Javni seminar 7. lipnja 2017.

DOKTORSKI STUDIJ

PETAR MIJIĆ, mag. ing. petrol.
održat će

u srijedu, 7. lipnja 2017., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

pod naslovom:

"Utjecaj nanočestica na svojstva isplake na bazi vode"

Sastav povjerenstva:
- dr. sc. Nediljka Gaurina-Međimurec, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
- dr. sc. Borivoje Pašić, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
- dr. sc. Katarina Simon, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.