Zavod za kemiju


Predstojnik zavoda: doc. dr. sc. Gordana Bilić dipl. ing.

Zamjenik predstojnika zavoda: prof. dr. sc. Frankica Kapor dipl. ing.

Administrator/ica: Jelena Lisec


Tel: +385 1 / 5535748

Fax: +385 1 /

Email: jelena.lisec@rgn.unizg.hr

Djelatnici

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Jelena Lisec55357483748 V227

Redoviti profesor u trajnom zvanju

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Frankica Kapor55359102910siteV715

Docent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Gordana Bilić55359092909siteV708

Poslijedoktorand

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Gabrijela Ljubek55359112911siteV708

Tehničar

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Tomislav Škarica55359142914 V704

Administrativni referent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Tatjana Rendulić5535748 3748 V227

Djelatnosti

Djelatnosti

2

Osoblje
Staff

7

Aktivnosti zavoda
Departments activity

2

Nastavno osoblje
Teaching staff

3

Znanstveni projekti
Scientifi c projects

1

Suradnička zvanja
Research associates

2

Mentorstva diplomskih
MSc supervising

1

Administrativno i pomoćno osoblje
Administrative-technical staff

2

 

 

Područje znanstvenog istraživanja članova Zavoda za kemiju uključuje: koroziju i zaštitu metala ekološki prihvatljivim inhibitorima, razvoj elektrokemijskih metoda za karakterizaciju organske tvari u atmosferi, primjenu elektrokemijskih metoda za kvalitativnu i kvantitativnu karakterizaciju površinski aktivnih tvari u različitim vodenim sustavima, razvijanje elektrokemijske metode za sintezu grafena, sintezu kompozitnih materijala na bazi grafena i vodljivih polimera za primjenu u superkondenzatorima.
Djelatnici Zavoda sudjeluju u znanstvenim istraživanjima u okviru projekata RGNF-a. Zavodu je dodijeljena jedna financijska potpora Sveučilišta u Zagrebu za istraživanje pod naslovom „Procjena stanja okoliša u jezerima formiranim na području napuštenih rudnika”. Jedna djelatnica Zavoda aktivno sudjeluju u znanstveno-istraživačkom projektu HRZZ-a: „Dinamika sumpora i ugljika u morskim i slatkovodnim sustavima” (IP-11–2013–1205 SPHERE).
Članovi Zavoda za kemiju surađuju sa znanstvenicima iz drugih institucija (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Metalurški fakultet, Agronomski fakultet, Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia, Aleksandras Stulginskis University, Faculty of Water and Land Management, Kaunas, Lithuania).
U protekloj akademskoj godini članovi Zavoda objavili su radove u znanstvenim časopisima: Bulgarian Chemical Communication, J Soils Sediments, Agriculture & Forestry, Croatica Chemica Acta i Coatings.

Predmeti

Preddiplomski - obavezni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Kemija2Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Kemija2Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Kemija2Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo

Preddiplomski - izborni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Primijenjena kemija5Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo

Diplomski - obvezni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Kemija i analitika okoliša1Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Kemija za rudare1Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Odabrana poglavlja iz kemije1Sveučilišni diplomski Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Primijenjena analitika okoliša1Sveučilišni diplomski Geologija okoliša

Diplomski - izborni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Kemija za rudare1Sveučilišni diplomski Geotehnika
Kemizam i obradba vode1Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Odabrana poglavlja iz kemije1Sveučilišni diplomski Energetika
Odabrana poglavlja iz kemije1Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Kemizam i obradba vode2Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada

Projekti

Projekti

Šifra projektaNazivVoditeljZnan.područje