Zavod za rudarstvo i geotehniku

Zavod za rudarstvo i geotehniku

Predstojnik zavoda: izv.prof. dr. sc. Vinko Škrlec dipl. ing.

Zamjenik predstojnika zavoda: doc. dr. sc. Mario Klanfar dipl. ing.

Administrator/ica: Svjetlana Brala

Tel: +385 1 / 5535929

Fax: +385 1 / 5535869

Email: svjetlana.brala@rgn.unizg.hr

Djelatnici

Redoviti profesor u trajnom zvanju

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr.sc.dr.h.c.Biljana Kovačević Zelić55358797879siteV224
dr. sc.Gordan Bedeković55358617861siteV212
dr. sc.Trpimir Kujundžić55358817881siteV209

Redoviti profesor

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Mario Dobrilović55358657865siteV228
dr. sc.Muhamed Sućeska5535874 7874siteV218

Izvanredni profesor

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Antonia Jaguljnjak-Lazarević55358767876siteV108
dr. sc.Dalibor Kuhinek55358807880siteV208
dr. sc.Ivo Galić55358727872siteV502
dr. sc.Petar Hrženjak55358757875siteV229
dr. sc.Vinko Škrlec55358637863siteV223
dr. sc.Vječislav Bohanek55358707870siteV225
dr. sc.Želimir Veinović55358947894siteV504

Docent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Anamarija Grbeš55359017901siteV202
dr. sc.Dubravko Domitrović55358677867siteV711
dr. sc.Ivan Sobota55358897889siteV211
dr. sc.Mario Klanfar55358997899siteV507
dr. sc.Siniša Stanković55358667866siteVS07
dr. sc.Tanja Mališ55358777877siteV110
dr. sc.Tomislav Korman55359047904siteV210
dr. sc.Zlatko Briševac55358647864siteV226

Poslijedoktorand

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Branimir Farkaš55358857885siteV515
dr. sc.Karolina Herceg55358987898siteV503

Asistent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Barbara Štimac Tumara55358787878siteVS07
Vjekoslav Herceg5535868 7868 siteV507

Poslijedoktorand

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Helena Vučenović55358957895siteV711

Viši stručni suradnik

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
mr. sc.Krešimir Tor55358937893siteV109

Stručni suradnik

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Dipl.ing.Evelina Oršulić55357072707siteVS03

Tehničar

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Dražen Pećina55358867886siteVS07
Veran Matošin55358847884siteMP11

Administrativni referent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Svjetlana Brala55359293929siteV227

Djelatnosti

Djelatnosti

Osoblje
Staff

35

Aktivnosti zavoda
Departments activity

143

Nastavno osoblje
Teaching staff

18

Znanstveni projekti
Scientifi c projects

5

Suradnička zvanja
Research associates

10

Novi stručni projekti
New professional projects

88

Suradnici/Associates

1

Mentorstva disertacija
PhD supervising

1

Administrativno i pomoćno osoblje
Administrative-technical staff

6

Mentorstva diplomskih
MSc supervising

26

  

 

Mentorstva završnih radova
BSc supervising

23


Područja znanstvenog interesa djelatnika Zavoda jesu eksploatacija mineralnih sirovina (posebno arhitektonsko-građevnog i tehničko-građebvnog kamena), industrijski eksplozivi i detonatori, stabilnost stijenskog masiva, primjena tehnika oplemenjivanja mineralnih sirovina u recikliranju i obradi otpada, trajnost i uporabivost prirodnih i geosintetičkih materijala u odlagalištima, mjerenje u rudarstvu, umjeravanje mjerila, izrada automatiziranih mjernih sustava, protueksplozijska zaštita, zaštita od ionizirajućeg zračenja, gospodarenje otpadom i, specifično, radioaktivnim otpadom.
Tijekom protekle akademske godine djelatnici Zavoda sudjelovali su na nizu međunarodnih konferencija, kongresa i projektnih sastanaka u Europi i svijetu. Objavljivali su znanstvene i stručne radove u domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim publikacijama. Poticali su znanstvenoistraživačke interese i razvoj studenta kroz mentorstvo završnih i diplomskih radova. Zavod aktivno sudjeluje u radu Education committee – Society of mining professors.
Zavod je partner na europskom projektu „Guidance for innovation friendly minerals policy in Europe” (MIN-GUIDE) u okviru poziva Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014. – 2020.) i radnog programa SC5–13c–2015 „Innovation friendly minerals policy framework”. Djelatnici Zavoda pojedinačno su uključeni u međunarodne projekte. Članovi Zavoda djeluju u Panelu stručnjaka međunarodnog projekta International Observatory for Raw Materials − INTRAW, članovi su upravljačkog odbora Europske mreže za inovativne strategije dobivanja rijetkih i kritičnih metala iz EE otpada ESSEM COST Action ES1407-ReCreew. Zavodu je odobreno četiri financijske potpore istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu.
Djelatnici Zavoda članovi su uređivačkog odbora u časopisu „Central European Journal of Geosciences”, a obnašaju i niz dužnosti u Akademiji tehničkih znanosti Hrvatske, Hrvatskom geotehničkom društvu, Hrvatskom inženjerskom savezu, Hrvatskom zavodu za norme i društvu Society of mining professors.
Područja gospodarske djelatnosti Zavoda jesu izrada i revizija rudarskih i geotehničkih projekata te projekata iz područja oplemenjivanja mineralnih sirovina; izrada studija utjecaja na okoliš; projektiranje i nadzor bušačko-minerskih radova u rudarstvu i građevinarstvu (tuneli, iskopi građevinskih jama, iskopi trasa autocesta, podvodna miniranja); rušenje objekata miniranjem; opažanja utjecaja miniranja na okolinu; projektiranje i nadzor vjetrenja rudnika, tunela i podzemnih prostorija; nadzor i opažanja količina i kakvoće zraka u tunelima i podzemnim prostorijama; opažanja štetnih i opasnih plinova na odlagalištima otpada; mjerenje emisije uređaja za loženje; laboratorijska ispitivanja stijena i tla; analize stabilnosti stijenskih i zemljanih kosina te proračuni podgradnih sustava podzemnih prostorija; sudska vještačenja i procjena vrijednosti ležišta mineralnih sirovina i rudarskih radova.
Tijekom protekle godine na Zavodu je izrađen niz elaborata i projekata, a obavljeno je i više vještačenja u parničnim postupcima. Obavljena je priprema za održavanje Dubrovnik International ESEE Mining School DIM 2017 – Zero Waste Management, a održana su i tri inženjerska seminara iz protueksplozijske zaštite uređaja i instalacija.
Tijekom protekle akademske godine obranjena je jedna doktorska disertacija iz područja rudarstva.


zzr lab 2018


Predmeti

Preddiplomski - obavezni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Uvod u geotehnologiju1Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Uvod u geotehnologiju1Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Uvod u geotehnologiju1Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Elektrotehnika3Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Mehanika 13Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Opća mehanika3Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Osnove elektrotehnike3Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Tehnička mehanika3Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Bušenje4Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Geotehničko inženjerstvo okoliša4Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Ljetna praksa4Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Mehanika 24Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Osnove elektrotehnike4Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Otpornost materijala4Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Otpornost materijala4Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Rudarski i geotehnički strojevi4Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Transport i izvoz4Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Alternativne metode eksploatacije5Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Mehanika stijena 15Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Mehanika tla 15Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Miniranje 15Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Osnove ekologije i zaštite okoliša5Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Podzemna eksploatacija5Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Površinska eksploatacija5Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Primijenjeni računalni programi5Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Eksploatacija i obrada arhitektonsko građevnog kamena6Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Oplemenjivanje mineralnih sirovina 16Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Tehnika sigurnosti6Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Vjetrenje i odvodnjavanje6Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo

Diplomski - obvezni predmeti

Eksplozivi i tehnološke primjene eksplozivnih procesa ND1 Modeliranje i suvremene primjene eksploziv1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Eksplozivi i tehnološke primjene eksplozivnih procesa ND2 Napredne metode ispitivanja i utjecaj eksp1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Geotehnički objekti1Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Geotehničko inženjerstvo okoliša1Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Gospodarenje otpadom1Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Inženjerska statistika1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Geološko inženjerstvo
Inženjerska statistika1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Geologija
Inženjerska statistika1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Naftno inženjerstvo
Inženjerska statistika1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Izrada podzemnih prostorija, tunela i odlagališta radioaktivnog otpada ND1 Područje izrade podzemnih1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Izrada podzemnih prostorija, tunela i odlagališta radioaktivnog otpada ND2 Područje tunelogradnje1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Izrada podzemnih prostorija, tunela i odlagališta radioaktivnog otpada ND3 Područje izrade podzemnih1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Laboratorijske i terenske metode istraživanja u rudarstvu i geotehnici ND1 Laboratorijske i terenske1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Laboratorijske i terenske metode istraživanja u rudarstvu i geotehnici ND2 Laboratorijske i terenske1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Mehanika stijena1Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Mehanika tla1Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Mehanika tla 21Sveučilišni diplomski Geotehnika
Mjerna tehnika i tehnologija1Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Mjerna tehnika i tehnologija1Sveučilišni diplomski Geotehnika
Modeliranje i simulacije u preradi primarnih i sekundarnih sirovina1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Modeliranje ponašanja geoloških materijala ND1 Mehanika kontinuuma1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Modeliranje ponašanja geoloških materijala ND2 Modeliranje ponašanja tla1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Modeliranje ponašanja geoloških materijala ND3 Modeliranje ponašanja stijena1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Numerička matematika i geomatematika ND2 Parcijalne diferencijalne jednadžbe1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Geologija
Numerička matematika i geomatematika ND2 Parcijalne diferencijalne jednadžbe1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Naftno inženjerstvo
Numerička matematika i geomatematika ND2 Parcijalne diferencijalne jednadžbe1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Numerička matematika i geomatematika ND2 Parcijalne diferencijalne jednadžbe1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Geološko inženjerstvo
Oplemenjivanje mineralnih sirovina 21Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Oplemenjivanje mineralnih sirovina 21Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Optimalizacija mehaniziranosti rudarskih i geotehničkih radova1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Podzemna eksploatacija ND1 Proračuni vjetrenja rudnika i podzemnih prostorija1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Podzemna eksploatacija ND2 Dobivanje i obrada arhitektonsko građevnog kamena1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Podzemna eksploatacija ND3 Podzemna eksploatacija čvrstih mineralnih sirovina1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Površinska eksploatacija ND1 Površinska eksploatacija čvrstih mineralnih sirovina1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Površinska eksploatacija ND2 Dobivanje i obrada arhitektonsko građevnog kamena1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Površinska eksploatacija ND3 Strategija gospodarenja mineralnim sirovinama u EU1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Projektiranje rudarskih radova1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Tehnika sigurnosti i protueksplozijska zaštita ND1 Protueksplozijska zaštita1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Tehnika sigurnosti i protueksplozijska zaštita ND2 Tehnika sigurnosti1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Upravljanje okolišem ND1 Geotehničko inženjerstvo okoliša1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Upravljanje okolišem ND2 Gospodarenje prirodno radioaktivnim materijalima i nisko i srednje radioakt1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Upravljanje okolišem ND3 Upravljanje kvalitetom zraka1Sveučilišni poslijediplomski doktorski Rudarstvo
Zakoni i propisi u istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina1Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Zakoni i propisi u istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina1Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Zakoni i propisi u istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina1Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Gospodarenje otpadom2Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Ljetna praksa2Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Ljetna praksa2Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Ljetna praksa2Sveučilišni diplomski Geotehnika
Mehanika stijena 22Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Mehanika stijena 22Sveučilišni diplomski Geotehnika
Miniranje 22Sveučilišni diplomski Geotehnika
Miniranje 22Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Numeričke metode u geotehnici2Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Numeričke metode u geotehnici2Sveučilišni diplomski Geotehnika
Protueksplozijska zaštita2Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Protueksplozijska zaštita2Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Protueksplozijska zaštita2Sveučilišni diplomski Geotehnika
Rudarska elektrotehnologija2Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Zaštita okoliša u rudarstvu2Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Zaštita okoliša u rudarstvu2Sveučilišni diplomski Geotehnika
Zaštita okoliša u rudarstvu2Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Zaštita zraka2Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Čišćenje tla3Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Dinamika tla3Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Dinamika tla3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Geotehnička ispitivanja i opažanja3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Geotehnička ispitivanja i opažanja3Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Geotehnička ispitivanja i opažanja3Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Geotehnička ispitivanja i opažanja3Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Geotehnički objekti3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Geotehničko projektiranje3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Landfills3Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Poboljšanje tla i stijena3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Poboljšanje tla i stijena3Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Poboljšanje tla i stijena3Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Poboljšanje tla i stijena3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Podzemna odlagališta otpada3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Podzemna odlagališta otpada3Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Podzemne prostorije3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Podzemne prostorije i tuneli3Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Površinska odlagališta otpada3Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Površinsko odlaganje otpada3Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Recikliranje i obrada otpada3Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Recikliranje i obrada otpada3Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Rudarsko pravo i propisi3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Rudarsko pravo i propisi3Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Rudarsko pravo i propisi3Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Rušenje objekata3Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Rušenje objekata3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Tehnologija nemetalnih mineralnih sirovina3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Tehnologija nemetalnih mineralnih sirovina3Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Tehnologija nemetalnih mineralnih sirovina3Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Tunelogradnja3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Vjetrenje podzemnih prostorija i tunela3Sveučilišni diplomski Geotehnika
Vjetrenje podzemnih prostorija i tunela3Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Projektiranje u rudarstvu4Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Projektiranje u rudarstvu4Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Projektiranje u rudarstvu4Sveučilišni diplomski Geotehnika
Upravljanje okolišem4Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Upravljanje okolišem4Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada

Projekti

Projekti

Šifra projektaNazivVoditeljZnan.područje