Javni razgovor 30. studenoga 2016.

DOKTORSKI STUDIJ

DIJANA BIGUNAC, dipl. ing. geol.

održat će u srijedu, 30. studenoga 2016. u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Taložni okoliši i dubinski odnosi donjomiocenskih naslaga u Slavonsko-srijemskoj, Dravskoj i Savskoj depresiji"

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:
1. dr. sc. Josipa Velić, prof. emerita RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2. dr. sc. Davor Pavelić, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Tomislav Malvić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
4. dr. sc. Jasenka Sremac, izv. prof. Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
5. dr. sc. Bojan Matoš, znanstveni suradnik RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.