Objava o sukobu interesa

Javna nabava

 Na temelju dostavljenih izjava iz čl.80. st.1. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016), objavljuje se popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz čl.76. stavka 2. t.1.  ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Gospodarskim subjektom smatra se ponuditelj, član zajednice i podugovaratelj.


POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA (vrijedi od 22.02.2021. godine)

 1. Moj san d.o.o., Zagreb, Horvatovac 86, OIB:65737801600
 2. Proin 21 d.o.o., BiH, Ljubotići 137, Široki Brijeg
 3. Dinarakamen d.o.o., BiH, Ljubotići 137, Široki Brijeg
 4. VeLingua, obrt za usluge prevođenja, Zagreb, Našička ulica br. 2, MB: 97734209
 5. Marsa d.o.o., Zagreb, Korčulanska 3F, OIB: 34476408800
 6. SEEU d.o.o., Zagreb, Klenovnička 23, OIB: 37662488844
 7. Geoprospekt d.o.o., Sesvete, Krasnjanska 50, OIB: 14684431497
 8. Termogea j.d.o.o., Zagreb, Lanište 24, OIB: 29682756158
 9. Geothermal International Adria d.o.o. , Ivanečko Naselje 1D, OIB 70160890895

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA ( Vrijedi s danom 23.11.2020.godine.)

 1. Moj san d.o.o., Zagreb, Horvatovac 86, OIB:65737801600
 2. Proin 21 d.o.o., BiH, Ljubotići 137, Široki Brijeg
 3. Dinarakamen d.o.o., BiH, Ljubotići 137, Široki Brijeg
 4. VeLingua, obrt za usluge prevođenja, Zagreb, Našička ulica br. 2, MB: 97734209
 5. Marsa d.o.o., Zagreb, Korčulanska 3F, OIB: 34476408800
 6. SEEU d.o.o., Zagreb, Klenovnička 23, OIB: 37662488844
 7. Geoprospekt d.o.o., Sesvete, Krasnjanska 50, OIB: 14684431497
 8. Termogea j.d.o.o., Zagreb, Lanište 24, OIB: 29682756158

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA ( Vrijedi do dana 23.11.2020.godine.)

 1. Moj san d.o.o., Zagreb, Horvatovac 86, OIB:65737801600
 2. Wienerberger d.o.o., Karlovac, Donje Pokuplje 2, OIB: 83508016262
 3. Proin 21 d.o.o., BiH, Ljubotići 137, Široki Brijeg
 4. Dinarakamen d.o.o., BiH, Ljubotići 137, Široki Brijeg
 5. Grafo kontakt d.o.o., Zagreb, Trg Ivana Kukuljevića br. 9, OIB: 19488736294
 6. VELINGUA, obrt za usluge prevođenja, Zagreb, Našička ulica br. 2, MB:
  97734209
 7. Specijalna zavarivanja Čukman d.o.o., Zagreb, Ježdovečka ulica 1c, Lučko,
  OIB: 14195538193
 8. Centar glava motora d.o.o., Zagreb, Ježdovečka ulica 1c, Lučko, OIB:
  69283165195
 9. Marsa d.o.o., Zagreb, Korčulanska 3F, OIB: 34476408800
 10. SEEU d.o.o., Zagreb, Klenovnička 23, OIB: 37662488844
 11. Geoprospekt d.o.o., Sesvete, Krasnjanska 50, OIB: 14684431497
 12. Certis d.o.o., Cerna, Mala Cerna 26, OIB: 08881666796
 13. Autoservis Žigić, Bošnjaci, Antuna Mihanovića 58
 14. SLENG- Solution Engineering, Zagreb, Jaruščica 9e
 15. TermoGea j.d.o.o., Zagreb, Lanište 24, OIB: 29682756158
 16. Sedlar d.o.o., Zagreb, 2. Bijenički Ogranak 4, OIB: 76742821561
 17. Pyropus d.o.o., Samobor, Ul. Maksa Puša 11/4, OIB: 29311307284