Uputa za ispunjavanje obrasca dr. sc.-01 (RGNF)

Upute i korisni materijali

📝 

 1. Podaci u popisu literature u obrascu DR.SC.-01 upisuju se za različite izvore na sljedeći način:
  1. za časopise
   Jurković, I. & Durn, G. (1988): Deposits in the Zrin District of Trgovska Gora in Croatia. Geol. vjesnik, 41, 327–339, Zagreb.
  2. za zbornike konferencija, simpozija i dr.
   Fuček, L., Velić, I., Vlahović, I., Oštrić, N., Korolija, B. & Matičec, D. (1995): Novi podaci o stratigrafiji donje krede otoka Cresa. U: Vlahović, I., Velić, I. & Šparica, M. (ur.): 1. hrvatski geološki kongres, 18-21. 10. 1995., Zbornik radova, 1, 167–172, Zagreb.
  3. za knjige
   Wilson, J. L. (1975): Carbonate faces in geologic history. Springer Verlag, 471 str., New York.
  4. za poglavlja u knjizi
   Stonecipher, S. A. (1978): Chemistry of deep-sea philipsite, clinoptilolite and host sediments. U: Sand, L. B. & Mumpton, F. (ur.): Natural zeolites: Occurrence, Properties, Use. Pergamon Press, 221–234, Oxford.
  5. disertacije
   Tomljenović, B. (2002): Strukturne karakteristike Medvednica i Samoborskog gorja. Neobjavljena doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu, 208 str., Zagreb.
  6. elaborati i studije
   1Lukšić, B., Crnogaj, S., Dedić, Ž. & Jurić, A. (2005): Izvještaj o rezervama gipsa na kopovima Novo Bulatovo i Pusto groblje eksploatacijskog polja Kosovo. Neobjavljeni izvještaj, Arhiv Hrvatskog geološkog instituta, 27 str., Zagreb.
 2. Udio članaka prema kategorijama i preporučene starosti referenci

Prirodoslovno područje

Kategorija

Udio

Preporučena starost

Znanstveni radovi u časopisima indeksiranim u bazama CC, SCI, SCI Expanded

Preporuka >70%

Većina <10-15 godina

Znanstveni radovi u časopisima indeksiranim u ostalim bazama + radovi u zbornicima radova (međunarodni i domaći)

Preporuka <30%

Knjige, poglavlja u knjigama

Sažetci u zbornicima radova (međunarodni i domaći)

Disertacije, elaborati, studije

Preporuka <5%

 

Tehničko područje

Kategorija

Udio

Preporučena starost

Znanstveni radovi u časopisima indeksiranim u bazama CC, SCI, SCI Expanded

Preporuka >50%

Većina <10-15 godina

Znanstveni radovi u časopisima indeksiranim u ostalim bazama + radovi u zbornicima radova (međunarodni i domaći)

Preporuka <50%

Knjige, poglavlja u knjigama

Sažetci u zbornicima radova (međunarodni i domaći)

Disertacije, elaborati, studije

Preporuka <5%


Tekst upute