Obrana doktorskog rada 30. rujna 2016.

DOKTORSKI STUDIJ

HELENA VUČENOVIĆ, dipl. ing. rud.
branit će
u petak, 30. rujna 2016. godine, u 12 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Razvoj metode laboratorijskog ispitivanja plinopropusnosti glinenih geosintetičkih barijera"

Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnica braniti doktorski rad:

1. dr. sc. Dubravko Domitrović, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednk
2. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Tatjana Rukavina, red. prof. Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,