Javni seminar 21.listopada 2016.

DOKTORSKI STUDIJ

BRANIMIR FARKAŠ, dipl. ing. rud.
održat će

u petak, 21. listopada 2016., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

pod naslovom:

„Optimizacija tehnologije eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na primjeru ležišta Crvene stijene"

Sastav povjerenstva:
- dr. sc. Ivo Galić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
- dr. sc. Ivan Dragičević, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
- dr. sc. Trpimir Kujundžić, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu