Javni seminar 29. ststudenoga 2016.

DOKTORSKI STUDIJ

BRANIMIR FARKAŠ, dipl. ing. rud.
održat će

u utorak, 29. studenoga 2016., u 11 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

pod naslovom:

„Određivanje utjecajnih čimbenika na odabir načina eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na primjeru ležišta „Crvene Stijene""

Sastav povjerenstva:
- dr. sc. Ivo Galić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
- dr. sc. Ivan Dragičević, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
- dr. sc. Trpimir Kujundžić, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu