Obrana doktorskog rada 6. prosinca 2017.

DOKTORSKI STUDIJ

Branimir Farkaš, dipl. ing. rud.
branit će
u srijedu, 6. prosinca 2017. godine u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Optimizacija eksploatacije arhitektonsko-građevnoga kamena u ovisnosti o tehno-ekonomskim faktorima"

Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnik braniti doktorski rad:

1. dr. sc. Ivan Dragičević, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u mirovini),
2. dr. sc. Ivo Galić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Tihomir Knežiček, red. prof. Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Sveučilišta u Tuzli.