Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo

Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo

Predstojnik zavoda: prof. dr. sc. Kristijan Posavec

Zamjenik predstojnika zavoda: izv. prof. dr. sc. Jelena Parlov

Administrator/ica: Tajana Klasan

Tel: +385 1 / 5535762

Fax: +385 1 / 4836064

Email: tajana.prusec@rgn.hr

Djelatnici

Redoviti profesor u trajnom zvanju

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
dr. sc.Bruno Tomljenović55357754775siteV416
dr. sc.Davor Pavelić55357684768siteV402
dr. sc.Igor Vlahović55357784778siteV410

Redoviti profesor

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
dr. sc.Kristijan Posavec55357704770siteV405
dr. sc.Snježana Mihalić Arbanas55357654765siteV418
dr. sc.Tomislav Malvić55357584758siteV409
dr. sc.Zoran Nakić55357664766siteV404

Izvanredni profesor

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
dr. sc.Bruno Saftić55357724772siteV408
dr. sc.Jelena Parlov55357674767siteV406
dr. sc.Željko Duić55357574757 V402

Docent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
dr. sc.Dario Perković55357694769siteV705
dr. sc.Iva Kolenković Močilac55457104710 V407
dr. sc.Marko Cvetković55357854785siteV407
dr. sc.Martin Krkač55358964896 V411
dr. sc.Zoran Kovač55357894789siteV710
dr. sc.Bojan Matoš55357874787siteV416

Asistent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
Ivica Pavičić55357794779 V419
David Rukavina55357614761 V419
Marin Sečanj55357884788 V411
Laura Bačani55357594759 V710

Znanstveni novak

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
Sanja Bernat Gazibara55357604760 V411

Administrativni referent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
Jelena Lisec55357624762 V420

Tehničar

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
Jurica Rašić55357714771 V415
Saša Šipek55357744774 V415

Djelatnosti

Djelatnosti

Osoblje
Staff

27

Aktivnosti zavoda
Departments activity

 

Nastavno osoblje
Teaching staff

26

Znanstveni projekti
Scientifi c projects

6

Suradnička zvanja
Research associates

16

Novi stručni projekti
New professional projects

27

Suradnici
Associates

5

Mentorstva disertacija
PhD supervising

3

Administrativno i pomoćno osoblje
Administrative-technical staff

1

Mentorstva diplomskih
MSc supervising

29

 

 

Mentorstva završnih radova
BSc supervising

16

 


Znanstveni je interes djelatnika Zavoda u području tehničkih i prirodnih znanosti, pri čemu u području tehničkih znanosti znanstvenici djeluju u polju hidrogeologije i inženjerske geologije, dok u području prirodnih znanosti djeluju u polju temeljnih geoloških istraživanja te naftnogeoloških istraživanja.
Znanstvenoistraživačka djelatnost članova Zavoda odvijala se u okviru nacionalnih znanstvenih projekata financiranih kroz potpore istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu, ali i u okviru međunarodnih znanstvenih projekata. Znanstvenici Zavoda sudjelovali su u realizaciji znanstvenih projekata iz područja tehničkih znanosti: „Kvantifikacija efektivne infiltracije oborina uspostavom istraživačkog poligona ” i „Analiza i identifikacija opasnosti klizišta Kostanjek na osnovi podataka praćenja“ kao i iz područja prirodnih znanosti: „Matematička istraživanja u geologiji II”, „Petrološko-geokemijsko modeliranje neogenskih taložina Požeške kotline“ i „Klimatske promjene i tektonska aktivnost tijekom neogena i kvartara: korelacija kontinentskog i priobalnog dijela Hrvatske (III. dio)“. Što se tiče međunarodnih projekata, znanstvenici Zavoda sudjelovali su u realizaciji Obzor 2020 projekta “ENabling Onshore CO2 Storage in Europe (ENOS)”. Članovi Zavoda također su bili i aktivni organizatori i sudionici konferencija od kojih možemo istaknuti „44th Annual Congress of the International Association of Hydrogeologists (IAH), Groundwater Heritage and Sustainability, Dubrovnik, Croatia, 2017“, „13th Workshop on Alpine Geological Studies – Émile Argand Conference (EGU Series), Zlatibor, Srbija“, „International Symposium on Coupled Phenomena in Environmental Geotechnics, Leeds, Ujedinjeno Kraljevstvo“, „From 1997 to 2016: Three Destructive Earthquakes Along the Appenine Fault System, Camerino, Italija“, „4th World Landslide Forum, Ljubljana, Slovenija“, „20th HU and 9th HR-HU Geomathematical Congress “Geomathematics in multidisciplinary science - The new frontier?”, Pečuh, Mađarska“, „CO2GeoNet OpenForum, Venecija, Italija“ i „Kongres o vodama BiH, Sarajevo, Bosna i Hercegovina“ te radionica „Zajednička mentorska radionica RGNF-a, PBF-a i FSB-a“ i „Izazovi znanstvenog publiciranja“.
Navedena djelatnost članova Zavoda rezultirala je objavljivanjem radova u znanstvenim časopisima, od kojih je u ak. god. 2016./2017. njih 16 objavljeno u WoS znanstvenim časopisima.
Načinjen je znatan broj studija i elaborata u suradnji s tvrtkama, javnim ustanovama i institutima kao što su Hrvatske vode Zagreb, DRACLIN –Samobor, Tekija d.o.o. – Požega, Obrt Damir Horvat, Flora VTC d.o.o.-Virovitica, Vodovod-Osijek d.o.o. –Osijek, Vinkovački vodovod i kanalizacija  d.o.o. –Vinkovci, Sofia University St.Kliment Ohridski, Entazis d.o.o. –Zagreb, Koprivničke vode d.o.o.-Koprivnica, Općina Đurđenovac-Đurđenovac, Krnjak d.o.o., Arator d.o.o.-Lovas, Komunalac d.o.o. – Slunj, Studenac d.o.o.- Lipik, Hidroing d.o.o.-Osijek, Podravka d.d.-Koprivnica, HIDROINŽENJERING d.o.o., OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU iObrt vl.SLAVKO KOVAČEVIĆ.


 

Predmeti

Preddiplomski - obavezni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Opća geologija2Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Opća geologija2Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Opća geologija2Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Strukturna geologija3Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Geologija ležišta fluida4Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Hidrologija i hidrogeologija4Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Osnove geoinformatike4Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Petrologija magmatita i metamorfita4Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Povijest Zemlje4Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Geologija fosilnih goriva5Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Strukturna geologija5Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Geološko kartiranje 16Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Hidrogeologija 16Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Inženjerska geologija 16Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo

Diplomski - obvezni predmeti

Dinamika podzemnih voda 11Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Dinamika podzemnih voda 11Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Geoinformatika1Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Geoinformatika1Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Geoinformatika1Sveučilišni diplomski Geotehnika
Geologija nafte1Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Geologija nafte1Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Inženjerska geologija1Sveučilišni diplomski Geotehnika
Inženjerska geologija1Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Seizmotektonika1Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Seizmotektonika1Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Geologija kvartara2Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Geologija kvartara2Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Geologija kvartara2Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Geološko kartiranje 22Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Geološko kartiranje 22Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Geološko kartiranje 22Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Hidrogeologija2Sveučilišni diplomski Geotehnika
Hidrogeologija 22Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Hidrogeologija 22Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Inženjerska geologija 22Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Inženjerska geologija 22Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Inženjerskogeološko kartiranje2Sveučilišni diplomski Geotehnika
Inženjerskogeološko kartiranje2Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Istraživanje ležišta nafte2Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Regionalna geologija2Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Strukturna geomorfologija2Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Strukturna geomorfologija2Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Strukturna geomorfologija2Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Zaštita podzemnih voda2Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Zaštita podzemnih voda2Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Zaštita voda2Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Dubinsko kartiranje3Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Geohazardi3Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Geohazardi3Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Geoinformatika3Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Geoinformatika3Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Geostatistika3Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Geostatistika3Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
GIS u geološkom inženjerstvu3Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Hidrogeologija krša3Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Hidrogeologija krša3Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Izvedba bušotina i zdenaca3Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Modeliranje toka podzemne vode i transporta zagađivala3Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Modeliranje toka podzemne vode i transporta zagađivala3Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Ponašanje zagađivala u podzemnim vodama3Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Ponašanje zagađivala u podzemnim vodama3Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Projektiranje istraživanja u zaštiti okoliša3Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Seizmička i sekvencijska stratigrafija3Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Seizmotektonika3Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Projektiranje hidrogeoloških istraživanja4Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Projektiranje inženjerskogeoloških istraživanja4Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Regionalna geologija4Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Regionalna geologija4Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja

Projekti

Projekti

Šifra projektaNazivVoditeljZnan.područje
       

NAVIGACIJA