Baze podataka

Knjižnica

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu

omogućuje pristup bazama podataka s nacionalnom licencijom novčano potpomognut iz Europskoga socijalnog fonda (ESF) kroz projekt Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija – e-Izvori.
Na Portalu je osiguran pristup i bazama podataka s licencijom Sveučilišta u Zagrebu.
Pravo na pristup bazama podataka imaju javne znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH, a pristup je osiguran rasponom IP adresa ustanova.

OnePetro

specijalizirana baza podataka iz područja naftnog inženjerstva proizvođača Society of Petroleum Engineers (SPE) koju Rudarsko-geološko-naftni fakultet nabavlja vlastitim sredstvima te su cjeloviti tekstovi dostupni samo putem računala s rasponom IP adresa za RGN fakultet.
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Pristup: Rudarsko-geološko-naftni fakultet

 

Baze cjelovitih tekstova

Cambridge Journals
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Pristup: Nacionalna licenca
Trajanje licence: do 31.12.2018. IEEE/IET Electronic Library (IEL)
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Pristup: Sveučilište u Zagrebu
Trajanje licence: do 31.12.2018.

Oxford Journals
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Pristup: Sveučilište u Zagrebu
Trajanje licence: do 31.12.2018.

Royal Society of Chemistry - Gold journal collection
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Pristup: Nacionalna licenca
Trajanje licence: do 31.12.2018.

Springer Journals
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Pristup: Nacionalna licenca
Trajanje licence: do 31.12.2018.

Taylor & Francis Subject Collections
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Pristup: Nacionalna licenca
Trajanje licence: do 31.12.2018.

Wiley Online Library
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Pristup: Sveučilište u Zagrebu
Trajanje licence: do 31.12.2018.

Academic Search Complete
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Pristup: Nacionalna licenca

IOPscience extra
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Pristup: Nacionalna licenca
Trajanje licence: do 31.12.2018.

MasterFILE Premier
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Pristup: Nacionalna licenca

Nature.com Complete
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Pristup: Nacionalna licenca
Trajanje licence: do 31.12.2018.

ScienceDirect
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova (do 2012. i to samo izabranoj lista časopisa)
Pristup: Nacionalna licenca
U nacionalnom pristupu dostupan je sadržaj do 2012. godine i to samo izabranoj listi časopisa.

Bibliografsko-citatne baze

Current Contents
Vrsta baze: Bibliografsko-citatna baza
Pristup: Nacionalna licenca
Trajanje licence: do 31.12.2018.

Web of Science (WoS)
Vrsta baze: Platforma baza podataka (bibliografsko-citatna baza)
Pristup: Nacionalna licenca
Trajanje licence: do 31.12.2018.

Putem Web of Science sučelja dostupni su sljedeći citatni indeksi:

Web of Science Core Collection: Citation Indexes
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1955-present
Social Sciences Citation Index (SSCI) --1955-present
Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1975-present
Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) --2012-present
Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) --2012-present
Book Citation Index– Science (BKCI-S) --2012-present
Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) --2012-present
Emerging Sources Citation Index (ESCI) --2005-present Scopus
Vrsta baze: Bibliografsko-citatna baza
Pristup: Nacionalna licenca
Trajanje licence: do 31.12.2018. Journal Citation Reports (JCR)
Vrsta baze: Citatna baza
Pristup: Nacionalna licenca
Trajanje licence: do 31.12.2018.

SJR - Scimago Journal & Country Rank
Vrsta baze: Citatna baza
Pristup: Otvoreni pristup