Rasporedi nastave - satnice

RGNf
Satnice i nastavni planovi 2023/2024 - Ljetni semestar

 

Sveučilišni prijediplomski studij Rudarstva

PRILOZI

 

Sveučilišni prijediplomski studij Geološkog inženjerstva

PRILOZI

 

Sveučilišni prijediplomski studij Naftnog rudarstva

PRILOZI

 

Sveučilišni diplomski studij Rudarstva - smjer Rudarstvo

PRILOZI

 

Sveučilišni diplomski studij Rudarstva - smjer Zbrinjavanje i odlaganje otpada

PRILOZI

 

Sveučilišni diplomski studij Rudarstva - smjer Geotehnika

PRILOZI

 

Sveučilišni diplomski studij Geologija - Smjer Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja

PRILOZI

 

Sveučilišni diplomski studij Geološko inženjerstvo - smjer Hidrogeologija i inženjerska geologija

PRILOZI

 

Sveučilišni diplomski studij Geološko inženjerstvo - smjer Geologija okoliša

PRILOZI

 

Sveučilišni diplomski studij Naftno rudarstvo - smjer Opće naftno rudarstvo

PRILOZI

 

Sveučilišni diplomski studij Naftno rudarstvo - smjer Energetika

PRILOZI

 

Sveučilišni diplomski studij Naftno i geoenergetsko inženjerstvo i menadžment

PRILOZI


Satnice i nastavni planovi 2023/2024 - Zimski semestar

 

Sveučilišni prijediplomski studij Rudarstva

PRILOZI

 

Sveučilišni prijediplomski studij Geološkog inženjerstva

PRILOZI

 

Sveučilišni prijediplomski studij Naftnog rudarstva

PRILOZI

 

Sveučilišni diplomski studij Rudarstva - smjer Rudarstvo

PRILOZI

 

Sveučilišni diplomski studij Rudarstva - smjer Zbrinjavanje i odlaganje otpada

PRILOZI

 

Sveučilišni diplomski studij Rudarstva - smjer Geotehnika

PRILOZI

 

Sveučilišni diplomski studij Geologija - Smjer Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja

PRILOZI

 

Sveučilišni diplomski studij Geološko inženjerstvo - smjer Hidrogeologija i inženjerska geologija

PRILOZI

 

Sveučilišni diplomski studij Geološko inženjerstvo - smjer Geologija okoliša

PRILOZI

 

Sveučilišni diplomski studij Naftno rudarstvo - smjer Opće naftno rudarstvo

PRILOZI

 

Sveučilišni diplomski studij Naftno rudarstvo - smjer Energetika

PRILOZI

 

Sveučilišni diplomski studij Naftno i geoenergetsko inženjerstvo i menadžment

PRILOZI