Objava o sukobu interesa

Javna nabava

 

Na temelju dostavljenih izjava iz čl.80. st.1. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016), objavljuje se popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz čl.76. stavka 2. t.1.  ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Gospodarskim subjektom smatra se ponuditelj, član zajednice i podugovaratelj.


 • Moj san d.o.o., Zagreb, Horvatovac 86, OIB: 65737801600
 • Wienerberger d.o.o., Karlovac, Donje Pokuplje 2, OIB: 83508016262
 • Proin 21 d.o.o., BiH, Ljubotići 137, Široki Brijeg
 • Dinarakamen d.o.o., BiH, Ljubotići 137, Široki Brijeg
 • Grafo kontakt d.o.o., Zagreb, Trg Ivana Kukuljevića br. 9, OIB: 19488736294
 • VELINGUA, obrt za usluge prevođenja, Zagreb, Našička ulica br. 2, MB: 97734209
 • Specijalna zavarivanja Čukman d.o.o., Zagreb, Ježdovečka ulica 1c, Lučko, OIB: 14195538193
 • Centar glava motora d.o.o., Zagreb, Ježdovečka ulica 1c, Lučko, OIB: 69283165195
 • Marsa d.o.o., Zagreb, Korčulanska 3F, OIB: 34476408800
 • SEEU d.o.o., Zagreb, Klenovnička 23, OIB: 37662488844
 • Geoprospekt d.o.o., Sesvete, Krasnjanska 50, OIB: 14684431497
 • Certis d.o.o., Cerna, Mala Cerna 26, OIB: 08881666796
 • Autoservis Žigić, Bošnjaci, Antuna Mihanovića 58
 • SLENG- Solution Engineering, Zagreb, Jaruščica 9e
 • TermoGea j.d.o.o., Zagreb, Lanište 24, OIB: 29682756158
 • Sedlar d.o.o., Zagreb, 2. Bijenički Ogranak 4, OIB: 76742821561