Javni seminar 3. ožujka 2017.

DOKTORSKI STUDIJ

DANIJEL IVANIŠEVIĆ, dipl. ing. geol.
održat će

u petak, 3. ožujka 2017., u 10 sati
u predavaonici P606 RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

pod naslovom:

„Pregled dosadašnjih spoznaja kao uvod u geokemijsko istraživanje psunjskih drenažnih bazena"

Sastav povjerenstva:
- dr. sc. Marta Mileusnić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
- dr. sc. Josip Halamić, naslovni izv. prof. Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
- dr. sc. Goran Durn, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.