Objava o sukobu interesa

 

Na temelju dostavljenih izjava iz čl.80. st.1. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016), objavljuje se popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz čl.76. stavka 2. t.1. i t.2. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016), ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Gospodarskim subjektom smatra se ponuditelj, član zajednice i podugovaratelj.


 • Moj san d.o.o., Zagreb,Horvatovac 86, OIB 65737801600
 • Marsa d.o.o., Zagreb, Korčulanska 3 F, OIB 34476408800
 • Geolog savjetovanje d.o.o., Zagreb, Zagrebačka cesta 20, OIB 77467899534
 • Grafo kontakt d.o.o. Zagreb, Trg Ivana Kukuljevića br. 9, OIB 19488736294
 • Proin 21 d.o.o., BiH, Ljubotići 137, Široki Brijeg
 • Dinarakamen d.o.o., BiH, Široki Brijeg, Ljubotići 137 
 • VeLingua, obrt za usluge prijevoda, Našička 2, 10110 Zagreb, OIB 36534483138
 • TermoGea j.d.o.o. OIB 29682756158
 • Geothermal International d.o.o. OIB 70160890895
 • Specijalna Zavarivanja Čukman d.o.o., 10250 Lučko, Ježdovečka 1c, OIB: 14195538193
 • Centar Glava Motora d.o.o., 10250 Lučko, Ježdovečka 1c, OIB: 69283165195

NAVIGACIJA