Laboratorij za ispitivanje eksplozivnih tvari

Djelatnost laboratorija

U laboratoriju se izvodi znanstvena i nastavna djelatnost te se provodi ispitivanje privrednih eksploziva, inicijalnih sustava i inicijalnih sredstava, pirotehničkih proizvoda za zabavu i tehničku namjenu kao i ostalih eksplozivnih tvari. Laboratorij je akreditiran, sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007, za 25 ispitnih metoda, uz koje provodi i ispitivanja prema nizu metoda izvan područja akreditacije. Laboratorij u suradnji s Agencijom za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom djeluje unutar nacionalnog prijavljenog tijela za ocjenu sukladnosti gospodarskih eksploziva i pirotehničkih proizvoda pri Europskoj komisiji. Djelatnost se odvija u laboratorijskom prostoru na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu te na dva vanjska ispitivališta − poligona.

Voditelj laboratorija: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Usluge:

Popis metoda i postupaka ispitivanja
Materijali/Proizvodi Alitički postupak/Svojstvo

Metoda ispitivanja

Eksplozivi za civilnu uporabu - Jaki eksplozivi

Određivanje osjetljivosti eksploziva na trenje

HRN EN 13631-3:2007 (EN 13631-3:2004)

Određivanje osjetljivosti eksploziva na udar HRN EN 13631-4:2004 (EN 13631-4:2002)
Određivanje vodootpornosti HRN EN 13631-5:2004 (EN 13631-5:2002)
Metoda za potvrđivanje načina iniciranja HRN EN 13631-10:2004 (EN 13631-10:2003)
Određivanje prijenosa detonacije HRN EN 13631-11:2004 (EN 13631-11:2003)
Određivanje gustoće HRN EN 13631-13:2004 (EN 13631-13:2003)
Određivanje brzine detonacije HRN EN 13631-14:2004 (EN 13631-14:2003)

Materijali/Proizvodi Alitički postupak/Svojstvo

Metoda ispitivanja

Eksplozivi za civilnu uporabu - Detonatori i usporivači

Određivanje toplinske stabilnosti

HRN EN 13763-2:2004 (EN 13763-2:2002)

Određivanje osjetljivosti na udar

HRN EN 13763-3:2004 (EN 13763-3:2002)

Određivanje otpornosti električnih vodiča na kidanje pri niskim temperaturama

HRN EN 13763-6:2004 (EN 13763-6:2003)

Određivanje mehaničke čvrstoće električnih vodiča, udarnih cjevčica, spojeva, brtva i zatvarača

HRN EN 13763-7:2004 (EN 13763-7:2003)

Određivanje otpornosti detonatora na savijanje

HRN EN 13763-9:2004
(EN 13763-9:2003)

Određivanje otpornosti detonatora i usporivača na oštećenja nastala padom

HRN EN 13763-11:2004 (EN 13763-11:2003)

Određivanje otpornosti na hidrostatski tlak

HRN EN 13763-12:2004 (EN 13763-12:2003)

Određivanje ekvivalentnih mogućnosti iniciranja

HRN EN 13763-15:2007 (EN 13763-15:2004)

Određivanje točnosti usporavanja

 HRN EN 13763-16:2007 (EN 13763-16:2003)

Određivanje brzine udarnog vala udarne cjevčice

HRN EN 13763-23:2004 (EN 13763-23:2002)

Određivanje mogućnosti prijenosa površinskih spojnika, usporivača i spojenih dodataka

 HRN EN 13763-25:2007 (EN 13763-25:2004)

Određivanje ukupnog otpora električnih detonatora

HRN EN 13763-20:2006 (EN 13763-20:2003)

Određivanje struje pri kojoj detonatori ne pale

HRN EN 13763-17:2006 (EN 13763-17:2003)

Određivanje impulsa paljenja električnih detonatora

HRN EN 13763-19:2006 (EN 13763-19:2003)


Materijali/Proizvodi Alitički postupak/Svojstvo

Metoda ispitivanja

Eksplozivi za civilnu uporabu -Detonirajući i sporogoreći štapini

Određivanje toplinske stabilnosti detonirajućih štapina i sporogorućih štapina

HRN EN 13630-2:2004 (EN 13630-2:2002)

Određivanje osjetljivosti eksplozivnog punjenja detonirajućih štapina na trenj

HRN EN 13630-3:2004 (EN 13630-3:2002)

Određivanje osjetljivosti detonirajućih štapina na udar

HRN EN 13630-4:2004 (EN 13630-4:2002)

Određivanje otpornosti detonirajućih štapina na istezanje

HRN EN 13630-6:2004 (EN 13630-6:2002)

Određivanje pouzdanosti iniciranja detonirajućih štapina

HRN EN 13630-7:2004 (EN 13630-7:2002)

Određivanje vodootpornosti detonirajućih štapina i sporogorećih štapina

HRN EN 13630-8:2004 (EN 13630-8:2002)

Određivanje prijenosa detonacije detonirajućeg štapina

HRN EN 13630-9:2007 (EN 13630-9:2004)

Određivanje mogućnosti iniciranja detonirajućih štapina

HRN EN 13630-10:2007 (EN 13630-10:2005)

Određivanje brzine detonacije detonirajućih štapina

HRN EN 13630-11:2004 (EN 13630-11:2002)

Određivanje vremena gorenja sporogorećih štapina

HRN EN 13630-12:2004 (EN 13630-12:2002)


Materijali/Proizvodi Alitički postupak/Svojstvo

Metoda ispitivanja

Eksplozivi za civilnu uporabu - Baruti i čvrsta raketna goriva

Određivanje brzine sagorijevanja pri atmosferskim uvjetima

HRN EN 13938-4:2004 (EN 13938-4:2003)

Određivanje svojstava crnog baruta

 

HRN EN 13938-7:2007 (EN 13938-7:2004)


Materijali/Proizvodi Alitički postupak/Svojstvo

Metoda ispitivanja

Pirotehnički proizvodi – vatrometi razreda 1, 2 i 3

Određivanje fizikalno-mehaničkih značajki i djelovanja pirotehničkog sredstva

HRN EN 15947-4:2010 (EN 15947-4:2010)


Materijali/Proizvodi Alitički postupak/Svojstvo

Metoda ispitivanja

Pirotehnički proizvodi za tehničku namjenu (signalna raketa s padobranom, ručna buktinja i plutajući dimni signal)

Određivanje fizikalno-mehaničkih značajki i djelovanja pirotehničkog sredstva

IMO res. MSC.81(70) Točka 4, osim 4.6.1 i 4.8.4


Materijali/Proizvodi Alitički postupak/Svojstvo

Metoda ispitivanja

TNT

Određivanje svojstava TNT-a

JUS H.D2.020. - 1960


Materijali/Proizvodi Alitički postupak/Svojstvo

Metoda ispitivanja

Eksploziv

Određivanje temperature paljenja eksploziva

JUS H.D8.004. 1971 i STANAG 4491-2002

Srednja i sitna oprema
Naziv inventara Tehničke karakteristike Primjena Slika

DATALOGER - MJERAČ TLAKA PCE-DB2

Okolišni tlak: 700 – 1100 hPa = < 1% mjernog područja, ± 1% digit,
Apsolutni tlak: - 1000…0…+2000 mbar = < 0,5% FSP, ± 1% digit,
Razlika tlakova: - 200…0…+200 mbar = < 0,5% FSP, ± 1% digit,
Razlika tlakova: - 2000…0…+2000 mbar = < 0,5% FSP, ± 1% digit

Služi za mjerenje okolišnog tlaka.

Datalogermjerac tlaka

Elektronički sat
EXPLOMET-FO-2000

Točnost: ± 0,1 µs
Interval mjerenja: 0,1 µs do  100000 s
Obrada podataka: programski paket WinExplomet

Mjerenje točnosti usporavanja detonatora, mjerenje brzine udarnog vala udarne cjevčice, mjerenje brzine detonacije eksploziva i detonirajućih eksploziva, mjerenje brzine sagorijevanja baruta.

Elektronicki sat Explomet-FO

Elektronički sat
EXPLOMET FO MULTICHANEL  + DETOMET

Točnost: ± 0,1 µs
Interval mjerenja: 0,1 µs do  100000 s
Obrada podataka: programski paket WinExplomet 

Mjerenje točnosti usporavanja detonatora, mjerenje brzine udarnog vala udarne cjevčice, mjerenje brzine detonacije eksploziva i detonirajućih eksploziva, mjerenje brzine sagorijevanja baruta.

Elektronicki sat Explomet-FO-Multichanel

Komora za grijanje uzoraka, MEMMERT UP400

Temperatura: 0 °C do + 230 °C,
Točnost: ± 1 °C,

Grijanje uzoraka.

Komora

Komora za hlađenje uzoraka, INKO

Temperatura: -35 °C do +30 °C,
Točnost: ± 1 °C,
Pogon komore I obrada podataka: programski paket JUMO

Hlađenje zraka.

Komora 2

Laboratorijska vaga HF-1200G

Mjerno područje: 0 g – 1250 g,
Točnost: 0,01 g

Precizno mjerenje mase.

Laboratorijska vaga

Laboratorijska vaga 572-45

Mjerno područje: 0 g – 12100 g,
Točnost: 0,1 g

Precizno mjerenje mase.

Laboratorijska vaga 2

Laboratorijska vaga PIONEER PA114

Mjerno područje: 0 g – 110 g,
Točnost: 0,0001 g

Precizno mjerenje mase.

Laboratorijska vaga 3

Dataloger – mjerač vlažnosti i temperature NT2-D-CL

Mjerno područje: 0 – 100 % RH, -30 °C do 70 °C.
Točnost 1,5 %RH, 0,3 °C.

Mjerenje temperature i vlažnosti zraka.

Dataloger

Termometar PT 100-4w AC1904

Mjerno područje: - 50 °C do + 110 °C
Točnost: ± 0,5 °C,
Vodootporan 

Mjerenje temperature cijevi.

Mjerac

Četverokanalni oscilloskop WaveRunner 64Xi, 600 MHz

Frekvencijski opseg: 600 MHz,
Broj kanala: 4,
Frekvencija uzorkovanja: 5 GS/s, standardno, 10 GS/s, maksimalno,
Memorija: 12.5 Mpts/kanalu, standardno, 25 Mpts, maksimalno,
Vremensko područje: od 200 ps – 10 s/div do 1000 s,
Naponsko područje : 2 m/V – 10V/div.

Mjerenje jedne ili više brzo promjenjivih električnih veličina u ovisnosti o vremenu ili nekoj drugoj električnoj veličini.

Cetverokanalni oscilloskop WaveRunner

Superbrza digitalna kamera MREL

Brzina snimanja: 16000 sličice u sekundi

Snimanje brzih procesa.

Superbrza kamera

Uređaj za ispitivanje eksplozivnih tvari na trenje

Od 5 N do 360 N

Ispitivanje eksplozivnih tvari na trenje.

Uredaj za ispitivanje eksplozivnih tvari

Uređaj za ispitivanje eksplozivnih tvari udar

Do 600 J

Ispitivanje eksplozivnih tvari na trenje.

Uredaj za ispitivanje eksplozivnih tvari 2 

Padajući čekić za određivanje osjetljivosti neelektrične udarne cjevčice na udar

Do 1200 J 

Određivanje osjetljivosti neelektrične udarne cjevčice na udar.

Padajuci cekic

Digitalno pomično mjerilo, MITUTOYO

Mjerno područje: 0 mm do 150 mm
Točnost: ± 0,01 mm 

Precizno mjerenje duljina.

Digitalno pomicno mjerilo

Radionički kutomjer (veliki i mali), SCHUT

Mjerno područje: 10 ° do 170 °
Točnost: ± 1 °

Precizno mjerenje kutevaa.

Kutomjer

Mjerna ura, SCHUT

Mjerno područje: 0 mm do 30 mm

Precizno mjerenje odstupanja od mjere.

Mjerna ura

Anemometar, PCE-008

Mjerno područje: 0,4 m/s do 25 m/s
Točnost: ± 0,2 m/s 

Mjerenje brzine strujanja zraka.

Anemometer 

Bukomjer, PCE DSA-50

Mjerno područje: 20 dB do 135 dB
Točnost: klasa 1 prema zahtjevima norme EN 61672-1:2002

Mjerenje razina zvučnog tlaka.

Bukomjer

Luksometar, DT-1308, CEM

Mjerno područje: 0 lux do 400000 lux
Točnost: ± 5% od očitanja ± 0,5% mjernog područja

Mjerenje jakosti izvora svjetlosti.

Luksometar

Zaporni sat, PROFIL 1

Mjerno područje: 0 s do 35999,99 s
Točnost: 0,01 s

Mjerenje vremena.

Zaporni sat

Mjerilo tlaka Model 138A05 i pojačalo Model 482A21

Mjerno područje: 34 475 kPa,
Osjetljivost: 0,15 mV/kPa 15%,
Najveći tlak: 344 750 kPa,
Rezolucija: 0,07 kPa,
Vrijeme odziva: <1,5 μs.

Mjerenje udarnog vala u vodi.

Mjerac udarnog vala

Ispitna komora

Do 50 g eksploziva

Ispitivanje detonatora i malih količina eksploziva.

Ispitna komora

Univerzalni brojač Agilent 53131A

Raspon frekvencija: 0,1 Hz do 225 MHz
Raspon trajanja 1 perioda: 4,44 ns to 10 s
Vremenski interval: 1 ns to 105 s

Umjeravanje elektroničkih satova.

Univerzalni brojac

Uređaj za određivanje temperature paljenja eksplozivnih tvari

Najveća temperatura: 400 °C
Porast temperature: promjenjiv (od 1 °C/min do 20 °C/min)

Određivanje temperature paljenja eksplozivnih tvari.

Uredaj za određivanje temperature paljenja eksplozivnih tvari

Treskalica

Frekvencija udara pomoću Simens kontrolera.

Vibracijska ispitivanja pirotehničkih proizvoda, eksplozivnih tvari i ambalaže.

Treskalica

Sustav za mjerenje visokih tlakova

Mjerno područje ovisi o korištenim mjernim trakama.

Mjerenje visokih tlakova.

Mjerenje visokih tlakova

Mjerenje visokih tlakova 1

Mikroskop DINO-LITE Pro AM-413ZT

Uvećanje: 20×~50×, 200×
Senzor: CMOS
Rezolucija: 1,3 MPixel
USB 2.0

Mikroskopiranje.

Mikroskopiranje

Mikroskop DINO-LITE Pro AM-4113T5X

Uvećanje: 500×
Senzor: CMOS
Rezolucija: 1,3 MPixel
USB 2.0

Mikroskopiranje.

Mikroskopiranje 1

Biološki mikroskop s kamerom, BIM313T

Povećanje: 40× - 1600×
Kamera: 1,3 MPixel

Mikroskopiranje.

Mikroskopiranje 2 

Stabilizirani izvor struje HMP2020

Jedan izlaz s (0 V– 32 V)/10 A i izlaz sa fiksnim naponom
5,5 V/5 A.

Napajanje trošila ili senzora/pretvornika koji trebaju stabilni napon ili struju.

Stabilizirani izvor struje

Tlačna posuda s HUBA kontrolerom za hidrostatski tlak

Područje tlaka: 0 bara – 40 bara.

Određivanje otpornosti električnih i neelektričnih detonatora, površinskih konektora i usporivača za detonirajući štapin na hidrostatski tlak.

Tlacna posuda

Instantel BlastMate Serija III

Četvorokanalni
Seizmički kanali × 3: 1024-16.384 uzoraka/s/kanal
Max. raspon: 254 mm/s
Min. rezolucija: 0,0159 mm/s
Ubrzanje: 0,01 – 30 g
Pomak: 0,00023-3,5 cm
Buka i zračni udar × 1: 1024-16,384 uzoraka/s/kanal
Raspon: 88-148 dB (linearni), 50-110 dB («A»)
Rezolucija: 0,25 Pa (linearni), 0,1 dB(«A»)
Obradba podataka: programski paket Instantel BlastWare.

Mjerenje ubrzanja, brzine, pomaka, zračnog udara i buke.

Instantel BlastMate Serija

Instantel BlastMate Serija II DS-477

Četvorokanalni
Seizmički kanali × 3: 1024-16,384 uzoraka/s/kanal
Max. raspon: 254 mm/s
Min. rezolucija: 0.0159 mm/s
Akceleracija i pomak: proračun korištenjem postojeće krivulje
Buka i zračni udar × 1: 1024-16,384 uzoraka/s/kanal
Raspon: 88-148 dB (linearni), 50-110 dB («A»)
Rezolucija: 0,25 Pa (linearni), 0.1 dB(«A»)
Obradba podataka: programski paket Instantel BlastWare.

Mjerenje ubrzanja, brzine, pomaka, zračnog udara i buke.

Instantel BlastMate Serija III

Instantel Minimate (2 uređaja)

Četvorokanalni
Seizmički kanali × 3: 1024-16,384 uzoraka/s/kanal
Max. raspon: 127 mm/s
Min. rezolucija: 0,125 mm/s
Akceleracija i pomak: proračun korištenjem postojeće krivulje
Buka i zračni udar × 1: 1024-16,384 uzoraka/s/kanal
Raspon: 100 dB do 142 dB (2 Pa do 250 Pa)
Rezolucija: 2,9x10-4 (0,5 Pa)
Obradba podataka: programski paket Instantel BlastWare.

Mjerenje ubrzanja, brzine, pomaka, zračnog udara i buke.

Instantel Minimate 

Instantel Minimate Plus (5 uređaja)

Četvorokanalni
Seizmički kanali × 3: 1024-16,384 uzoraka/s/kanal
Max. raspon: 254 mm/s
Min. rezolucija: 0,0159 mm/s
Ubrzanje: 0,01 – 30 g
Pomak: proračun korištenjem postojeće krivulje
Buka i zračni udar × 1: 1024-16,384 uzoraka/s/kanal
Raspon: 88-148 dB (linearni), 50-110 dB («A»)
Rezolucija: 0,25 Pa (linearni), 0,1 dB(«A»)
Obradba podataka: programski paket Instantel BlastWare. 

Mjerenje ubrzanja, brzine pomaka, zračnog udara i buke.

Instantel Minimate

Akcelometar za niske frekvencije, Wilcoxon Model 731A

Raspon: 0,5 g (4,90333 m/s2)
Osjetljivost: 3,220 V/g (0,00033 V/mm/s2)
Frekvencija: 0,10 – 300 Hz (±10%), 0,05 – 500 Hz (±3Db)

Mjerenje ubrzanja.

Wilcoxon Model

Akcelerometar, PCB Piezotronics SVS model 338B35

Raspon: 50 g (490,333 m/s2)
Osjetljivost: 0,03226 V/g (0,0032862 V/m/s2)
Frekvencija: 1 – 3 kHz (±10%)

Mjerenje ubrzanja.

Akcelerometar

Akcelerometar, PCB Piezotronics SVS model 338B34

Raspon: 500 g (490333 m/s2)
Osjetljivost: 0,03226 V/g (0,0032862 V/m/s2)
Frekvencija: 1 – 3 kHz (±10%)

Mjerenje ubrzanja.

Akcelerometar 1 

Standarni geofon Istantel Model 714A0301-trokomponentni (9 komada)

Max. raspon: 254 mm/s
Min. rezolucija: 0,0159 mm/s
Osjetljivost: 0,006344 V/mm/s
Ubrzanje i pomak: proračun korištenjem postojeće krivulje
Frekvencija: 2 Hz – 300 Hz

Troosni Geofon za mjerenje brzine oscilacija.

Standarni geofon

Nisko osjetljivi geofon Istantel Model 714A8302-trokomponentni

Max. raspon: 254 mm/s
Min. rezolucija: 0,0159 mm/s
Osjetljivost: 0,063369 V/mm/s
Ubrzanje i pomak: proračun korištenjem postojeće krivulje
Frekvencija: 1 Hz– 3 kHz (±10%)

Troosni Geofon za mjerenje brzine oscilacija.

niskoosjetljivi geofon

Bušotinski geofon Istantel Model 714A3301-trokomponentni

Max. raspon: 254 mm/s
Min. rezolucija: 0,0159 mm/s
Frekvencija: 2 Hz– 250 Hz

Troosni Geofon za mjerenje brzine oscilacija u bušotini.

niskoosjetljivi geofon

Bušotinski geofon Istantel Model 714A8501-trokomponentni

Max. raspon: 254 mm/s
Min. rezolucija: 0,0159 mm/s
Frekvencija: 2 Hz– 250 Hz

Troosni Geofon za mjerenje brzine oscilacija u bušotini.

Busotinski geofon

Hidrofon Instantel Model 714A5001 (2 komada)

Raspon: 345 kPa
Osjetljivost: 0,004662 V/kPa
Frekvencija: 8 Hz – 300 Hz

Osjetilo za mjerenje tlaka udarnog vala u vodi.

Hidrofon

Linearni mikrofon Instantel Model 714A0401 (6 komada)

Raspon: 500 kPa
Osjetljivost: 0,003223 V/Pa

Osjetilo za mjerenje tlaka zračnog udarnog vala

Mikrofon 6

Mikrofon «A» Instantel Model 714A2001 (5 komada)

Raspon: 88 dB – 148 dB
Osjetljivost: 0,0080565 V/dB

Osjetilo za mjerenje buke.

Mikrofon 5

White Instrument (2 instrumenta)

Četvorokanalni
Seizmički kanali × 3: 1024-2048 uzoraka/s/kanal
Max. raspon: 254 mm/s
Min. rezolucija: 0,033 mm/s
Buka i zračni udar × 1: 1024-16,384 uzoraka/s/kanal
Raspon: 106 dB - 148 dB, 100 dB - 142 dB
Obradba podataka: programski paket White Data Analysis 4.0

Mjerenje ubrzanja, brzine, pomaka, zračnog udara i buke.

White

VODMate Instantel

Osjetljivost: 8,435 Ohm/m ± 5%
Očitanje: 163844 – 2097152 uzoraka/s
Obradba podataka: programski paket Instantel BlastWare

Mjerenje brzine detonacije u bušotinama.

Vodmate

Zaslon za praćenje visine dometa i kuta nagiba leta (2 komada)

Visina: iznad 30 m
Kut: 15° i 30°

Praćenje visine dometa i kuta nagiba leta pirotehničkih sredstava.

Zaslon

Linearno promjenjivi diferencijalni transformator – LVDT (3 komada)

Hod: ± 12,5 mm

Mjerenje linearnih pomaka.

Linearno promjenjivo diferencijalni transformator

Beskontaktni IR termometar s laserskim nišanom MODEL RO111

Mjerno područje: -30 °C do +550 °C
Točnost: ± 2 °C za područje -30 °C do +100 °C,  ± 2 % očitanja za područje +101 °C do +550 °C

Mjerenje temperature s udaljenosti.

Beskontaktni IR termometar

Bazen za podvodna otpucavanja

Zapremina: 1000 l

Podvodna ispitivanja eksplozivnih tvari.

Bazen

Agregat MOSA GE2500SR FAMILY

2,3 kW
2 × 16 A (230 V)

Generator električne energije.

Agregat el energije

NAVIGACIJA

Dokumenti