Obrana doktorskog rada 21. srpnja 2017.

DOKTORSKI STUDIJ

Dragana Dogančić, dipl. ing. geol.
branit će
u petak, 21. srpnja 2017. godine u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Modeliranje specifične ranjivosti podzemnih voda u uvjetima krša na području Dugopolja"

Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnica braniti doktorski rad:

1. dr. sc. Zoran Nakić, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2. dr. sc. Sanja Kapelj, red. prof. Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Andrea Bačani, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
4. dr. sc. Frankica Kapor, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
5. dr. sc. Jelena Loborec, doc. Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.