Javni seminar 13. lipnja 2017.

DOKTORSKI STUDIJ

DANIJEL IVANIŠEVIĆ, dipl. ing. geol.
održat će

u utorak, 13. lipnja 2017., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

pod naslovom:

"Geokemijske anomalije i trendovi u vodotočnom sedimentu psunjskih drenažnih bazena"

Sastav povjerenstva:
- dr. sc. Marta Mileusnić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
- dr. sc. Zoran Peh, znanstveni savjetnik Hrvatskog geološkog instituta,
- dr. sc. Goran Durn, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.