Geomehanički laboratorij

Laboratoriji

Djelatnost laboratorija

Geomehanički laboratorij sastoji se od Odjela za mehaniku stijena i Odjela za mehaniku tla. Istraživačke aktivnosti Odjela za mehaniku stijena usmjerene su na utvrđivanje fizikalno-mehaničkih značajki intaktnog stijenskog materijala. Odjel je opremljen uređajima za pripremu i ispitivanje uzoraka stijena u skladu s preporučenim metodama (Suggested Methods, SM) Međunarodnog društva za mehaniku stijena (International Society for Rock Mechanics, ISRM) te hrvatskim i europskim normama (HRN EN). Djelatnost Odjela za mehaniku tla usmjerena je na istraživanje svojstava tla i glinenih geosintetičkih barijera. Ispitivanja se provode opremom i uređajima za klasifikacijska ispitivanja i ispitivanja fizikalnih, mehaničkih i hidrauličkih svojstava sukladno američkim (American Society for Testing and Materials, ASTM) i europskim normama (British Standards, BS; Deutsches Institut für Normung, DIN).

Voditelj laboratorija: Izv.prof.dr.sc. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,

Usluge:

Popis metoda i postupaka ispitivanja
Usluge Metode ispitivanja

Određivanje vlažnosti tla

ASTM D 2216

Određivanje gustoće čvrstih čestica tla s pomoću

piknometra

ASTM D 854

Određivanje granulometrijskog sastava tla

ASTM D 422

Određivanje Atterbergovih granica

BS 1377: Part 2: Clauses 4, 5

Laboratorijsko ispitivanje značajki zbijanja tla

(Standardni Proctor)

ASTM D 698

Laboratorijsko ispitivanje značajki zbijanja tla

(Modificirani Proctor).

ASTM D 1557

Ispitivanje svojstava tla pri jednodimenzionalnoj

konsolidaciji (edometar)

ASTM D 2435

Određivanje jednoosne tlačne čvrstoće tla

BS 1377: Part 7: Clause 7

Određivanje posmične čvrstoće tla uređajem za

izravni posmik

ASTM D 3080

Određivanje nedrenirane posmične čvrstoće tla

pri troosnom posmiku bez mjerenja pornog

tlaka

BS 1377: Part 7: Clause 8

Određivanje posmične čvrstoće tla pri

konsolidiranom nedreniranom troosnom

posmiku s mjerenjem pornog tlaka

BS 1377: Part 8: Clause 7

Određivanje posmične čvrstoće tla pri

konsolidiranom dreniranom troosnom

posmiku s mjerenjem promjene volumena

BS 1377: Part 8: Clause 8

Određivanje propusnosti koherentnih tala i

bentonitnih tepiha s pomoću troosne ćelije

ASTM D 5084

Određivanje hidrauličkih svojstava glinenih

brtvenih barijera u kontaktu s potencijalno

nekompatibilnim tekućinama

ASTM D 6766

Određivanje indeksa slobodnog bubrenja

ASTM D 5890

Određivanje sposobnosti adsorpcije vode

DIN 18132

Određivanje indeksa gubitka fluida

ASTM D 5891

Određivanje indeksa protoka

ASTM D 5887

Određivanje sadržaja vode uzoraka stijena

ISRM SM 1977: Part 1.1

Određivanje poroznosti i gustoće uzoraka stijena

ISRM SM 1977: Part 1.2

Određivanje jednoosne tlačne čvrstoće stijenskog

materijala

ISRM SM 1979: Part 1

Određivanje jednoosne tlačne čvrstoće i

deformabilnosti stijenskog materijala

ISRM SM 1979: Part 2

Određivanje indirektne vlačne čvrstoće stijenskog materijala brazilskim testom

ISRM SM 1978: Part 2

Određivanje čvrstoće stijenskog materijala u

troosnom stanju naprezanja

ISRM SM 1978

Određivanje brzine širenja elastičnih valova

ISRM SM 1978

Metode ispitivanja prirodnog kamena − određivanje jednoosne tlačne čvrstoće

HRN EN 1926

Metode ispitivanja prirodnog kamena  – određivanje

čvrstoće pri savijanju pod koncentriranim

opterećenjem

HRN EN 12372

Određivanje indeksa čvrstoće PLT postupkom

ISRM SM 1985

Određivanje tvrdoće Schmidtovim čekićem

ISRM SM 1978: Part 3

Srednja i sitna oprema
Ime inventara Tehničke karakteristike Aplikacija Slika

Apparatus for determination of water content, porosity and density

Temperature Range

Determination of water content, porosity and density of rocks (ISRM SM 1977).

Aparatura

ELE Compression machine

Capacity 2 MN

Determination of uniaxial compressive strength and deformability of rock materials (ISRM SM 1979); Testing of indirect tensile strength test of the Brazilian rock (ISRM SM 1978); Testing the strength of rock in triaxial stress state (ISRM SM 1978).

Hidraulična presa

Hooek cell

Capacity 70MPa

Determination of the strength of rock in triaxial compression (ISRM SM 1978).

Troosna celija

Seismic Analizer

Max frequency 1MHz

Determining sound velocity (ISRM SM 1978).

Brzina prolaza zvucnih valova

Apparatus for determination of water content and specific gravity of soil

Capacity of 100 l, temp. 40 – 2500C

Determination of water (moisture) content of soil (ASTM D2216); Determination of specific gravity of soil solids by water pycnometer (ASTM D854).

Gustoca vode

Sieves

ASTM sieve diameter 8'': 75.0mm, 50.0mm, 37.5mm, 25.0mm, 19.0mm, 9.50mm, 4.75mm, 2.0mm, 850 mic, 425 mic, 250 mic, 106 mic, 75 mic

Particle-size analysis of soils (ASTM D422)

Sita

Apparatus for particle-size analysis (Hydrometer Method)

Hydromer, Type 151H, ASTM D422, graduated from 0.995 to 1.038 g/ml and glass cylinders 1000ml.

Particle-size analysis of soils (ASTM D422).

Aerometriranje

Semi-automatic Cone Penetrometer

Automatic controller, the cone 80g/300

Determination of the liquid limit by cone penetrometer method (BS 1377-2:1990, Clause: 4.3).

Penetrometar

Direct Shear Apparatus

Specimen size: 100x100x25 mm

Direct shear test of soils under consolidated drained conditions (ASTM D3080).

Izravno smicanje

Uniframe

Max. load capacity: 50 kN, Displacement rate: 0.10 to 51,00 mm/min, Load rate: 1 to 10000 N/sec.

Determination of the unconfined compressive strength by load frame method (BS 1377-7:1990, Clause 7.2).

Uniframe

Oedometer

Specimen size: 63,5x25,4 mm

Determination of the one-dimensional consolidation properties of soils using incremental loading (ASTM D2435).

Edometar

Triaxial testing system   

Max. load capacity: 50 kN; Displacement rate: 0,00001 do 9,99 mm/min; Sample diameter: 38 & 70 mm.

Determination of the undrained shear strength in triaxial compression without measurement of pore pressure (BS 1377-7:1990, Clause: 8); Consolidated undrained triaxial compression test with measurement of pore pressure (BS 1377-8:1990, Clause: 7); Consolidated drained triaxial compression test.      

Troosni posmik
Nastava u laboratoriju

Nastava u laboratoriju (praktičan rad studenata) u 2016./2017. 

Naziv kolegija 

Obavezni ili izborni kolegij 

Broj sati vježbi u laboratoriju 

Broj studenata u grupi 

Broj grupa 

Dinamika tla 

Izborni 

4

5

1

Geotehnička ispitivanja i opažanja 

Izborni 

15

7

2

Mehanika tla 2 

Obavezni 

10

9

1

Mehanika tla 

Obavezni 

12

22

6

Mehanika tla 1 

Obavezni

16

28

8

Mehanika stijena 1

Obavezni

30

10

3

Mehanika stijena

Obavezni

30

10

2

Projekti u laboratoriju

Projekti u laboratoriju u 2016./2017.

Znanstveno istraživački projekti (uključivo i sveučilišne potpore) 

GIS model opće prohodnosti zemljišta 

Razvoj postupka mjerenja i prikupljanja podataka prilikom IN SITU određivanja naprezanja i modula deformabilnosti stijenske mase 

Stručni projekti 

Laboratorijska ispitivanja fizikalno-mehaničkih značajki materijala tla i stijena