Javna nabava - završeni postupci

Društvene i druge posebne usluge - javni ugovori - poziv za postupak: Nabava usluge čuvarske službe – usluge tjelesne zaštite osoba i imovine na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu i Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u 2020.g.

Objava:
Društvene i druge posebne usluge - javni ugovori - poziv za postupak: Nabava usluge čuvarske službe – usluge tjelesne zaštite osoba i imovine na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu i Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u 2020.g. 

Broj objave: 2019/S F21-0040804.

Nabava računalne i informatičke opreme Grupa 2. Nabava serverske opreme


Nabava računalne i informatičke opreme Grupa 2. Nabava serverske opreme - Objava EOJN

Nabava sustava za virtualno povezivanje svih laboratorija Virtulaba


Nabava sustava za virtualno povezivanje svih laboratorija Virtulaba - Objava EOJN

Nabava računalne i informatičke opreme Za grupu 1. Nabava računalne opreme i tableta


 

Ugovor evidencijski broj nabave 1-MV/2019


Nabava računalne i informatičke opreme  Za grupu 1. Nabava računalne opreme i tableta - Objava EOJNZa grupu 1. Nabava računalne opreme i tableta - Objava EOJN

Nabava usluge čuvarske službe - tjelesne zaštite osoba i imovine na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu i Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u 2019.g.

Postupak dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge

Nabava usluge čuvarske službe - tjelesne zaštite osoba i imovine na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu i Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u 2019.g.

Nabava usluge čuvarske službe - tjelesne zaštite osoba i imovine na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu i Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u 2018.g.

U predmetu nabave:

01/2017-MV
Nabava usluge čuvarske službe - tjelesne zaštite osoba i imovine na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu i Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u 2018.g.

Usluge tjelesne zaštite, pružanje usluga zaštite osoba i imovine u 2017.g.

U predmetu nabave:

Nabava javnih usluga iz Dodatka II B, čuvarska služba, usluge tjelesne zaštite - pružanje usluga zaštite osoba i imovine na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu i Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u 2017.g., Ev.broj nabave 01/2016-MV.

Usluge tjelesne zaštite, pružanje usluga zaštite osoba i imovine u 2016.g.

U predmetu nabave:

Nabava javnih usluga iz Dodatka II B, čuvarska služba, usluge tjelesne zaštite - pružanje usluga zaštite osoba i imovine na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu i Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u 2016.g., Ev.broj nabave 01/2015-MV.

Nabava i isporuka računala i računalne opreme

Zahtjev za prikupljanje ponuda za: "Nabava i isporuka računala i računalne opreme" za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta za 2015.g.

Usluge tjelesne zaštite, pružanje usluga zaštite osoba i imovine u 2015.g.

U predmetu nabave:

„Usluge tjelesne zaštite, pružanje usluga zaštite osoba i imovine u 2015.g. za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.”

U privitku dokument: Zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge tjelesne zaštite u 2015.g.

Nabava i isporuka računala i računalne opreme

Zahtjev za prikupljanje ponuda za: "Nabava i isporuka računala i računalne opreme" za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta za 2014.g.

Usluge putničkih agencija i slične usluge...

Poziv za dostavu ponuda:

Nabava i isporuka računala i računalne opreme

Zahtjev za prikupljanje ponuda za: "Nabava i isporuka računala i računalne opreme" za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta za 2014.g.

Zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge tjelesne zaštite u 2014.g.

U predmetu nabave: „Usluge tjelesne zaštite, pružanje usluga zaštite osoba i imovine u 2014.g. za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.”

Usluge putničkih agencija i slične usluge...

Zahtjev za prikupljanje ponuda za:

Nabava i isporuka računala i računalne opreme

Zahtjev za prikupljanje ponuda za:

Poziv na nadmetanje za: Usluga najma multifunkcijskih uređaja

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina objavljen je u petak, 22.02.2013.

Zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge tjelesne zaštite u 2013.g.

U predmetu nabave: „Usluge tjelesne zaštite, pružanje usluga zaštite osoba i imovine u 2013.g. za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.”

Objava zahtjeva za prikupljanje ponuda

Zahtjev za prikupljanjem ponuda :"Usluge putničkih agencija i slične usluge organizacije Ljetne škole naftnog rudarstva, u Dubrovniku 2012.g."

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.