laboratorij za spektroskopiju

Laboratoriji

Djelatnost laboratorija

Laboratorij za spektroskopiju koristi se za izvođenje nastave, znanstvenoistraživačkih i stručnih projekata. Istraživači u laboratoriju proučavaju i primjenjuju metode za identifikaciju i određivanje materijala koristeći laboratorijske i terenske spektrometre. Laboratorij je prvenstveno fokusiran na određivanje sadržaja stabilnih izotopa vode (vodika i kisika) koji se mjere s pomoću laserskog spektrometra (za znanstvene i stručne potrebe te za održavanja dijela nastave iz kolegija Hidrogeologija krša). U laboratoriju je održan laboratorijski dio vježbi iz predmeta Podzemna odlagališta otpada (tri termina po dva sata), koje su uključivale demonstracije rada sa zaštitnom opremom i uređajima za mjerenje ionizirajućeg zračenja, kao i pokazne vježbe iz predmeta Gospodarenje otpadom.

Voditelj laboratorija: Izv.prof.dr.sc. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Usluge:

Laboratorij pruža usluge:

  • određivanja stabilnih izotopa kisika i vodika u uzorcima vode uređajem „Laser Water Isotope Analyzer (Los Gatos Research, Inc., Mountain View, CA, USA)”
  • uzorkovanje podzemne vode i in situ mjerenja temperature vode, pH, električne vodljivosti i sadržaja otopljenog kisika u vodi (pumpom za uzorkovanje Sollinst i prijenosnim multiparametarskim uređajem WTW).
Popis metoda i postupaka
Sitna i srednja oprema
Nastava u laboratoriju (praktičan rad studenata)

Nastava u laboratoriju (praktičan rad studenata) u 2016./2017. 

Naziv kolegija 

Obavezni ili izborni kolegij 

Broj sati vježbi u laboratoriju 

Broj studenata u grupi 

Broj grupa 

Hidrogeologija krša 

Obavezni / Mandatory

2

3

4

Podzemna odlagališta otpada 

Obavezni / Mandatory

6

   
Projekti u laboratoriju

Projekti u laboratoriju u 2016./2017. 

Znanstveno istraživački projekti (uključivo i sveučilišne potpore) 

TC IAEA CRO/7/001 „Isotope Investigation of the Groundwater-Surface Water Interaction at the Well Field Kosnica in the Area of the City of Zagreb

Nastava u laboratoriju (zanstveno-istraživački rad studenata)

Nastava u laboratoriju u 2016./2017. (zanstveno-istraživački rad studenata) 

Ime i Prezime studenta 

Naslov teme rada 

Završni radovi 

Tomislav Tucković

Odnos saliniteta i električne vodljivosti podzemne vode 

Marko Sinčić

Izotopni sastav izvora u sjevernom dijelu Ledine (sliv Lonje) 

Roko Mustać

Izotopni sastav izvora u srednjem dijelu Ledine (sliv Lonje) 

Vedran Damjanović

Izotopni sastav izvora u južnom dijelu Ledine (sliv Lonje) 

Martina Gorupić

Izotopni sastav izvora na području Gačica (sliv Bednje) 

Diplomski radovi 

Ivona Mijatović

Sadržaj tricija u vodi na području crpilišta Kosnica 

Nina Hržina

Hidrogeokemijske značajke izvora na otoku Krku 

Doktorski rad

Zoran Kovač

Podrijetlo nitrata u podzemnoj vodi zagrebačkoga aluvijalnoga vodonosnika 

20180922 3