Javni seminar 4. travnja 2017.

DOKTORSKI STUDIJ

JASMINA MARTINČEVIĆ LAZAR, dipl. ing. geol.
održat će

u utorak, 4. travnja 2017., u 9 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

pod naslovom:

" Mineraloške i fizičko-mehaničke značajke sitnozrnastih tala u Podsljemenskoj zoni grada Zagreba"

Sastav povjerenstva:
- dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
- dr. sc. Goran Durn, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
- dr. sc. Kosta Urumović, znanstveni suradnik Hrvatskog geološkog instituta u Zagrebu.