Postupak prijave i obrane javnog seminara

Upute i korisni materijali

📜

  • Doktorand prijavljuje javni seminar na obrascu OB 8.5-1-PDS-1-6 Prijava javnog seminara Prvi rezultati istraživanja.
  • Nakon što je doktorand ispunio obrazac, studijski savjetnik ga pregledava. Ako se slaže s obrazloženjem teme, potpisuje ga. Studijski savjetnik predlaže sastav povjerenstva pred kojim će doktorand braniti javni seminar. Povjerenstvo se sastoji od najmanje tri člana pri čemu je studijski savjetnik prvi član (predsjednik povjerenstva). Prijedlog povjerenstva mora sadržavati ime i prezime, znanstveno-nastavno ili znanstveno zvanje te instituciju za svakog predloženog člana povjerenstva.
  • Doktorand dostavlja obrazac Uredu za poslijediplomski studij, međunarodnu suradnju i projekte putem pisarnice.
  • Odbor za poslijediplomski studij razmatra obrazloženje javnog seminara. Ako Odbor smatra da su potrebni ispravci ili dorada, doktorandu se upućuju primjedbe. Nova, ispravljena verzija prijave javnog seminara dostavlja se na isti način kao i prvi put.
  • Nakon što se Odbor složi s obrazloženjem teme javnog seminara, imenuje povjerenstvo za obranu.
  • Javni seminar brani se javno pred povjerenstvom za obranu javnog seminara i ostalim zainteresiranim osobama. Doktorand, nakon dogovora s članovima povjerenstva, javlja datum i vrijeme javne obrane seminara Uredu za poslijediplomski studij najkasnije osam dana prije obrane.
  • Izlaganje studenta traje od 15 do 20 minuta, a ukupno trajanje javnog seminara (izlaganje studenta i rasprava) traje do 45 minuta. Temeljem izlaganja, rasprave i odgovora na pitanja povjerenstvo donosi ocjenu obrane seminara.

Predsjednik povjerenstva upisuje ocjenu obrane seminara na prijavnicu, te se na prijavnicu, uz njega, potpisuju ostali članovi povjerenstva. Predsjednik povjerenstva dostavlja prijavnicu u Ured za poslijediplomski studij, međunarodnu suradnju i projekte.