Zavod za rudarstvo i geotehniku

Zavod za rudarstvo i geotehniku

Predstojnik zavoda: prof. dr. sc. Gordan Bedeković dipl. ing.

Zamjenik predstojnika zavoda: prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić dipl. ing.

Administrator/ica: Svjetlana Brala

Tel: +385 1 / 5535929

Fax: +385 1 / 5535869

Email: svjetlana.brala@rgn.unizg.hr

Djelatnici

Redoviti profesor u trajnom zvanju

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
dr. sc.Biljana Kovačević Zelić55358797879siteV224

Redoviti profesor

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
dr. sc.Trpimir Kujundžić55358817881siteV209
dr. sc.Gordan Bedeković55358617861siteV212
dr. sc.Muhamed Sućeska5535874 7874 V218

Izvanredni profesor

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
dr. sc.Petar Hrženjak55358757875siteV229
dr. sc.Antonia Jaguljnjak Lazarević55358767876siteV108
dr. sc.Dalibor Kuhinek55358807880siteV208
dr. sc.Mario Dobrilović55358657865 V228
dr. sc.Ivo Galić55358727872siteV502

Docent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
dr. sc.Tomislav Korman55359047904siteV210
dr. sc.Vječislav Bohanek55358707870 V225
dr. sc.Zlatko Briševac55358647864siteV226
dr. sc.Vinko Škrlec55358637863 V223
dr. sc.Dubravko Domitrović55358677867siteV711
dr. sc.Mario Klanfar55358997899siteV507
dr. sc.Ivan Sobota55358897889 V211
dr. sc.Želimir Veinović55358947894siteV504
dr. sc.Anamarija Grbeš55359017901siteV202
dr. sc.Tanja Mališ55358777877siteV110

Poslijedoktorand

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
dr. sc.Branimir Farkaš55358857885siteV515
dr. sc.Karolina Herceg55358987898siteV503
dr. sc.Helena Vučenović55358957895siteV711

Asistent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
Vjekoslav Herceg5535868 7868  V507

Stručni suradnik

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
mr. sc.Krešimir Tor55358937893 V109
dr. sc.Siniša Stanković55358667866 VS07

Administrativni referent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
Svjetlana Brala55359293929 V227

Viši Tehničar

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
Dipl.ing.Evelina Oršulić55357072707 VS03

Tehničar

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
Veran Matošin55358847884 MP11
Dražen Pećina55358867886 VS07

Djelatnosti

Djelatnosti

Osoblje
Staff

35

Aktivnosti zavoda
Departments activity

143

Nastavno osoblje
Teaching staff

18

Znanstveni projekti
Scientifi c projects

5

Suradnička zvanja
Research associates

10

Novi stručni projekti
New professional projects

88

Suradnici/Associates

1

Mentorstva disertacija
PhD supervising

1

Administrativno i pomoćno osoblje
Administrative-technical staff

6

Mentorstva diplomskih
MSc supervising

26

  

 

Mentorstva završnih radova
BSc supervising

23


Područja znanstvenog interesa djelatnika Zavoda jesu eksploatacija mineralnih sirovina (posebno arhitektonsko-građevnog i tehničko-građebvnog kamena), industrijski eksplozivi i detonatori, stabilnost stijenskog masiva, primjena tehnika oplemenjivanja mineralnih sirovina u recikliranju i obradi otpada, trajnost i uporabivost prirodnih i geosintetičkih materijala u odlagalištima, mjerenje u rudarstvu, umjeravanje mjerila, izrada automatiziranih mjernih sustava, protueksplozijska zaštita, zaštita od ionizirajućeg zračenja, gospodarenje otpadom i, specifično, radioaktivnim otpadom.
Tijekom protekle akademske godine djelatnici Zavoda sudjelovali su na nizu međunarodnih konferencija, kongresa i projektnih sastanaka u Europi i svijetu. Objavljivali su znanstvene i stručne radove u domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim publikacijama. Poticali su znanstvenoistraživačke interese i razvoj studenta kroz mentorstvo završnih i diplomskih radova. Zavod aktivno sudjeluje u radu Education committee – Society of mining professors.
Zavod je partner na europskom projektu „Guidance for innovation friendly minerals policy in Europe” (MIN-GUIDE) u okviru poziva Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014. – 2020.) i radnog programa SC5–13c–2015 „Innovation friendly minerals policy framework”. Djelatnici Zavoda pojedinačno su uključeni u međunarodne projekte. Članovi Zavoda djeluju u Panelu stručnjaka međunarodnog projekta International Observatory for Raw Materials − INTRAW, članovi su upravljačkog odbora Europske mreže za inovativne strategije dobivanja rijetkih i kritičnih metala iz EE otpada ESSEM COST Action ES1407-ReCreew. Zavodu je odobreno četiri financijske potpore istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu.
Djelatnici Zavoda članovi su uređivačkog odbora u časopisu „Central European Journal of Geosciences”, a obnašaju i niz dužnosti u Akademiji tehničkih znanosti Hrvatske, Hrvatskom geotehničkom društvu, Hrvatskom inženjerskom savezu, Hrvatskom zavodu za norme i društvu Society of mining professors.
Područja gospodarske djelatnosti Zavoda jesu izrada i revizija rudarskih i geotehničkih projekata te projekata iz područja oplemenjivanja mineralnih sirovina; izrada studija utjecaja na okoliš; projektiranje i nadzor bušačko-minerskih radova u rudarstvu i građevinarstvu (tuneli, iskopi građevinskih jama, iskopi trasa autocesta, podvodna miniranja); rušenje objekata miniranjem; opažanja utjecaja miniranja na okolinu; projektiranje i nadzor vjetrenja rudnika, tunela i podzemnih prostorija; nadzor i opažanja količina i kakvoće zraka u tunelima i podzemnim prostorijama; opažanja štetnih i opasnih plinova na odlagalištima otpada; mjerenje emisije uređaja za loženje; laboratorijska ispitivanja stijena i tla; analize stabilnosti stijenskih i zemljanih kosina te proračuni podgradnih sustava podzemnih prostorija; sudska vještačenja i procjena vrijednosti ležišta mineralnih sirovina i rudarskih radova.
Tijekom protekle godine na Zavodu je izrađen niz elaborata i projekata, a obavljeno je i više vještačenja u parničnim postupcima. Obavljena je priprema za održavanje Dubrovnik International ESEE Mining School DIM 2017 – Zero Waste Management, a održana su i tri inženjerska seminara iz protueksplozijske zaštite uređaja i instalacija.
Tijekom protekle akademske godine obranjena je jedna doktorska disertacija iz područja rudarstva.


zzr lab 2018


Predmeti

Preddiplomski - obavezni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Uvod u geotehnologiju1Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Uvod u geotehnologiju1Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Uvod u geotehnologiju1Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Elektrotehnika3Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Mehanika 13Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Opća mehanika3Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Osnove elektrotehnike3Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Tehnička mehanika3Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Bušenje4Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Geotehničko inženjerstvo okoliša4Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Ljetna praksa4Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Mehanika 24Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Osnove elektrotehnike4Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Otpornost materijala4Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Otpornost materijala4Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Rudarski i geotehnički strojevi4Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Transport i izvoz4Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Alternativne metode eksploatacije5Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Mehanika stijena 15Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Mehanika tla 15Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Miniranje 15Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Osnove ekologije i zaštite okoliša5Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Podzemna eksploatacija5Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Površinska eksploatacija5Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Primijenjeni računalni programi5Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Eksploatacija i obrada arhitektonsko građevnog kamena6Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Oplemenjivanje mineralnih sirovina 16Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Tehnika sigurnosti6Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Vjetrenje i odvodnjavanje6Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo

Diplomski - obvezni predmeti

Geotehnički objekti1Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Geotehničko inženjerstvo okoliša1Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Gospodarenje otpadom1Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Mehanika stijena1Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Mehanika tla1Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Mehanika tla 21Sveučilišni diplomski Geotehnika
Mjerna tehnika i tehnologija1Sveučilišni diplomski Geotehnika
Mjerna tehnika i tehnologija1Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Oplemenjivanje mineralnih sirovina 21Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Oplemenjivanje mineralnih sirovina 21Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Zakoni i propisi u istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina1Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Zakoni i propisi u istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina1Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Zakoni i propisi u istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina1Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Gospodarenje otpadom2Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Ljetna praksa2Sveučilišni diplomski Geotehnika
Ljetna praksa2Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Ljetna praksa2Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Mehanika stijena 22Sveučilišni diplomski Geotehnika
Mehanika stijena 22Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Miniranje 22Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Miniranje 22Sveučilišni diplomski Geotehnika
Numeričke metode u geotehnici2Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Numeričke metode u geotehnici2Sveučilišni diplomski Geotehnika
Protueksplozijska zaštita2Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Protueksplozijska zaštita2Sveučilišni diplomski Energetika
Protueksplozijska zaštita2Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Protueksplozijska zaštita2Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Protueksplozijska zaštita2Sveučilišni diplomski Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Protueksplozijska zaštita2Sveučilišni diplomski Geotehnika
Rudarska elektrotehnologija2Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Zaštita okoliša u rudarstvu2Sveučilišni diplomski Geotehnika
Zaštita okoliša u rudarstvu2Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Zaštita okoliša u rudarstvu2Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Zaštita zraka2Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Čišćenje tla3Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Dinamika tla3Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Dinamika tla3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Geotehnička ispitivanja i opažanja3Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Geotehnička ispitivanja i opažanja3Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Geotehnička ispitivanja i opažanja3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Geotehnička ispitivanja i opažanja3Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Geotehnički objekti3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Geotehničko projektiranje3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Landfills3Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Poboljšanje tla i stijena3Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Poboljšanje tla i stijena3Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Poboljšanje tla i stijena3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Podzemna odlagališta otpada3Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Podzemna odlagališta otpada3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Podzemne prostorije3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Podzemne prostorije i tuneli3Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Površinska odlagališta otpada3Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Površinsko odlaganje otpada3Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Recikliranje i obrada otpada3Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Recikliranje i obrada otpada3Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Rudarsko pravo i propisi3Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Rudarsko pravo i propisi3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Rudarsko pravo i propisi3Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Rušenje objekata3Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Rušenje objekata3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Tehnologija nemetalnih mineralnih sirovina3Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Tehnologija nemetalnih mineralnih sirovina3Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Tehnologija nemetalnih mineralnih sirovina3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Tunelogradnja3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Vjetrenje podzemnih prostorija i tunela3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Vjetrenje podzemnih prostorija i tunela3Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Projektiranje u rudarstvu4Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Projektiranje u rudarstvu4Sveučilišni diplomski Geotehnika
Projektiranje u rudarstvu4Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Upravljanje okolišem4Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Upravljanje okolišem4Sveučilišni diplomski Geologija okoliša

Projekti

Projekti

Šifra projektaNazivVoditeljZnan.područje