Javni seminar 10. srpnja 2017.

DOKTORSKI STUDIJ

DENIS TEŽAK, dipl. ing. rud.
održat će

u ponedjeljak, 10. srpnja 2017., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

pod naslovom:

„Kotlovska miniranja u glinenim tlima"

Sastav povjerenstva:
- dr. sc. Mario Dobrilović, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
- dr. sc. Josip Mesec, red. prof. Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
- dr. sc. Vječislav Bohanek, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.