Nastavna aktivnost

Studijski plan i program Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta utemeljen je na načelima Bolonjskog procesa i ECTS bodovnog sustava, te kao takav omogućuje konkurentnost, bolju mobilnost studenata i nastavnog osoblja te uklapanje hrvatskih stručnjaka u zajedničko europsko tržište obrazovanja i rada. Struktura studija uobličena je kao trostupanjski model 3 + 2 + 3, a shema po ciklusima izgleda ovako:

  • preddiplomski sveučilišni studij  (traje 3 godine, 180 ECTS) čijim se završetkom stječe naziv prvostupnik/-ica struke
  • diplomski sveučilišni studij (traje 2 godine, 120 ECTS) čijim se završetkom stječe naziv magistar/magistra struke
  • poslijediplomski sveučilišni studij  (traje 3 godne, 180 ECTS) čijim se završetkom stječe akademski stupanj doktor/-ica znanosti

Nastavni proces na RGNF-u provodi se kroz predavanja, vježbe, seminare, praktikume i laboratorijske vježbe, terensku nastavu, ljetnu stručnu praksu, konzultacije, stručni i znanstvenoistraživački rad. Cilj je osigurati kontinuirano praćenja studenata i razvijanje koncepta formalnog i neformalnog obrazovanja kroz studijske programe. Nove nastavne metode usmjerene studentima implementiraju e-učenje te pružaju mogućnost prilagođavanja osobnom stilu pojedinca kroz poticanje daljnjeg razvoja njegovih cjeloživotnih kompetencija.

Nastavnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta su tijekom ak. god. 2016./2017. g. osigurali podršku za e-učenje kroz platformu Merlin za ukupno 89 kolegija preddplomskog studija i 171 kolegij diplomskog sveučilišnog studija, a za ukupno 20 e-kolegija podignuta je razina e-učenja kroz napredniju primjenu tehnologije. E-učenje studentima donosi niz prednosti u obrazovni proces kao što su vremenska i prostorna fleksibilnost (učenje bilo gdje i bilo kada), pristup aktualnim multimedijskim i interaktivnim nastavnim materijalima, pristup repozitorijima obrazovnih sadržaja, digitalnim arhivima i brojne druge.