Geofizički laboratorij

Laboratoriji

Djelatnost laboratorija

Geofizički laboratorij namijenjen je nastavi, znanstvenoistraživačkom i stručnom radu. U laboratoriju su smješteni moderni geofizički instrumenti i oprema za niz geofizičkih metoda istraživanja kao što su: magnetotelurska, seizmička, elektromagnetna i električna mjerenja, magnetometrija i mjerenja u plićim bušotinama. Instrumenti služe pretežno za terenska mjerenja, a u laboratoriju se izvodi njihovo testiranje i kalibracija te nadogradnja i razvoj instrumenata i opreme. Laboratorij omogućuje i mjerenja na uzorcima: određivanje gustoće, električne otpornosti i dr.
Laboratorij je opremljen najnovijim softverima za obradu i interpretaciju geofizičkih podataka koji se koriste u stručnim i znanstvenim projektima. Osim toga, postojeći se softver kontinuirano testira i nadograđuje, a razvija se i vlastiti softver. U laboratoriju je smještena radna stanica na kojoj se s pomoću programskog paketa Petrela (Schlumberger Ltd.) izvodi interpretacija 3D seizmičkih mjerenja u okviru naftno-geoloških istraživanja. Programom Interactive Petrophysics (Senergy Software) interpretiraju se geofizička mjerenja u bušotinama. Radnom se stanicom koriste studenti u okviru završnih i diplomskih radova, te studenti poslijediplomskog studija.

Voditelj laboratorija: prof.dr.sc. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Usluge:

Geofizička mjerenja i interpretacija podataka u okviru hidrogeoloških istraživanja, inženjerskogeoloških istraživanja, istraživanja ležišta građevinskih materijala, istraživanja ležišta ugljikovodika, strukturno-geoloških istraživanja, istraživanja okoliša i monitoringa u zaštiti okoliša, arheoloških istraživanja raspoloživim geofizičkim metodama:

  • električne metode (električna tomografija i sondiranje, mjerenje prirodnog potencijala)
  • seizmička refrakcija i refleksija
  • magnetotelurska metoda
  • magnetometrija
  • elektromagnetne metode s pomičnim odašiljačem
  • georadar
  • karotažna mjerenja u bušotinama do dubine 500 m (električna otpornost, spontani potencijal i prirodna radioaktivnost).

Popis metoda i postupaka ispitivanja
Analitički postupak Metoda ispitivanja

Refrakcijska istraživanja

 

Refleksijska istraživanja visoke rezolucije (HRS-metoda)

 

Seizmička tomografija

 

Geofizička istraživanja u bušotinama

 

Geomagnetska istraživanja

 

Mjerenja električne otpornosti stijena

 

Duboka mjerenja električne otpornosti stijena magnetotelurskom metodom

 

Automatska mjerenja otpornosti stijena višeelektrodnim sustavom

 

Visokorezolucijska bezkontaktna mjerenja vodljivosti stijena

 

Mjerenja vodljivosti stijena metodom pomičnog odašiljača

 

Karotažna mjerenja spontanog potencijala, električne otpornosti i prirodne radioaktivnosti

 

Elektromagnetna istraživanja diskontinuiteta u podzemlju

 

Mjerenja gravitacije

 

Srednja i sitna oprema
Naziv inventara Tehničke karakteristike Primjena Slika

Digitalni 24-kanalni seizmograf Terraloc Mk 6

Frekvencijsko područje 2-4000 Hz, 21-bitni digitalizator, dinamički raspon 126 dB.

Seizmička istraživanja u okviru geotehničkih, inženjerskogeoloških, hidrogeoloških, istraživanja okoliša i drugih istraživanja.

Seizmograf

Trokomponentni bušotinski geofon BHG-2

Tri geofona od 14 Hz u orijentaciji X, Y i Z, s kompasom i servo mehanizmom za automatsku orijentaciju horizontalnih geofona.

Zajedno sa seizmografom služi u istraživanjima u bušotinama u okviru geotehničkih, inženjerskogeoloških, hidrogeoloških, istraživanja okoliša i drugih istraživanja.

Geon

SARIS – sustav za automatska mjerenja otpornosti

Izlazna snaga 100 W, izlazni napon 500 V, rezolucija ulaznog napona 0.15 μV, ulazni raspon napona ±40 V.

Geoelektrično profiliranje, geoelektrično sondiranje, 2D i 3D- električna tomografija u okviru geotehničkih, inženjerskogeoloških, hidrogeoloških, istraživanja okoliša i drugih istraživanja.

Saris

TERRAMETAR - sustav za duboka automatska mjerenja otpornosti

Izlazna snaga 100 W, izlazni napon 400 V, rezolucija ulaznog napona ±30 nV, automatski ulazni raspon napona ±250 mV, ±10 V, ±400 V.

Geoelektrično profiliranje, geoelektrično sondiranje i električna tomografija u okviru geotehničkih, inženjerskogeoloških, hidrogeoloških, istraživanja okoliša i drugih istraživanja.

Terrametar

ABEM Electrode selector ES10-64C - sustav za duboka automatska mjerenja otpornosti uz Terrametar SAS 1000

Standardna konfiguracija 10 x 64 kanala, izvor struje 12 V DC preko instrumenta Terrametar SAS 1000.

Geoelektrično profiliranje, geoelektrično sondiranje i električna tomografija u okviru geotehničkih, inženjerskogeoloških, hidrogeoloških, istraživanja okoliša i drugih istraživanja zajedno s Terrametar SAS 1000 instrumentom.

Elektrode

Instrument za bezkontaktna mjerenja električnih vodljivosti stijena OHMMAPPER TR1

Radna frekvencija 16.5 kHz, izlazni napon odašiljača 1000 V pri 16 mA.

Instrument visoke rezolucije za bezkontaktna mjerenja vodljivosti stijena geoelektričnim profiliranjem i električnom tomografijom u okviru geotehničkih, inženjerskogeoloških, hidrogeoloških, istraživanja okoliša i drugih istraživanja.

E vodljivost stijena

EM34-3XL - elektromagnetski sustav za mjerenje vodljivosti

Raspon vodljivosti 0-10, 100, 1000 mS/m, preciznost mjerenja ±2 %; razmak zavojnica 10, 20 ili 40 m; radne frekvencije 6.4, 1.6 ili 0.4 kHz.

Elektromagnetska istraživanja u okviru geotehničkih, inženjerskogeoloških, hidrogeoloških, istraživanja okoliša i drugih istraživanja.

ES vodljivost stijena

Protonski magnetometar GSM-18

Rezolucija 0.1 gamma, preciznost mjerenja 0.2 nT, raspon 20000-100000 nT, ulazna snaga 12V pri 700 mA maks.

Istraživanja magnetičnih stijena i geoloških modela u kojima se pojavljuju. Istraživanja magnetičnih građevinskih materijala (dijabazi, andeziti, bazalti) i istraživanja u okviru geotehničkih, inženjerskogeoloških, istraživanja okoliša i drugih istraživanja.

Protonski magnetometar

Gravimetar SODIN PROSPEKTOR 410

Područje mjerenja 3500-6000 mGal, područje finog brojača 100 mGal, preciznost 0.01 mGal.

Gravimetrijska istraživanja u okviru naftnogeoloških istraživanja i mikrogravimetrijska istraživanja u okviru geotehničkih, inženjerskogeoloških, hidrogeoloških, istraživanja okoliša i drugih istraživanja.

Gravimetar

Karotažna aparatura Robertson Geologging

Dubina mjerenja 500 m.

Karotažna mjerenja u hidrogeološkim, inženjerskogeološkim, geotehničkim i drugim istraživanjima.

Karotazna aparatura

Georadar RAMAC X3M

Broj uzoraka po tragu 128-8192; oklopljene antene od 100, 250 i 500 MHz.

Plitka istraživanja u hidrogeološkim, inženjerskogeološkim, geotehničkim i drugim istraživanjima.

Georadar

STRATAGEM EH4 sustav za magnetotelurska mjerenja

Frekvencijsko područje 11.7 Hz-100 kHz, BF6 magnetne zavojnice, odašiljačka antena 400 Am2.

Duboka istraživanja u hidrogeološkim, inženjerskogeološkim, geotehničkim i drugim istraživanjima.

Stratagem
Nastava u laboratoriju

Nastava u laboratoriju u 2016./2017. (zanstveno-istraživački rad studenata)

Ime i Prezime studenta 

Naslov teme rada

Završni radovi

Martina Perutina

Sintetski seizmogrami izračunati u programu Interactive Petrophysics 

Diplomski radovi 

Valerije Makarun

Seizmička interpretacija plinskog polja Katarina u računalnom programu Petrel 2014 

Alan Turk

Primjena seizmičkih atributa u procjeni ležišnih značajki plinskog polja Katarina 

Ivana Žanić

Magnetotelurska istraživanja na području Apatovca 

Projekti u laboratoriju

Projekti u laboratoriju u 2016./2017.

Znanstveno istraživački projekti (uključivo i sveučilišne potpore) 

Stručni projekti 

Istraživanja dubokih karbonatnih vodonosnika magnetotelurskom metodom 

Geofizička istraživanja magnetometrijom na području prokopa Korana − Kupa - trasa nasipa

Seizmička istraživanja Zemljine kore i gornjeg plašta 

Vodoistražni radovi na području Marčane − Ližnjan - geofizika  II. dio