Geomehanički laboratorij

Djelatnost laboratorija

Geomehanički laboratorij sastoji se od Odjela za mehaniku stijena i Odjela za mehaniku tla. Istraživačke aktivnosti Odjela za mehaniku stijena usmjerene su na utvrđivanje fizikalno-mehaničkih značajki intaktnog stijenskog materijala. Odjel je opremljen uređajima za pripremu i ispitivanje uzoraka stijena u skladu s preporučenim metodama (Suggested Methods, SM) Međunarodnog društva za mehaniku stijena (International Society for Rock Mechanics, ISRM) te hrvatskim i europskim normama (HRN EN). Djelatnost Odjela za mehaniku tla usmjerena je na istraživanje svojstava tla i glinenih geosintetičkih barijera. Ispitivanja se provode opremom i uređajima za klasifikacijska ispitivanja i ispitivanja fizikalnih, mehaničkih i hidrauličkih svojstava sukladno američkim (American Society for Testing and Materials, ASTM) i europskim normama (British Standards, BS; Deutsches Institut für Normung, DIN).

 

Popis metoda i postupaka ispitivanja
Analitički postupak Metoda ispitivanja  

Određivanje vlažnosti tla

ASTM D 2216

Standard Testing Method for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock

Određivanje gustoće čvrstih čestica tla pomoću piknometra

ASTM D 854

Standard Testing Method for Specific Gravity of Soils

Određivanje granulometrijskog sastava tla

ASTM D 422

Standard Testing Method for Particle-Size Analysis of Soils

Određivanje Atterbergovih granica

BS 1377: Part 2: Clauses 4, 5

British Standard Methods of testing for Soils for civil engineering purposes Classification tests:
Clause 4: Determination of the liquid limit
Clause 5: Determination of the plastic limit and plasticity index

Laboratorijsko ispitivanje značajki zbijanja tla (Standardni Proctor)

ASTM D 698

Testing Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft3 (600 kN-m/m3))

Laboratorijsko ispitivanje značajki zbijanja tla (Modificirani Proctor)

ASTM D 1557

Standard Testing Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft3 (2,700 kN-m/m3))

Ispitivanje svojstava tla pri jednodimenzionalnoj konsolidaciji (edometar)

ASTM D 2435

Standard Testing Method for One-Dimensional Consolidation Properties of Soils Using Incremental Loading

Određivanje jednoosne tlačne čvrstoće tla

BS 1377: Part 7: Clause 7

British Standard Methods of testing for Soils for civil engineering purposes Shear strength tests (total stress)
Clause 7: Determination of the unconfined compressive strength

Određivanje posmične čvrstoće tla uređajem za izravni posmik

ASTM D 3080

Standard Testing Method for Direct Shear Test of Soils Under Consolidated Drained Conditions

Određivanje nedrenirane posmične čvrstoće tla pri troosnom posmiku bez mjerenja pornog tlaka

BS 1377: Part 7: Clause 8

British Standard Methods of testing for Soils for civil engineering purposes Shear strength tests (total stress)
Clause 8: Determination of the undrained shear strength in triaxial compression without measurement of pore pressure (definitive method)

Određivanje posmične čvrstoće tla pri konsolidiranom nedreniranom troosnom posmiku s mjerenjem pornog tlaka

BS 1377: Part 8: Clause 7

British Standard Methods of testing for Soils for civil engineering purposes Shear strength tests (effective stress)
Clause 7: Consolidated-undrained triaxial compression test with measurement of pore pressure

Određivanje posmične čvrstoće tla pri konsolidiranom dreniranom troosnom posmiku s mjerenjem promjene volumena

BS 1377: Part 8: Clause 8

British Standard Methods of testing for Soils for civil engineering purposes Shear strength tests (effective stress)
Clause 8:Consolidated-drained triaxial compression test with measurement of volume change

Određivanje propusnosti koherentnih tala i bentonitnih tepiha pomoću troosne ćelije

ASTM D 5084

Standard Testing Method for Measurement of Hydraulic Conductivity of Saturated Porous Materials Using a Flexible Wall Permeameter
Određivanje hidrauličkih svojstava glinenih brtvenih barijera u kontaktu s potencijalno nekompatibilnim tekućinama ASTM D 6766 Standard Testing Method for Evaluation of Hydraulic Properties of Geosynthetic Clay Liners Permeated with Potentially Incompatible Liquids

Određivanje indeksa slobodnog bubrenja

ASTM D 5890

Standard Testing Method for Swell Index of Clay Mineral Component of Geosynthetic Clay Liners

Određivanje sposobnosti adsorpcije vode

DIN 18132

Soil testing procedures and testing equipment – Determination of water absorption

Određivanje indeksa gubitka fluida

ASTM D 5891

Standard Testing Method for Fluid Loss of Clay Component of Geosynthetic Clay Liners

Određivanje indeksa protoka

ASTM D 5887

Standard Testing Method for Measurement of Index Flux Through Saturated Geosynthetic Clay Liner Specimens Using a Flexible Wall Permeameter

Određivanje sadržaja vode, poroznosti i gustoće stijena

ISRM SM 1977: Part 1.1

Suggested Method for Determination of the Water Content of a Rock Sample
Određivanje poroznosti i gustoće uzoraka stijena ISRM SM 1977: Part 1.2 Suggested Method for Porosity/Density Determination Using Saturation and Caliper Techniques

Određivanje jednoosne tlačne čvrstoće stijena

ISRM SM 1979: Part 1

Suggested Method for Determination of the Uniaxial Compressive Strength of Rock Materials

Određivanje jednoosne tlačne čvrstoće i deformabilnosti stijenskog materijala

ISRM SM 1979: Part 2

Suggested Method for Determining Deformability of Rock Materials in Uniaxial Compression
Određivanje indirektne vlačne čvrstoće stijenskog materijala brazilskim testom ISRM SM 1978: Part 2 Suggested Method for Determining Indirect Tensile Strength by the Brazil test

Određivanje čvrstoće stijenskog materijala u troosnom stanju naprezanja

ISRM SM 1978

Suggested Methods for Determining the Strength of Rock Materials in Triaxial Compression

Određivanje brzine širenja elastičnih valova

ISRM SM 1978

Suggested Methods for Determining Sound Velocity

Metode ispitivanja prirodnog kamena - Određivanje jednoosne tlačne čvrstoće

HRN EN 1926

Natural stone testing methods – Determination of uniaxial compressive strength

Metode ispitivanja prirodnog kamena - Određivanje čvrstoće pri savijanju pod koncentriranim opterećenjem

HRN EN 12372

Natural stone testing methods – Determination of flexural strength under concentrated loads

Određivanje indeksa čvrstoće PLT postupkom

ISRM SM 1985

Suggested Method for Determining Point Load Strength Testing

Određivanje tvrdoće Schmidtovim čekićem

ISRM SM 1978

Suggested Method for Determination of the Schmidt Rebound Hardness

  Kapitalna oprema
Naziv inventara Tehničke karakteristike Primjena Slika

Uređaj za troosni posmik

Maks. kapacitet: 50 kN; Pomak: 0,00001 do 9,99 mm/min; Uzorak promjer: 38 i 70 mm

Određivanje nedrenirane posmične čvrstoće pri troosnom posmiku bez mjerenja pornog tlaka (BS 1377-7:1990, točka: 8); Konsolidirani nedrenirani troosni posmik s mjerenjem pornog tlaka (BS 1377-8:1990, točka: 7); Konsolidirani drenirani troosni posmik s mjerenjem promjene volumena (BS 1377-8:1990, točka: 8); Određivanje propusnosti u troosnim ćelijama (BS 1377-6:1990, točka: 6)

Troosni posmik

 

Sitna i srednja oprema

Naziv inventara Tehničke karakteristike Primjena Slika

Aparatura za određivanje sadržaja vode, poroznosti i gustoće

Temperaturni raspon 40 – 250 ºC

Određivanje sadržaja vode, poroznosti i gustoće stijena (ISRM SM 1977)

Aparatura

Hidraulična preša

Kapacitet 2MN

Ispitivanje jednoosne tlačne čvrstoće i deformabilnosti stijena (ISRM SM 1979); Ispitivanje indirektne vlačne čvrstoće stijena brazilskim testom
(ISRM SM 1978); Ispitivanje čvrstoće stijena u troosnom stanju naprezanja (ISRM SM 1978)

Hidraulična presa

Troosna ćelija

Kapacitet 70MPa

Ispitivanje čvrstoće stijena u troosnom stanju naprezanja (ISRM SM 1978)

Troosna celija

Uređaj za ispitivanje brzine prolaza ultrazvučnih valova

Maksimalna frekvencija 1MHz

Određivanje brzina prolaza ultrazvučnih elastičnih valova (ISRM SM 1978)

Brzina prolaza zvucnih valova

Oprema za određivanje sadržaja vode i gustoće čvrstih čestica

Kapacitet 100 l, temp. 40 – 2500C

Određivanje sadržaja vode (vlažnosti) tla (ASTM D2216);
Određivanje gustoće čvrstih čestica tla pomoću piknometra (ASTM D854)

Gustoca vode

Sita

ASTM sita promjera 8'': 75.0mm, 50.0mm, 37.5mm, 25.0mm, 19.0mm, 9.50mm, 4.75mm, 2.0mm, 850 mic, 425 mic, 250 mic, 106 mic, 75 mic

Određivanje granulometrijskog sastava tla (ASTM D422)

Sita

Oprema za areometriranje

Areometar, Type 151H, ASTM D422, graduiran 0.995 do 1.038 g/ml i menzure 1000ml

Određivanje granulometrijskog sastava tla (ASTM D422)

Aerometriranje

Poluautomatski konusni penetrometar

Automatski regulator, stožac 80g/300

Određivanje granice tečenja metodom pomoću penetrometra sa šiljkom (BS 1377-2:1990, točka: 4.3.)

Penetrometar

Uređaj za izravno smicanje

Veličina uzorka: 100x100x25 mm

Ispitivanje izravnim posmikom u konsolidiranim dreniranim uvjetima (ASTM D3080).

Izravno smicanje

Uniframe

Maks. kapacitet: 50 kN, Pomak: 0.10 to 51,00 mm/min, Prirast sile: 1 to 10000 N/sec

Određivanje jednoosne tlačne čvrstoće postupkom tlačenja u preši (BS 1377-7:1990, točka 7.2)

Uniframe

Edometar

Veličina uzorka: 63,5x25,4 mm

Određivanje svojstava tla pri jednodimenzionalnoj konsolidaciji (ASTM D2435).

Edometar

NAVIGACIJA

Dokumenti