Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo

Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo


Predstojnik zavoda: izv. prof. dr. sc. Jelena Parlov dipl. ing.

Zamjenik predstojnika zavoda: doc. dr. sc. Iva Kolenković Močilac dipl. ing.

Administrator/ica: Mihaela Jelavić


Tel: +385 1 / 5535762

Fax: +385 1 /

Email: mihaela.jelavic@rgn.unizg.hr

Djelatnici

Redoviti profesor u trajnom zvanju

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Davor Pavelić55357684768siteV402
dr. sc.Bruno Tomljenović55357754775siteV416
dr. sc.Igor Vlahović55357784778siteV410
dr. sc.Zoran Nakić55357664766siteV404
dr. sc.Kristijan Posavec55357704770siteV405

Redoviti profesor

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Snježana Mihalić Arbanas55357654765siteV418
dr. sc.Tomislav Malvić55357584758siteV409

Izvanredni profesor

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Dario Perković55357694769siteV705
dr. sc.Bruno Saftić55357724772siteV408
dr. sc.Jelena Parlov55357674767siteV406
dr. sc.Željko Duić55357574757siteV402
dr. sc.Marko Cvetković55357854785siteV407
dr. sc.Martin Krkač55358964896siteV411
dr. sc.Bojan Matoš55357874787siteV416

Docent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Iva Kolenković Močilac55457104710siteV407
dr. sc.Zoran Kovač55357894789siteV710

Poslijedoktorand

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Ivica Pavičić55357794779siteV419
dr. sc.Sanja Bernat Gazibara55357604760siteV411
dr. sc.David Rukavina55357614761siteV419

Stručni suradnik

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Borna-Ivan Balaž55357864786 V703

Asistent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Laura Bačani55357594759siteV710

Tehničar

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Saša Šipek55357744774 V415
Hrvoje Čiček55457114711 V415

Vanjski suradnik

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Marijan Herak  

Administrativni referent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Mihaela Jelavić55357624762 V420

Djelatnosti

Djelatnosti

Osoblje
Staff

22

Aktivnosti zavoda
Departments activity

72

Nastavno osoblje
Teaching staff

14

Znanstveni projekti
Scientifi c projects

6

Suradnička zvanja
Research associates

5

Novi stručni projekti
New professional projects

23

Administrativno i pomoćno osoblje
Administrative-technical staff

3

Mentorstva disertacija
PhD supervising

4

 

Mentorstva diplomskih
MSc supervising

25

 

 

Mentorstva završnih radova
BSc supervising

14

 


Znanstveni je interes djelatnika Zavoda za geologiju i geološko inženjerstvo u području tehničkih i prirodnih znanosti, pri čemu u području tehničkih znanosti znanstvenici djeluju u polju hidrogeologije i inženjerske geologije, dok u području prirodnih znanosti djeluju u polju temeljnih geoloških istraživanja te naftnogeoloških istraživanja.
Znanstvenoistraživačka djelatnost članova Zavoda odvijala se u okviru nacionalnih znanstvenih projekata financiranih kroz potpore istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu, ali i u okviru međunarodnih znanstvenih projekata. Znanstvenici Zavoda sudjelovali su u realizaciji znanstvenih projekata iz područja tehničkih znanosti:
„Identifikacija hidrauličkih parametara nesaturirane zone zagrebačkog vodonosnika na istraživačkom poligonu Velika Gorica” i „Analiza i identifikacija opasnosti klizišta Kostanjek na osnovi podataka praćenja”, kao i znanstvenih projekata iz područja prirodnih znanosti: „Regionalna procjena geoenergetskog potencijala istočnog dijela Dravske depresije”, „Klimatske promjene i tektonska aktivnost tijekom neogena i kvartara: korelacija kontinentskog i priobalnog dijela Hrvatske (IV. dio)” i „Matematička istraživanja u geologiji III”. Što se tiče međunarodnih projekata, znanstvenici Zavoda sudjelovali su u realizaciji Obzor 2020 projekta „ENabling Onshore CO2 Storage in Europe (ENOS)” i projekta „EIT RawMaterials: REEBAUX – Prospects of REE recovery from bauxite and bauxite residue in the ESEE region”. Članovi Zavoda također su bili aktivni organizatori i sudionici domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija i skupova.
Navedena djelatnost članova Zavoda rezultirala je objavljivanjem niza radova u znanstvenim i stručnim časopisima.
Načinjen je znatan broj studija i elaborata u suradnji s tvrtkama, javnim ustanovama i institutima, kao što su Hrvatske vode Zagreb, VODOVOD OSIJEK d.o.o., Građevinski fakultet u Zagrebu, GRAĐEVINSKI FAKULTET RIJEKA, IPZ-NISKOGRADNJA d.o.o. – Zagreb, MINISTARSTVO FINANCIJA RH, TEKIJA d.o.o., VIRKOM d.o.o., NAŠIČKI VODOVOD d.o.o., VITA PROJEKT d.o.o., KOMUNALNO GOSPODARSTVO PARK d.o.o., EKO PAN KARLOVAC, Velički kamen d.o.o. – Velika, Biointergra d.o.o. − Slatina, Zdenka d.o.o. − Veliki Zdenci, Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. – Cres, Općina Pisarovina – Pisarovina, J. U. KAMENJAK –Pula i RUDNICI BOKSITA JAJCE.


zzg lab 2018


Predmeti

Preddiplomski - obavezni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Opća geologija2Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Opća geologija2Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Opća geologija2Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Geologija ležišta fluida4Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Povijest Zemlje4Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Geologija fosilnih goriva5Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Geologija okoliša5Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Strukturna geologija5Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Geološko kartiranje 16Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Hidrogeologija 16Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Inženjerska geologija 16Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo

Preddiplomski - izborni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Strukturna geologija3Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Hidrologija i hidrogeologija4Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Osnove geoinformatike4Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Geologija okoliša5Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo

Diplomski - obvezni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Dinamika podzemnih voda 11Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Dinamika podzemnih voda 11Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Geologija nafte1Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Inženjerska geologija1Sveučilišni diplomski Geotehnika
Hidrogeologija 22Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Inženjerska geologija 22Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Istraživanje ležišta nafte2Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Monitoring okoliša2Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Zaštita podzemnih voda2Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Zaštita voda2Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Dubinsko kartiranje3Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Hidrogeologija krša3Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Ponašanje zagađivala u podzemnim vodama3Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Projektiranje istraživanja u zaštiti okoliša3Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Regionalna geologija4Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Regionalna geologija4Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Stručna praksa4Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Stručna praksa4Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Stručna praksa4Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja

Diplomski - izborni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Geoinformatika1Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Geoinformatika1Sveučilišni diplomski Geotehnika
Geoinformatika1Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Geologija nafte1Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Inženjerska geologija1Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Seizmotektonika1Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Seizmotektonika1Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Dinamika podzemnih voda 22Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Geologija kvartara2Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Geologija kvartara2Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Geologija kvartara2Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Geološko kartiranje 22Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Geološko kartiranje 22Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Geološko kartiranje 22Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Hidrogeologija2Sveučilišni diplomski Geotehnika
Hidrogeologija 22Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Inženjerska geologija 22Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Inženjerskogeološko kartiranje2Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Inženjerskogeološko kartiranje2Sveučilišni diplomski Geotehnika
Regionalna geologija2Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Strukturna geomorfologija2Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Strukturna geomorfologija2Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Strukturna geomorfologija2Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Zaštita podzemnih voda2Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Geohazardi3Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Geohazardi3Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Geoinformatika3Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Geoinformatika3Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Geostatistika3Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Geostatistika3Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Geostatistika3Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
GIS u geološkom inženjerstvu3Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Hidrogeologija krša3Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Izvedba bušotina i zdenaca3Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Modeliranje toka podzemne vode i transporta zagađivala3Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Modeliranje toka podzemne vode i transporta zagađivala3Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Ponašanje zagađivala u podzemnim vodama3Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Seizmička i sekvencijska stratigrafija3Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Seizmotektonika3Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Geologija Hrvatske4Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Geologija Hrvatske4Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Geologija Hrvatske4Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Projektiranje hidrogeoloških istraživanja4Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Projektiranje inženjerskogeoloških istraživanja4Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Regionalna geologija nafte4Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja

Projekti

Projekti

Šifra projektaNazivVoditeljZnan.područje