Javni seminar 13. prosinca 2017.

DOKTORSKI STUDIJ

JOSIPA KAPURALIĆ, mag. ing. geol.
održat će

u srijedu, 13. prosinca 2017., u 11.30 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

pod naslovom:

"Određivanje strukture kore i litosfernog plašta na području sjevernih Dinarida i jugozapadnog dijela Panonskog bazena metodom tomografije bliskih potresa"

Sastav povjerenstva:
- dr. sc. Franjo Šumanovac, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
- dr. sc. Jasna Orešković, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
- dr. sc. Igor Vlahović, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.