Laboratorij za oplemenjivanje mineralnih sirovina i zaštitu okoliša

Laboratoriji

Djelatnost laboratorija

Laboratorij služi za potrebe nastave, znanstvenoistraživačkog i stručnog rada. Opremljen je uređajima za oplemenjivanje mineralnih sirovina, što je temeljna djelatnost laboratorija. Laboratorij djeluje i u području zaštite okoliša (mehanička obrada otpadnih voda, mjerenje emisija otpadnih plinova u atmosferu iz stacionarnih izvora, metode čišćenja tla) te recikliranja krutog otpada u svrhu pridobivanja sekundarnih sirovina, osobito iz elektroničkog otpada.

Voditelj laboratorija: Prof.dr.sc. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Usluge:

Popis metoda i postupaka
Analitički postupak Metoda ispitivanja

Određivanje sadržaja vlage

HRN B.B5.020, HRN B.B8.050, HRN B.B5.011, HRN B.B8.020, HRN B.D8.205, HRN B.D8.100, HRN B.D8.101; HRN B.B8.035; HRN B.H8.310, HRN B.H9.001, HRN B.H9.002, HRN B.H8.311, HRN B.H9.001, HRN B.H9.002, HRN B.H8.335, HRN B.H9.001, HRN B.H9.002, HRN B.G8.471, HRN B.G8.451, HRN B.G8.517, HRN B.G8.500, HRN B.G8.501

Određivanje granulometrijskog sastava suhim ili mokrim sijanjem

HRN B.B5.020, HRN B.B8.050, HRN B.B5.011, HRN L.J0.002, HRN EN 933-1, HRN EN 933-2, HRN B.D8.100, HRN B.D8.101; HRN L.J0.002, HRN EN 933-2, HRN EN 933-1:2003, HRN EN 933-1, HRN B.B8.036, HRN B.B8.105, HRN EN 932-1:2003 i HRN EN 932-2:2003, HRN EN 932-1, HRN EN 932-2, HRN B.B3.100,

Određivanje gustoće i nasipne gustoće

HRN EN 1097-6 ; HRN EN 1097-3

Određivanje pepela u kamenom i mrkom ugljenu i lignitu

HRN B.H8.312, HRN B.H9.001, HRN B.H9.002

Analiza atmosfere radnih prostorija i prostora: filtarsko uzorkovanje i gravimetrijska analiza udisajne prašine

MDHS 14/3, NIOSH 0500, COSHH G409, EN 481, EN 13205, EN 14530, CEN/TR 15230, CEN/TR 15547, EN ISO 10012, EN ISO 20988, EN ISO/IEC 17025, ISO 4226, ISO 6879, ISO 7708

Filtarsko uzorkovanje i gravimetrijska analiza respirabilne prašine

MDHS 14/3, NIOSH 0600, ASTM D4532, OSHA ID 142, COSHH G409, EN 481, EN 13205, EN 14530, CEN/TR 15230, CEN/TR 15547, EN ISO 10012, EN ISO 20988, EN ISO/IEC 17025, ISO 4226, ISO 6879, ISO 7708

Uzorkovanje plinova. Praćenje emisije štetnih tvari u zrak (analiza dimnih plinova u industriji): mjerenje emisijskih koncentracija O2, CO, NOx i SO2, temperature dimnog plina i okolnog zraka, pritiska u dimnjaku i brzine strujanja otpadnog plina

EN 1076, EN 1231, EN 1232, EN 482, EN 689, EN 13205, EN ISO 10012, EN ISO 20988, EN ISO/IEC 17025, ISO 4226, ISO 6879, ISO 8760, ISO 8761, ISO 9486, ISO 9487, COSHH G409

Određivanje (na temelju izmjerenih vrijednosti) koncentracije CO2, koeficijenta λ, učinkovitosti izgaranja i toplinskog gubitka

EN14181, EN 14791, EN 14792, EN 15058, EN 15259, EN 15267, EN ISO 8178-2, EN ISO 9169, EN ISO 10012, EN ISO 20988, EN ISO/IEC 17025, ISO 4226, ISO 6879, ISO 7935, ISO 10780, ISO 10849, ISO 12039, ISO 14164, ISO/CD 11771

  Sitna i srednja oprema
Naziv inventara Tehničke karakteristike Primjena Slika

Čeljusna drobilica s jednom rasponom pločom

veličina ulaznog otvora: 250 x 190 mm,
veličina granulacijskog otvora: od 35 do 65 mm
broj okretaja: 280 o/min
elektromotor: U = 380 V; I = 1,2 A; f = 50 Hz; P = 5,5 kW; cos = 0,84; n = 1440 min-1

Priprema uzoraka, pokusi drobljenja.

Celjusna drobilica

Udarna drobilica IZ-0

veličina ulaznog otvora: 270 x 110 mm,
veličina granulacijskog otvora: od 10 do 30 mm,
broj okretaja rotora: 861, 1288, 1644 min-1
elektromotor: Sever Subotica; U = 380 V; I = 16 A; f = 50 Hz; P = 7,5 kW; cos 0,83; n = 736 min-1

Priprema uzoraka, pokusi drobljenja.

Udarna drobilica

Drobilica s glatkim valjcima Humbolt Wedag VB-200

veličina ulaznog otvora: 45 mm,
veličina granulacijskog otvora: od 2 mm,
elektromotor: Eberhard Bauer D-7300 Esslingen
U = 220/380 V; I = 12,2 / 7,1 A; f = 50 Hz; P=4,0 hp; cos 0,79; n = 1420 / 280 min-1

Priprema uzoraka, pokusi drobljenja.

Drobilica s glatkim valjcima

Drobilica čekićara

veličina ulaznog otvora: 200 x 70 mm,
veličina granulacijskog otvora: od 8 do 1mm,
elektromotor: Rade Končar; tipa AZ8 K-4; U = 220/380 V; I = 7,17/4,15 A; f = 50 Hz; P = 1,85 kW; cos 0,83; n = 1400 min-1

Priprema uzoraka, pokusi drobljenja.

Drobilica cekicara

Mlin s diskom

veličina ulaznog otvora: Φ25 mm,
veličina granulacijskog otvora: <2 mm,
elektromotor: tipa 3AZ 155-4; U = 220/380 V; I = 8,8/5,1A; f = 50 Hz; P = 2,2 kW; cos 0,81; n = 1410 min-1

Priprema uzoraka, pokusi drobljenja.

Mlin s diskom

Mlin s kotrljajućim elementima

veličina zrna ulaznog materijala: < 20 mm,
veličina zrna proizvoda: <1 mm,
elektromotor: ANYAGGVIZSG.KESZ.GY tipa 126 F/4; U = 380/220 V; I = 0,99A; f = 50 Hz; P = 0,35 kW; cos 0,71; n = 1390 min-1

Priprema uzoraka, pokusi drobljenja.

Mlin s kotrljajucim diskom

Bubnjasti mlin s kuglama

veličina zrna ulaznog materijala: < 20 mm,
veličina zrna proizvoda: <1 mm,
elektromotor: Rade Končar; tipa 126 F/4; U = 380/220 V; I = 0,99A; f = 50 Hz; P = 0,35 kW; cos 0,71; n = 1390 min-1

Priprema uzoraka, pokusi drobljenja.

Bubnjasti mlin s kuglama

Keramički bubnjasti mlin s kuglama

veličina zrna ulaznog materijala: < 5 mm,
veličina zrna proizvoda: <1 mm,
elektromotor: Rade Končar; tipa 3AZ 133-6; U = 220/380 V; I = 2,3/1,35 A; f = 50 Hz; P = 0,4 kW; cos 0,7; n = 900 min-1

Priprema uzoraka, pokusi drobljenja.

Keramicki bubnjasti mlin s kuglama

Hidrociklon

promjer: 10 mm (C1009), 25 mm (C155), 50 mm (C124)
volumen posude za uzorak V= 40 dm3
centrifugalna pumpa MONO MD 40 WARMAN 1 2/2 / 1
tlak 0 do 100 psi (0 do 700 kPa)
kapaciteti:
- hidrociklon C124 (50 mm) 1 do 4 m3/h
- hidrociklon C155 (25 mm) 0.2 do 1.2 m3/h
- hidrociklon C1009 (10 mm) 0.1 do 0.25 m3/h

Klasiranje, odvodnjavanje, obogaćivanje.

Hidrociklon

Spiralni klasifikator

veličina zrna ulaznog materijala: < 4 mm,
separacijski rez: 0,1 mm,
nagib spirale 15°
broj okretaja spirale 14-28 min-1
elektromotor: Rade Končar; U = 220/380 V; I = 4,3/2,5 A; f = 50 Hz; P = 0,8 kW; cos0,7; n = 900 min-1

Odmuljivanje pijeska.

Spiralni klasifikator

Elektromagnetska tresilica

Tip 03.502.

Granulometrijska analiza.

Elektromagnetska tresilica 1 Elektromagnetska tresilica 2

Vibracijsko sito

raspon veličina otvora sita: 32-2 mm;
prosjevne površine: pletene i perforirane
nagib sita: 28°
elektromotor: Elektrokovina; tipa AZ1304; U = 220/380 V; I = 2,02/1,17 A; f = 50 Hz; P = 0,42 kW; cos 0,76; n =1350 min-1

Sijanje.

Vibracijsko sito

Plakalica (taložnica)

veličina otvora sita: 8-2 mm;
elektromotor: Rade Končar; tipa A2K-8; U = 220/380 V; I = 2,42/1,4 A; f = 50 Hz; P = 0,4 kW; cos 0,7; n =684 min-1

Obogaćivanje.

Plakalica

Koncentracijski stol Wilfley

elektromotor: Elektrokovina; tipa TMP 14d4; U = 220/380 V; I = 5,2/3 A; f = 50 Hz; P = 1,1 kW; cos 0,75; n =1360 min-1

Obogaćivanje.

Koncentracijski stol

Spiralni separator - Humphreysova spirala

broj segmenata: 18
broj zavoja: 6
širina žlijeba: 17 cm
broj izlaza za tešku frakciju: 18
dužina spiralnog žlijeba: 9 m
promjer spirale: 0,55 m
visina spirale: 2,8 m

Obogaćivanje.

Spirala

Visokointenzivni suhi magnetski separator Humboldt Wedag

Elektromotor: Eberhard Bauer; tipa D-7300 Esslingen; U = 220/380 V; I = 2,05/1,20 A; f = 50 Hz; P = 0,37 kW; cos 0,75; n1=1330 min-1; n2=315 min-1.

Obogaćivanje, separacija magnetičnih i paramagnetičnih mineral i metala.

Visokointenzivni suhi magnetski separator Humboldt Wedag

Mokri niskointenzivni magnetski separator

elektromagnet
napon: 0-150 V;
jakost struje: 0-20A

Obogaćivanje, separacija magnetičnih i paramagnetičnih mineral i metala.

Mokri niskointenzivni magnetski separator

Elektrostatički separator

tip HT-150
napon ionizacijske elektrode: (+/-) 30kV
brzina rotacije bubnja: 34-96 m/min
veličina zrna ulaznog materijala: 0,65 mm do 1,6 mm

Obogaćivanje.

Elektrostaticki separator

Atricijska ćelija

 

Skidanje filmova i oksidnih prevlaka sa površine zrna.

Atricijska celija 1

Atricijska celija 2

Flotacijska ćelija Fagergren

radni volumen posude: 1,2 dm3
elektromotor: Rade Končar; tipa AZ 103-4; U = 220/380 V; I = 1,47/0,85 A; f = 50 Hz; P = 0,25 kW; cos 0,74; n =1320 min-1

Obogaćivanje.

Flotacijska celija

Flotacijska ćelija MS

radni volumen posude: 1,2 dm3
elektromotor: Rade Končar; tipa AZ 105-4

Obogaćivanje.

Flotacijska celija MS

Flotacijska ćelija MS

radni volumen posude: 1,2 dm3
elektromotor: Elektrokovina Maribor; tipa A23014; U = 220/380 V; I = 1,63/0,94 A; f = 50 Hz; P = 0,33 kW; cos 0,75; n =1350 min-1

Obogaćivanje.

Flotacijska celija MS 2

Flotacijska kolona

 

Obogaćivanje.

Flotacijska kolona

Vaga-precizna

0,0001 g

Precizno vaganje.

Precizna vaga

Vaga-digitalna

0,01g

Precizno vaganje.

Digitalna vaga
Nastava u laboratoriju (praktičan rad studenata)

Nastava u laboratoriju (praktičan rad studenata) u 2016./2017. 

Naziv kolegija 

Obavezni ili izborni kolegij

Broj sati vježbi u laboratoriju 

Broj grupa 

Oplemenjivanje mineralnih sirovina 1 

Obavezni

2

2

Procesi fizikalne separacije 

Obavezni

2

2

Oplemenjivanje mineralnih sirovina 2 

Obavezni

2

2

Recikliranje i obrada otpada 

Obavezni

2

1

Čišćenje tla 

Obavezni

2

1

Zaštita zraka 

Obavezni

2

1

Nastava u laboratoriju (zanstveno-istraživački rad studenata)

Nastava u laboratoriju u 2016./2017. (zanstveno-istraživački rad studenata) 

Ime i Prezime studenta 

Naslov teme rada 

Završni radovi 

Vilim Mufić

Tehnologija dobivanja i oplemenjivanja tehničko-građevnog kamena u kamenolomu Očura 

Diplomski radovi 

Anja Biondić

Pregled recikliranja EE otpada te separacija metala iz mobilnih telefona primjenom elektrostatičke separacije 

Marko Baričević

Zbrinjavanje tehnološkog otpada na eksploatacijskom polju „Žutica” 

Grgur Petrović

Terenska mjerenja energije drobljenja 

Projekti u laboratoriju

Projekti u laboratoriju u 2016./2017. 

Znanstveno istraživački projekti (uključivo i sveučilišne potpore) 

Poboljšanje inženjerskih svojstava tla primjenom reciklirane plastike