NABAVA LABORATORIJSKE OPREME U OKVIRU PROJEKTA VIRTULAB - INTEGRIRANI LABORATORIJ ZA PRIMARNE I SEKUNDARNE SIROVINE

Objava:

NABAVA LABORATORIJSKE OPREME U OKVIRU PROJEKTA VIRTULAB - INTEGRIRANI LABORATORIJ ZA PRIMARNE I SEKUNDARNE SIROVINE 

Broj objave: 2020/S 0F2-0002304.

Društvene i druge posebne usluge - javni ugovori - poziv za postupak: Nabava usluge čuvarske službe – usluge tjelesne zaštite osoba i imovine na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu i Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u 2020.g.

Objava:
Društvene i druge posebne usluge - javni ugovori - poziv za postupak: Nabava usluge čuvarske službe – usluge tjelesne zaštite osoba i imovine na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu i Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u 2020.g. 

Broj objave: 2019/S F21-0040804.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.