O sindikatu znanosti

Sindikat

Osnovni dokumenti

Osnovne dokumente o ustrojstvu Sindikata znanosti, njegovim aktima, tijelima, članstvu, izborima te sportskim aktivnostima možete pročitati na adresi: www.nsz.hr

 

Brojnost članova sindikata

Broj članova sindikalne podružnice  Rudarsko geološko naftnog fakulteta  dana 14. siječnja 2009. godine iznosi 120 od ukupno 147 zaposlenika RGN fakulteta. To čini udio od 82 % sindikalno organiziranih zaposlenika.