889Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. V211
dr. sc.Helena Vučenović55358957895Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.siteV711
dr. sc.Tanja Mališ55358777877Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.siteV110
dr. sc.Siniša Stanković55358667866Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. VS07

Viši Asistent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Karolina Herceg55358987898Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.siteV503
dr. sc.Vjekoslav Herceg5535868 7868 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. V507

Viši stručni suradnik

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
mr. sc.Krešimir Tor55358937893Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. V109

Stručni suradnik

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dipl.ing.Evelina Oršulić55357072707Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. VS03

Asistent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Hrvoje Vukošić0155359007900Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. V207

Tehničar

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Veran Matošin55358847884Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. MP11
Dražen Pećina55358867886Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. VS07
Zvonimir Jakopović55358787878Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. MS03

Administrativni referent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Svjetlana Brala55359293929Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. V227

Djelatnosti

Djelatnosti

Osoblje
Staff

30

Aktivnosti zavoda
Departments activity
143

Nastavno osoblje
Teaching staff

22

Znanstveni projekti
Scientifi c projects

5

Suradnička zvanja
Research associates

3

Novi stručni projekti
New professional projects

75

Suradnici/Associates

2

Mentorstva disertacija
PhD supervising

0

Administrativno i pomoćno osoblje
Administrative-technical staff

 

3

Mentorstva diplomskih
MSc supervising

10

  

 

Mentorstva završnih radova
BSc supervising

13


Predstojnik Zavoda:
izv. prof. dr. sc. Vinko Škrlec

Djelatnici Zavoda za rudarstvo i geotehniku svoj znanstvenoistraživački rad ostvaruju u sljedećim područjima: eksploatacija mineralnih sirovina (gdje se posebno ističe eksploatacija arhitektonsko-građevnog i tehničko-građevnog kamena); gospodarski eksplozivi i inicijalna sredstva; stabilnost stijenskih masiva; primjena tehnika oplemenjivanja mineralnih sirovina u recikliranju i obradi otpada; trajnost i uporabivost prirodnih i geosintetičkih materijala u odlagalištima; mjerenja u rudarstvu; umjeravanja opreme za praćenje štetnih utjecaja miniranja na okolinu; izrada automatiziranih mjernih sustava; protueksplozijska zaštita; zaštita od ionizirajućeg zračenja; gospodarenje otpadom i, specifično, radioaktivnim otpadom.
Tijekom protekle akademske godine djelatnici Zavoda sudjelovali su na nizu međunarodnih konferencija, kongresa i projektnih sastanaka u Europi i svijetu. Objavljivali su znanstvene i stručne radove u domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim publikacijama. Poticali su znanstvenoistraživačke interese i razvoj studenta kroz mentorstvo završnih i diplomskih radova.
Od 1991. godine djelatnici Zavoda redovito organiziraju i vode inženjerski seminar iz protueksplozijske zaštite uređaja i instalacija. Seminar je namijenjen djelatnicima koji se u svom radu susreću s mogućnošću pojave eksplozivne atmosfere, odnosno onima koji se bave konstruiranjem, ispitivanjem, instaliranjem i održavanjem opreme namijenjene za rad u prostorima klasificiranim kao zone opasnosti pojave eksplozivne atmosfere.
Od 2016. godine djelatnici Zavoda redovito organiziraju i vode Jesensku školu rudarstva – Dubrovnik International ESEE Mining School.
Članovi Zavoda djeluju u panelu stručnjaka međunarodnog projekta International Observatory for Raw Materials − INTRAW, članovi su upravljačkog odbora Europske mreže za inovativne strategije dobivanja rijetkih i kritičnih metala iz EE otpada ESSEM COST Action ES1407-ReCreew. Zavodu su odobrene četiri financijske potpore istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu. Djelatnici Zavoda članovi su uređivačkog odbora u časopisu „Central European Journal of Geosciences”, a obnašaju i niz dužnosti u Akademiji tehničkih znanosti Hrvatske, Hrvatskom geotehničkom društvu, Hrvatskom inženjerskom savezu, Hrvatskom zavodu za norme i društvu Society of mining professors. Područja gospodarske djelatnosti Zavoda jesu izrada i revizija rudarskih i geotehničkih projekata te projekata iz područja oplemenjivanja mineralnih sirovina; izrada studija utjecaja na okoliš; projektiranje i nadzor bušačko-minerskih radova u rudarstvu i građevinarstvu (tuneli, iskopi građevinskih jama, iskopi trasa autocesta, podvodna miniranja); rušenje objekata miniranjem; opažanja utjecaja miniranja na okolinu; projektiranje i nadzor vjetrenja rudnika, tunela i podzemnih prostorija; nadzor i opažanja količina i kakvoće zraka u tunelima i podzemnim prostorijama; opažanja štetnih i opasnih plinova na odlagalištima otpada; mjerenje emisije uređaja za loženje; laboratorijska ispitivanja stijena i tla; analize stabilnosti stijenskih i zemljanih kosina te proračuni podgradnih sustava podzemnih prostorija;
sudska vještačenja i procjena vrijednosti ležišta mineralnih sirovina i rudarskih radova. Tijekom protekle godine u sklopu Zavoda izrađen je veći broj elaborata i projekata, a obavljeno je i više vještačenja u parničnim postupcima.


20230516 3

Slika 1. Terenska nastava Studija rudarstva


20230516 3

Slika 2. Projekt Miners


Predmeti

Preddiplomski - obavezni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Uvod u geotehnologiju1Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Uvod u geotehnologiju1Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Uvod u geotehnologiju1Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Elektrotehnika3Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Mehanika 13Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Opća mehanika3Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Osnove elektrotehnike3Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Tehnička mehanika3Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Bušenje4Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Ljetna praksa4Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Mehanika 24Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Otpornost materijala4Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Otpornost materijala4Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Rudarski i geotehnički strojevi4Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Transport i izvoz4Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Mehanika stijena 15Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Mehanika tla 15Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Miniranje 15Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Podzemna eksploatacija5Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Površinska eksploatacija5Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Eksploatacija i obrada arhitektonsko građevnog kamena6Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Oplemenjivanje mineralnih sirovina 16Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Tehnika sigurnosti6Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Vjetrenje i odvodnjavanje6Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo

Preddiplomski - izborni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Geotehničko inženjerstvo okoliša4Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Alternativne metode eksploatacije5Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Osnove ekologije i zaštite okoliša5Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Primijenjeni računalni programi5Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo

Diplomski - obvezni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Mehanika stijena1Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Mehanika tla1Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Mehanika tla 21Sveučilišni diplomski Geotehnika
Oplemenjivanje mineralnih sirovina 21Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Oplemenjivanje mineralnih sirovina 21Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Gospodarenje otpadom2Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Ljetna praksa2Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Ljetna praksa2Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Ljetna praksa2Sveučilišni diplomski Geotehnika
Mehanika stijena 22Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Mehanika stijena 22Sveučilišni diplomski Geotehnika
Miniranje 22Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Miniranje 22Sveučilišni diplomski Geotehnika
Numeričke metode u geotehnici2Sveučilišni diplomski Geotehnika
Rudarska elektrotehnologija2Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Zaštita okoliša u rudarstvu2Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Zaštita okoliša u rudarstvu2Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Zaštita zraka2Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Čišćenje tla3Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Geotehnički objekti3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Poboljšanje tla i stijena3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Podzemna odlagališta otpada3Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Podzemne prostorije3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Podzemne prostorije i tuneli3Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Površinska odlagališta otpada3Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Recikliranje i obrada otpada3Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Rudarsko pravo i propisi3Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Tehnologija nemetalnih mineralnih sirovina3Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Tunelogradnja3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Projektiranje u rudarstvu4Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Projektiranje u rudarstvu4Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Projektiranje u rudarstvu4Sveučilišni diplomski Geotehnika
Upravljanje okolišem4Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada

Diplomski - izborni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Geotehnički objekti1Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Geotehničko inženjerstvo okoliša1Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Gospodarenje otpadom1Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Mjerna tehnika i tehnologija1Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Mjerna tehnika i tehnologija1Sveučilišni diplomski Geotehnika
Zakoni i propisi u istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina1Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Zakoni i propisi u istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina1Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Zakoni i propisi u istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina1Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Numeričke metode u geotehnici2Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Zaštita okoliša u rudarstvu2Sveučilišni diplomski Geotehnika
Dinamika tla3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Dinamika tla3Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Geotehnička ispitivanja i opažanja3Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Geotehnička ispitivanja i opažanja3Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Geotehnička ispitivanja i opažanja3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Geotehnička ispitivanja i opažanja3Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Geotehničko projektiranje3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Landfills3Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Poboljšanje tla i stijena3Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Poboljšanje tla i stijena3Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Podzemna odlagališta otpada3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Površinsko odlaganje otpada3Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Recikliranje i obrada otpada3Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Rudarsko pravo i propisi3Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Rudarsko pravo i propisi3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Rušenje objekata3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Rušenje objekata3Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Tehnologija nemetalnih mineralnih sirovina3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Tehnologija nemetalnih mineralnih sirovina3Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Vjetrenje podzemnih prostorija i tunela3Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Vjetrenje podzemnih prostorija i tunela3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Upravljanje okolišem4Sveučilišni diplomski Geologija okoliša

Projekti

Projekti

Šifra projektaNazivVoditeljZnan.područje