Uputa za postupak žalbe

Upute i korisni materijali

????

  • Zahtjev dostavlja Uredu za poslijediplomski studij, međunarodnu suradnju i projekte.
  • Ured o zahtjevu obavještava prodekana za znanost i međunarodnu suradnju (voditelja studija) koji obavlja razgovor s doktorandom.
  • Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju upućuje zahtjev Odboru za poslijediplomski studij koji razmatra žalbu te donosi rješenje (ako je za to ovlašten) ili upućuje zahtjev za žalbu Fakultetskom vijeću na rješavanje.