Stručni međunarodni projekti

Suradnja

Beat BH d.o.o. (Živinice, BiH)

  • Umjeravanje instrumenta Instantel

Bentoproduct d.o.o. (Šipovo BiH)

  • Ispitivanje bentonitne gline za potencijalnu upotrebu u mineralnim brtvenim barijerama

Ekoplan a d.o.o. (Žalec, Slovenija)

  • Umjeravanje instrumenta Instantel

Geomok s.r.l. (Udine, Italy)

  • Umjeravanje instrumenta Instantel

Minersko Sarajevo d.o.o. (Sarajevo, BiH)

  • Umjeravanje instrumenta Instantel

Nihner d.o.o. (Banovići, BiH)

  • Umjeravanje instrumenta Instantel

Premogovnik Velenje d.d. (Velenje, Slovenija)

  • Umjeravanje instrumenta Instantel

Rudex d.o.o. (Sarajevo, BiH)

  • Umjeravanje instrumenta Instantel