RGN Zbornik

Znanstvena aktivnost

Glavni urednik:
Prof. dr. sc. Tomislav Malvić

Rudarsko-geološko-naftni zbornik hrvatski je znanstveni časopis Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vodeći u poljima unutar kojih objavljuje recenzirane radove. Referira se u Chemical Abstracts, Emerging Sources Citation Index (Thomson Reuters), Compendex + Geo Abstracts (Geobase) + Fluidex + Scopus (Elsevier), GeoRef, Geotechnical abstracts, Google Scholar (via PDFs on http://hrcak.srce.hr/rgn-zbornik), Petroleum Abstracts, Referativnij žurnal. Također je dostupan u sljedećim akademskim bazama i pretraživačima (otvorena pristupa): DOAJ (nositelj prestižnog priznanja za kvalitetu uredničkoga rada DOAJ Seal), DOI (CrossRef), Geoscience e-journal, Electronic Journals Library, Hrčak, JournalSeek. Vidljiv je i u komercijalnim bazama i pretraživačima: EBSCO Publishing Services, ProQuest (SciTech, Natural Science, Environmental Science, Earth Science, Technology Collection, Materials Science collections). Uvjeti slobodnog pristupa časopisu navedeni su na poveznici http://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/rgn/about/editorialPolicies#custom-2. Arhiva časopisa dostupna je na http://hrcak.srce.hr/rgn-zbornik. Časopis je počeo izlaziti 1989. godine, a u 2017. godini po prvi put su objavljena četiri broja s ukupno 26 radova. Znanstvena područja u koja su razvrstani recenzirani radovi u časopisu jesu , rudarstvo, geologija, geološko inženjerstvo, geofizikanaftno inženjerstvo, energetika, matematika, fizika, zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika. U hrvatsku bazu znanstvenih časopisa (Hrčak) RGN zbornik uključen je 19. listopada 2006. godine.
Izjava o autorskim pravima i pravima izdavača dostupna je tijekom procesa slanja rada, a etički kodeks dostupan je na http://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/rgn/about/editorialPolicies#custom-0. Zbornik je časopis otvorena pristupa (OP, zeleni model, CC-BY). To podrazumijeva da su elektroničke inačice priloga dostupne čitateljima bez ikakve registracije ili naknade. Kada dijelove prenosite, odredite se prema tomu kako nalaže licencija Creative commons (vrsta BY, http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Izdavačka prava te ona vezana uz samostalnu pohranu tekstova provode se onako kako je opisano na mreži organizacije Sherpa (usluga RoMEO), koja se održava na Sveučilištu u Nottinghamu (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/pub/2374/). Sva godišta i sveščići Zbornika od 1989. godine dostupni su u arhivi Hrčka (http://hrcak.srce.hr/rgn-zbornik?lang=hr). Također, predaja rukopisa i arhiva brojeva od 2015. godine podržane su na stranicama časopisa koje se održavaju unutar sustava „Open Journal System” i dostupne su na http://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/rgn/index. Bibliografski je časopis prepoznat pod sljedećim podatcima: ISSN 0353-4529 (tiskano izdanje), ISSN 1849-0409 (mrežno izdanje), UDK: 622:55, DOI prefiks 10.17794/rgn.


 

NASLOVNICE

20180203 1 20180203 2 20180203 3 20180203 4